Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

2901. Педагоги-новатори: В.Сухомлинський, А.Макаренко, В.Шаталов, І.Волков Реферат 11 стр.
2902. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ Стаття 6 стр.
2903. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В ВУЗЕ Стаття 20 стр.
2904. Періоди навчання мови Реферат 6 стр.
2905. Періодизація розвитку історико-педагогічного процесу в Україні у ХХ столітті Реферат 11 стр.
2906. Перевірка і оцінка результатів навчання Реферат 25 стр.
2907. Перевірка і редагування тестів-описів Інше 5 стр.
2908. Перевірка й оцінювання знань, умінь і навичок учнів з математики Курсова робота 30 стр.
2909. Перевиховання неповнолітніх на засадах християнської моралі. Інтегративний підхід до виправлення неповнолітніх правопорушників на основі релігійного, морального і правового виховання Реферат 13 стр.
2910. Перевиховання як педагогічна категорія: історія, теорія, методика перевиховання Реферат 8 стр.
2911. Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи Реферат 6 стр.
2912. Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи Реферат 6 стр.
2913. Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи Реферат 6 стр.
2914. Передумови впровадження комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання в педагогічних коледжах Реферат 14 стр.
2915. Передумови розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці. Режисерські ігри Реферат 9 стр.
2916. Передумови розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці. Режисерські ігри Реферат 8 стр.
2917. Передумови та проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Реферат 10 стр.
2918. Передумови успішної діяльності учнів на уроці Реферат 16 стр.
2919. Перерізи. Винесені і накладні перерізи. Штрихування перерізів. Реферат 3 стр.
2920. Персонал-технології при підготовці фахівців для туристсько-рекреаційної сфери Реферат 9 стр.
2921. Перспектива. Інше 3 стр.
2922. Перспективи розвитку інформатизації освітнього простору шкільної освіти зарубіжжя засобами ІКТ (аналіз міжнародних досліджень) Реферат 9 стр.
2923. Перспективи розвитку інформатизації освітнього простору шкільної освіти зарубіжжя засобами ікт (аналіз міжнародних досліджень) Реферат 9 стр.
2924. Перспективи розвитку класичних університетів Реферат 9 стр.
2925. Перспективи розвитку морально-духовної свідомості особистості Реферат 7 стр.
2926. Перспективи розвитку національної освіти, школи і педагогічної науки в Україні на початку XXI століття Реферат 21 стр.
2927. Перспективи розвитку сучасних кредитних систем   Реферат 12 стр.
2928. Перспективні напрями формування вокально-виконавської надійності у майбутніх учителів музики Реферат 7 стр.
2929. Перше враження студента про викладача - важливий фактор їx взаємодії в навчальній діяльності Контрольна робота 8 стр.
2930. ПЕРШЕ ВРАЖЕННЯ СТУДЕНТА ПРО ВИКЛАДАЧА - ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЇX ВЗАЄМОДІЇ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Реферат 8 стр.
2931. Перший український педагогічний конгрес: сутність Реферат 17 стр.
2932. Письмо як вид мовленнєвої діяльності (німецька мова) Курсова робота 21 стр.
2933. Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в частці дістають нулі Інше 4 стр.
2934. Письмове приладдя Реферат 14 стр.
2935. Письмовий твір за малюнком і спостереженням. Інше 11 стр.
2936. Питання вивчення синтаксичних одиниць у початкових класах Реферат 2 стр.
2937. Питання вивчення теми „прислівник” у початкових класах Реферат 2 стр.
2938. Питання виховання в методичному доробку В.І.Масальського Реферат 3 стр.
2939. Питання гуманізації в освіті Реферат 6 стр.
2940. Питання гуманізації в освіті Реферат 7 стр.
2941. Питання гуманізації в освіті Реферат 6 стр.
2942. Питання механізмів розвивального навчання у науково-методичному доробку земських учителів Приазов’я (кінець XIX – початок ХХ ст.) Реферат 10 стр.
2943. Питання підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності Реферат 3 стр.
2944. Питання професійної підготовки вчителя музики у загальноосвітній школі Реферат 10 стр.
2945. План дослідницької роботи на навчально-дослідній ділянці школи Реферат 4 стр.
2946. План проведення заняття: Заняття "Аналіз палив". Інше 32 стр.
2947. План роботи соціального педагога Реферат 5 стр.
2948. План – конспект уроку з фізкультури Реферат 3 стр.
2949. План-конспект уроку для учнів 6 класу з теми: Appearance Інше 4 стр.
2950. План-конспект уроку фізичної культури для учнів 3 класу Реферат 11 стр.
2951. Плани семінарських занять з педагогіки. Інше 80 стр.
2952. Планування кар’єри за спеціальністю. Реферат 21 стр.
2953. Планування освітньо-виховної роботи з дітьми в умовах сучасного дошкільного навчального закладу Реферат 6 стр.
2954. Планування педагогічного процесу. Планування у різновікових групах Реферат 9 стр.
2955. Планування педагогічного процесу. Планування у різновікових групах Реферат 8 стр.
2956. Планування роботи класного керівника Контрольна робота 2 стр.
2957. Планування уроків трудового навчання Реферат 10 стр.
2958. Пластичне зображення персонажів казки «Колобок». Інше 4 стр.
2959. Плетіння виробів технікою „макраме”. Брелок „черепаха” Інше 8 стр.
2960. Повір у себе Інше 5 стр.
2961. Повторення таблиць множення і ділення чисел 2 і 3. Складання задач на дві дії за даним виразом. Знаходження значень буквенних виразів Інше 6 стр.
2962. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки Реферат 4 стр.
2963. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки Реферат 3 стр.
2964. Погляд на проблеми виховання дітей дошкільного віку в епоху середньовіччя та епоху Відродження Реферат 11 стр.
2965. Погляд на проблеми виховання дітей дошкільного віку в епоху середньовіччя та епоху Відродження Реферат 10 стр.
2966. Погляди педагогів минулого і сучасності на використання диференційних завдань на уроках в початкових класах. Дипломна робота 79 стр.
2967. Погляди педагогів-гуманістів минулого на музичну освіту Реферат 9 стр.
2968. Подолання шкільної дезадаптації молодших школярів Дипломна робота 83 стр.
2969. Подорож Реферат 3 стр.
2970. Подорож - Урок – рольова гра в 7-му класі Інше 4 стр.
2971. Подорож до країни ввічливості та доброти Інше 7 стр.
2972. ПОДОРОЖ ДО КРАЇНИ ВВІЧЛИВОСТІ ТА ДОБРОТИ Реферат 5 стр.
2973. Подорож Маленьких Листочків Реферат 2 стр.
2974. Подорож по сторінках улюблених казок Інше 5 стр.
2975. Подорож у Гномляндію Інше 4 стр.
2976. Подорож у країну казок Інше 5 стр.
2977. Подорож у країну чистоти і порядку Інше 5 стр.
2978. Поезії Марій ки Підгірянки Реферат 4 стр.
2979. Поезії Марійки Підгірянки Інше 6 стр.
2980. Поетична та пісенна творчість України на шляху становлення державності і Незалежності Інше 10 стр.
2981. ПОЕТИЧНА ТА ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ І НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Реферат 8 стр.
2982. Позакласні форми фізичного виховання школярів Курсова робота 46 стр.
2983. Позакласна робота з природознавства в початковій школі Курсова робота 28 стр.
2984. Позакласна робота як одна із форм організації навчально – виховного процесу. Курсова робота 27 стр.
2985. Позакласне і позашкільне виховання в початкових класах Реферат 8 стр.
2986. Позакласний захід “Пташок викликаю з теплого краю” Інше 10 стр.
2987. Позанавчальна пізнавальна діяльність як чинник формування соціальної зрілості студентів Контрольна робота 5 стр.
2988. Позаурочні форми навчання.Пошуки ефективних форм навчання в зарубіжній школі Реферат 18 стр.
2989. Позаурочна робота з природознавства в початковій школі Курсова робота 24 стр.
2990. Позаурочна робота. Кабінет історії в школі Реферат 8 стр.
2991. Позаурочна робота. Кабінет історії в школі Реферат 5 стр.
2992. Позаурочна та позакласна робота з географії Реферат 7 стр.
2993. Позаурочна та позакласна робота з географії Реферат 5 стр.
2994. Позашкільні навчально-виховні заклади Реферат 6 стр.
2995. Позашкільні навчально-виховні заклади Реферат 6 стр.
2996. Позашкільна освіта: розвиток творчих здібностей дітей Реферат 3 стр.
2997. Позитивна спрямованість як основа розвитку життєвої компетентності особистості Реферат 11 стр.
2998. Покращення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в Україні на основі досвіду зарубіжних країн Реферат 10 стр.
2999. Політика українізації, її досягнення в освіті і науці Реферат 9 стр.
3000. Політичні передумови створення українських вчительських товариств. Реферат 39 стр.