Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

2801. Педагогічні теорії та практика дошкільного виховання XIX ст. Реферат 9 стр.
2802. Педагогічні теорії та практика дошкільного виховання XIX ст. Реферат 8 стр.
2803. Педагогічні тести для дітей Реферат 10 стр.
2804. Педагогічні технології формування особистості в контексті сучасних соціальних змін Реферат 7 стр.
2805. Педагогічні технології як засіб забезпечення цілей освітньої програми Реферат 10 стр.
2806. Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах Курсова робота 66 стр.
2807. Педагогічні умови ефективного використання заохочення і покарання як методів виховання Курсова робота 28 стр.
2808. Педагогічні умови ефективного використання заохочення і покарання як методів виховання Курсова робота 25 стр.
2809. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ І ПОКАРАННЯ ЯК МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ Курсова робота 24 стр.
2810. Педагогічні умови ефективності використання проблемних ситуацій як засобу формування мислення учнів на уроках математики Реферат 2 стр.
2811. Педагогічні умови застосування освітніх технологій в процесі викладання природничонаукових дисциплін у технічних коледжах Реферат 10 стр.
2812. Педагогічні умови корекції поведінки важковиховуваних учнів в навчально-виховному процесі Курсова робота 41 стр.
2813. Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи Дипломна робота 84 стр.
2814. Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи Курсова робота 82 стр.
2815. Педагогічні умови розвитку творчої активності дітей молодшого шкільного віку в процесі естетичного виховання Реферат 3 стр.
2816. Педагогічні умови соціалізації обдарованих учнів у загальноосвітньому комплексі «Ди-тячий садок-школа» Дипломна робота 111 стр.
2817. Педагогічні умови створення нових освітніх середовищ  Реферат 6 стр.
2818. Педагогічні умови фізичної підготовки 6-річних дітей у процесі навчання Реферат 2 стр.
2819. Педагогічні умови формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів в процесі навчання Курсова робота 40 стр.
2820. Педагогічні умови формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів в процесі навчання Курсова робота 33 стр.
2821. Педагогічні умови формування екологічної культури студентів-аграрників Реферат 16 стр.
2822. Педагогічні умови формування любові до української мови учнів середніх класів в позашкільний час Курсова робота 49 стр.
2823. Педагогічні умови формування творчості в образотворчій діяльності дітей середнього дошкільного віку Реферат 7 стр.
2824. Педагогічні функції вчителя Реферат 13 стр.
2825. Педагогічні цивілізації поліпарадигмаль-ної освіти Реферат 7 стр.
2826. ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА Стаття 7 стр.
2827. Педагогічна діагностика як один із найважливіших етапів виховних технологій Реферат 14 стр.
2828. Педагогічна діяльність А.С. Макаренка Реферат 8 стр.
2829. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ А.С. МАКАРЕНКА Реферат 8 стр.
2830. Педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського Реферат 9 стр.
2831. Педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського Реферат 7 стр.
2832. Педагогічна діяльність Ж.Ж.Руссо Реферат 14 стр.
2833. Педагогічна діяльність М.В.Ломоносова Реферат 5 стр.
2834. Педагогічна діяльність М.В.Ломоносова Реферат 4 стр.
2835. Педагогічна діяльність С.Ф. Русової та Г.Г. Ващенка Реферат 18 стр.
2836. Педагогічна діяльність С.Ф. Русової та Г.Г. Ващенка Реферат 17 стр.
2837. Педагогічна діяльність С.Ф.Русової Реферат 21 стр.
2838. Педагогічна діяльність С.Ф.Русової Реферат 21 стр.
2839. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВНЗ ТА ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА Реферат 10 стр.
2840. Педагогічна діяльніть Ж.Ж. Руссо Реферат 15 стр.
2841. Педагогічна деонтологія Реферат 4 стр.
2842. Педагогічна деонтологія Реферат 4 стр.
2843. Педагогічна деонтологія Реферат 2 стр.
2844. Педагогічна деонтологія Реферат 3 стр.
2845. Педагогічна думка у Росії та Україні у ХVІІІ-ХІХ ст. Реферат 3 стр.
2846. Педагогічна етика та педагогічний такт Курсова робота 43 стр.
2847. Педагогічна компаративістика як інструмент розбудови освітнього простору у контексті європейської інтеграції Реферат 6 стр.
2848. Педагогічна компаративістика як інструмент розбудови освітнього простору у контексті європейської інтеграції Реферат 7 стр.
2849. Педагогічна культура батьків Реферат 11 стр.
2850. Педагогічна культура батьків Реферат 8 стр.
2851. Педагогічна культура вчителя Курсова робота 29 стр.
2852. Педагогічна культура вчителя Реферат 4 стр.
2853. Педагогічна майстерність і творчість вчителя. Реферат 7 стр.
2854. Педагогічна майстерність вчителя, її складові елементи. Шляхи оволодіння педагогічною майстерністю Реферат 6 стр.
2855. Педагогічна майстерність вчителя, її складові елементи. Шляхи оволодіння педагогічною майстерністю. Реферат 5 стр.
2856. Педагогічна майстерність – запорука успіху робот викладача Реферат 4 стр.
2857. Педагогічна майстерність, її елементи Реферат 4 стр.
2858. Педагогічна майстерність, її елементи Реферат 4 стр.
2859. Педагогічна практика студентів: перші враження Стаття 4 стр.
2860. Педагогічна рада - рольова гра Реферат 5 стр.
2861. Педагогічна реабілітація вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 8 стр.
2862. Педагогічна робота з шестирічними дітьми Реферат 26 стр.
2863. Педагогічна система К.Д. Ушинського Реферат 5 стр.
2864. Педагогічна система К.Д. Ушинського Реферат 5 стр.
2865. Педагогічна система К.Д. Ушинського Реферат 5 стр.
2866. Педагогічна система Макаренка Реферат 16 стр.
2867. ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО- ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Стаття 13 стр.
2868. Педагогічна система Я.-А. Коменського Реферат 13 стр.
2869. Педагогічна система Я.-А. Коменського Реферат 13 стр.
2870. Педагогічна система Яна Коменського. Вимоги щодо ефективнсоті контролю успішності учнів Реферат 9 стр.
2871. Педагогічна спадщина Сухомлинського Курсова робота 38 стр.
2872. Педагогічна спрямованість та професійні якості вчителя Реферат 10 стр.
2873. Педагогічна теорія Дістервега Реферат 22 стр.
2874. Педагогічна теорія Дістервега Реферат 19 стр.
2875. ПЕДАГОГІЧНА ТЕРМІНОСИСТЕМА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ Стаття 19 стр.
2876. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ Реферат 7 стр.
2877. Педагогічна технологія як проміжна ланка між теорією та практикою диференційованого навчання  Реферат 4 стр.
2878. Педагогічна характеристика виховання Реферат 7 стр.
2879. ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФІЗИЧНИХ РЕАБІЛІТОЛОГІВ Стаття 5 стр.
2880. ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ Реферат 9 стр.
2881. Педагогічне спілкування як творчий процес. Реферат 4 стр.
2882. Педагогічне спілкування: культура, функції, такт, здібності. Курсова робота 15 стр.
2883. Педагогічне управління процесом формування професійних компетентностей студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів Реферат 13 стр.
2884. Педагогічний аналіз і самоаналіз як умова розвитку професійної майстерності майбутніх фахівців Реферат 7 стр.
2885. Педагогічний аналіз в системі управління дошкільним освітнім закладом Реферат 10 стр.
2886. Педагогічний зміст розвитку музичної творчості дошкільників Реферат 6 стр.
2887. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Курсова робота 29 стр.
2888. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Курсова робота 29 стр.
2889. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Курсова робота 17 стр.
2890. Педагогічний процес та його система Реферат 10 стр.
2891. Педагогічний процес та його структура у дошкільному закладі Реферат 8 стр.
2892. Педагогічний процес та його структура у дошкільному закладі Реферат 7 стр.
2893. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩІЙ ШКОЛІ Реферат 9 стр.
2894. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОСВІТИ Реферат 18 стр.
2895. Педагогічний такт Реферат 5 стр.
2896. Педагогічний такт Реферат 3 стр.
2897. Педагогічний такт Реферат 3 стр.
2898. Педагогічний такт та етика вчителя ЗОШ Курсова робота 31 стр.
2899. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ. Реферат 7 стр.
2900. Педагогічно-просвітницька діяльність Софії Федорівни Русової (1856-1940) Реферат 10 стр.