Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

2701. Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі на матеріалах творів образотворчого мистецтва Дипломна робота 168 стр.
2702. Підготовка дитини до навчання в школі Реферат 11 стр.
2703. Підготовка дитини до навчання в школі Реферат 10 стр.
2704. Підготовка дитини до школи Реферат 4 стр.
2705. Підготовка до подружнього життя – важливий напрям ґендерної соціалізації Реферат 38 стр.
2706. Підготовка до уроку читання Реферат 10 стр.
2707. Підготовка кадрів Реферат 5 стр.
2708. ПІДГОТОВКА КАДРІВ МУНІЦИПАЛЬНИХ СЛУЖБОВЦІВ: У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Стаття 10 стр.
2709. Підготовка керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності Реферат 11 стр.
2710. Підготовка майбутніх вчителів-філологів до проектної діяльності: теоретичний аспект Стаття 6 стр.
2711. Підготовка майбутніх учителів до природоохоронної роботи з учнями Реферат 2 стр.
2712. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до методичної творчості Реферат 11 стр.
2713. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації науково-дослідної діяльності Реферат 2 стр.
2714. Підготовка майбутніх учителів української мови до педагогічного конструювання Реферат 12 стр.
2715. Підготовка майбутніх фахівців технічних університетів у галузі управління до професійного іншомовного спілкування Реферат 7 стр.
2716. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження технології винаходу нових ігор у процесі загальнопедагогічної підготовки Стаття 10 стр.
2717. Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи Реферат 5 стр.
2718. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти Реферат 12 стр.
2719. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти Реферат 10 стр.
2720. Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагогічної освіти Реферат 11 стр.
2721. Підготовка студентів до викладання іноземної мови в початкових класах Стаття 10 стр.
2722. Підготовка студентів педагогічного університету до соціальної роботи Стаття 35 стр.
2723. Підготовка студентів-іноземців у вищих медичних навчальних закладах України  Реферат 5 стр.
2724. Підготовка учителя до уроку Реферат 9 стр.
2725. Підготовка фахівців соціокультурної сфери в духовно-світоглядному дискурсі Реферат 13 стр.
2726. Підготовка фахівців соціокультурної сфери в духовно-світоглядному дискурсі  Реферат 13 стр.
2727. Підготовка фахівців у галузі менеджменту соціокультурної діяльності: нові завдання в умовах інформатизації суспільства Реферат 12 стр.
2728. Підготовка фахівців у галузі менеджменту соціокультурної діяльності: нові завдання в умовах інформатизації суспільства  Реферат 11 стр.
2729. Підготовчий період навчання мови Реферат 2 стр.
2730. Підприємницька діяльність Реферат 3 стр.
2731. Підсумковий урок у формі гри “Щасливий випадок” по міфах народів світу. Інше 8 стр.
2732. Підхід до проектування інформаційних систем документообігу в органах державного управління Реферат 13 стр.
2733. Підхід до проектування системи моніторингу як складової інформаційних  технологій підтримки діяльності органів державного управління Реферат 18 стр.
2734. Пізнавальні процеси Реферат 13 стр.
2735. Пізнавальна самостійність учнів при вивченні математики Реферат 2 стр.
2736. Пізнавальний інтерес та його формування засобами сучасної авторської пісні Реферат 5 стр.
2737. ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ІНТЕРЕСІВ Реферат 6 стр.
2738. Пізнавальний мотив – як засіб формування інтересу в учнів до біології Реферат 6 стр.
2739. Післядипломна освіта фахівця в системі неперервної професійної підготовки Стаття 6 стр.
2740. Пісня – душа народу Інше 12 стр.
2741. Пісня – душа народу Інше 11 стр.
2742. Пам’ять про тих, хто відійшов з життя Інше 6 стр.
2743. Пам’ять та мислення Реферат 14 стр.
2744. Пам’ять. Правила запам’ятовування Реферат 3 стр.
2745. Пам’ять. Правила запам’ятовування. Реферат 3 стр.
2746. Паперопластика. Створення декоративної композиції "Квіткова підкова" Реферат 22 стр.
2747. Парадигми управлінської іншонауки Реферат 15 стр.
2748. Партнерське спілкування-школа соціалізації Реферат 7 стр.
2749. Патерналізм як управлінська модель для роздумів та аналізу Реферат 4 стр.
2750. Пауль Целан. Українське коріння поета. “Фуга смерті”. Музичні принципи художньої організації твору. Особливості композиції Інше 7 стр.
2751. Пауль Целан. Українське коріння поета. “Фуга смерті”. Музичні принципи художньої організації твору. Особливості композиції Реферат 5 стр.
2752. Педагог – як посередник у вирішенні учнівських конфліктів Реферат 5 стр.
2753. Педагогiчна акмеологія: здобутки i проблеми Контрольна робота 13 стр.
2754. ПЕДАГОГIЧНА АКМЕОЛОГІЯ: ЗДОБУТКИ I ПРОБЛЕМИ Реферат 11 стр.
2755. Педагогіка Інше 64 стр.
2756. Педагогіка Інше 121 стр.
2757. Педагогіка Реферат 11 стр.
2758. Педагогіка в практичній діяльності соціального працівника Контрольна робота 5 стр.
2759. Педагогіка в практичній діяльності соціального працівника Контрольна робота 5 стр.
2760. Педагогіка Вищої школи Реферат 7 стр.
2761. Педагогіка вищої школи Курсова робота 28 стр.
2762. Педагогіка давнього світу Реферат 18 стр.
2763. Педагогіка дошкільного віку епохи Просвітництва Реферат 9 стр.
2764. Педагогіка дошкільного віку епохи Просвітництва Реферат 8 стр.
2765. Педагогіка О.Духновича Реферат 9 стр.
2766. Педагогіка як наука Реферат 6 стр.
2767. Педагогіка як наука і навчальний предмет Реферат 4 стр.
2768. Педагогіка як наука і навчальний предмет, її зв'язок з іншими науками Реферат 14 стр.
2769. Педагогіка як наука, її становлення і розвиток Реферат 9 стр.
2770. Педагогіка як наука, її становлення і розвиток Реферат 9 стр.
2771. Педагогіка як наука, її становлення і розвиток Реферат 10 стр.
2772. Педагогіка як наука, система педагогічних дисциплін і професія Реферат 16 стр.
2773. Педагогічні ідеї В.Гумбольдта, Ф. Дістервега, Й.Гербарта та Р.Оуена. Реферат 13 стр.
2774. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського Реферат 11 стр.
2775. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу Реферат 5 стр.
2776. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу Реферат 5 стр.
2777. ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ Д. ЛОККА Реферат 7 стр.
2778. Педагогічні ідеї Д. Локка, Жан-Жкака Руссо, К.Гельвеція та Д.Дідро Реферат 7 стр.
2779. Педагогічні ідеї М.Корфа щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в початковій школі Реферат 7 стр.
2780. ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ О.В. ДУХНОВИЧА Реферат 7 стр.
2781. Педагогічні ідеї у творчості українських письменників кінця 19 – початку 20 століття Реферат 9 стр.
2782. Педагогічні ідеї Януша Корчака Реферат 10 стр.
2783. Педагогічні ідеї Януша Корчака Реферат 9 стр.
2784. Педагогічні ідеї Януша Корчака Реферат 10 стр.
2785. Педагогічні ідеї Януша Корчака Реферат 7 стр.
2786. Педагогічні інноваці: критерії оцінки Реферат 2 стр.
2787. Педагогічні інноваці: критерії оцінки Реферат 2 стр.
2788. Педагогічні інновації в дошкільній освіті Реферат 2 стр.
2789. Педагогічні аспекти туристсько-краєзнавчої діяльності в школах та позашкільних закладах Реферат 4 стр.
2790. Педагогічні засади використання дидактичної гри (лінгво-комунікативна підготовка фахівців індустрії дозвілля) Стаття 9 стр.
2791. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога у вищому педагогічному навчальному закладі Реферат 4 стр.
2792. Педагогічні основи ігрової діяльності молодших школярів у навчальній роботі Курсова робота 37 стр.
2793. Педагогічні основи використання сучасних методів контролю і оцінки при вивченні іноземної мови Курсова робота 60 стр.
2794. Педагогічні погляди Григорія Cковороди Реферат 6 стр.
2795. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка Реферат 7 стр.
2796. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка Реферат 6 стр.
2797. Педагогічні проблеми формування професійної компетентності майбутніх вчителів Реферат 4 стр.
2798. Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт Реферат 6 стр.
2799. Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт Реферат 6 стр.
2800. Педагогічні роздуми і методичні поради вчителя хімії. Реферат 13 стр.