Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

2601. Особливості навчання усного монологічного мовлення ліцеїстів старших класів Реферат 17 стр.
2602. Особливості навчання усного монологічного мовлення ліцеїстів старших класів. Реферат 18 стр.
2603. Особливості навчання усному перекладу при застосуванні програм супутникових каналів  Реферат 4 стр.
2604. Особливості навчання, виховання та корекції учнів початкової школи на сучасному етапі реформування освіти Реферат 7 стр.
2605. Особливості ознайомлення з навколишнім середовищем шестирічних учнів Реферат 6 стр.
2606. Особливості ознайомлення з навколишнім середовищем шестирічних учнів Реферат 5 стр.
2607. Особливості організації і проведення уроків довкілля Реферат 5 стр.
2608. Особливості організації навчального процесу на основі інформаційних технологій Реферат 3 стр.
2609. Особливості організації праці педагога-організатора. Планування та облік роботи у літніх оздоровчих таборах (ЛОТ) Реферат 12 стр.
2610. Особливості організації проблемного навчання в початковій школі Курсова робота 85 стр.
2611. Особливості організації самостійної роботи учнів на уроках у початкових класах Реферат 2 стр.
2612. Особливості організації та вдосконалення системи навчання в умовах Болонського процесу Реферат 10 стр.
2613. Особливості організації шкільної освіти в США в контексті постмодернізму Реферат 3 стр.
2614. Особливості організації шкільної освіти в США в контексті постмодернізму Реферат 3 стр.
2615. Особливості організація самостійної роботи в навчальному процесі початкової школи Реферат 10 стр.
2616. Особливості організація самостійної роботи в навчальному процесі початкової школи. Реферат 6 стр.
2617. Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху середньовіччя. Виникнення університетів Реферат 7 стр.
2618. Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху середньовіччя. Виникнення університетів Реферат 8 стр.
2619. Особливості підвищення кваліфікації вчителів Німеччини Реферат 4 стр.
2620. Особливості підготовки вчителя біології щодо моделювання навчально-виховного процесу Реферат 4 стр.
2621. Особливості підготовки майбутніх вчителів до здійснення особистісно-орієнтованого навчання Реферат 7 стр.
2622. Особливості пам’яті та уваги дітей молодшого шкільного віку Реферат 11 стр.
2623. Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів дистанційного навчального процесу Реферат 12 стр.
2624. Особливості педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною роботою студентів Курсова робота 37 стр.
2625. Особливості педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною роботою студентів Курсова робота 34 стр.
2626. Особливості планування неперервної освіти викладачів у вищому навчальному закладі Стаття 9 стр.
2627. Особливості полікультурної освіти вчителів в університетах США Реферат 10 стр.
2628. Особливості правового регулювання праці підлітків і жінок Інше 16 стр.
2629. Особливості правового регулювання праці підлітків і жінок Реферат 13 стр.
2630. Особливості професійного іншомовного спілкування менеджерів зовнішньоекономічної діяльності Реферат 5 стр.
2631. Особливості роботи соціального педагога з метою покращення шлюбно – сімейних стосунків. Дипломна робота 70 стр.
2632. Особливості розвитку зв’язного мовлення молодших школярів за методикою в. о. сухомлинського Стаття 8 стр.
2633. Особливості розвитку музично-мовної здібності дошкільників у процесі ознайомлення з іншонаціональною музикою Реферат 6 стр.
2634. Особливості розвитку професійно-значущих якостей студентів психологічних спеціальностей Реферат 7 стр.
2635. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ для АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ Стаття 13 стр.
2636. Особливості розвитку творчого математичного мислення молодших школярів Реферат 2 стр.
2637. Особливості розуміння учнями творчих задач на уроках математики Реферат 2 стр.
2638. Особливості сімейного виховання дошкільників Реферат 9 стр.
2639. Особливості сімейного виховання дошкільників Реферат 8 стр.
2640. Особливості самоактуалізації в процесі соціалізації молодого покоління Реферат 7 стр.
2641. Особливості становлення вокально-хорової освіти на теренах України Стаття 23 стр.
2642. Особливості та методика реабілітаційної превентивної роботи з неповнолітніми правопорушниками різних категорій Реферат 11 стр.
2643. Особливості та структура дидактичної гри Реферат 8 стр.
2644. Особливості та структура дидактичної гри Реферат 7 стр.
2645. Особливості творчої праці у дослідницькій діяльності Реферат 10 стр.
2646. Особливості тексту-опису. "Робота" автора у тексті-описі. Інше 6 стр.
2647. Особливості учбової діяльності студентів Реферат 12 стр.
2648. Особливості форм організації навчання та методів навчання за педагогом новатором Реферат 8 стр.
2649. Особливості форм організації навчання та методів навчання за педагогом новатором Реферат 8 стр.
2650. Особливості форм організації навчання та методів навчання за педагогом новатором Реферат 7 стр.
2651. Особливості форм організації навчання та методів навчання за педагогом новатором Реферат 8 стр.
2652. Особливості форм організації навчання та методів навчання за педагогом новатором Реферат 8 стр.
2653. Особливості форм організації навчання та методів навчання за педагогом новатором Реферат 5 стр.
2654. Особливості форм організації навчання та методів навчання за педагогом новатором Реферат 5 стр.
2655. Особливості формування мотивації навчання у молодшому шкільному Реферат 2 стр.
2656. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ Реферат 5 стр.
2657. Особливості формування правової культури студентів  Реферат 4 стр.
2658. Особливості формування практичних вмінь у студентів під час розроблення технологічного процесу Реферат 3 стр.
2659. Особливості формування самосвідомості дошкільника Курсова робота 43 стр.
2660. Особливості формування сексуальної культури молоді Реферат 23 стр.
2661. Особливості формування соціальної стійкості особистості старшокласника Реферат 10 стр.
2662. Особливості формування стресостійкості у майбутніх соціальних педагогів Дипломна робота 126 стр.
2663. Особливості ціннісної сфери художньо обдарованих студентів Реферат 12 стр.
2664. Особливості ґендерної соціалізації Реферат 5 стр.
2665. Особові імена як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів Реферат 2 стр.
2666. Осуд антигуманної сутності війни у творчості Генріха Белля Реферат 7 стр.
2667. Осуд антигуманної сутності війни у творчості Генріха Белля Реферат 7 стр.
2668. Отроцтво Реферат 27 стр.
2669. Охорона навколішнього середовища Інше 5 стр.
2670. Охорона навколішнього середовища. Реферат 4 стр.
2671. Оцінка діяльності учнів на уроках Реферат 9 стр.
2672. ОЦІНКА Й ОЦІНЮВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ, ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ Реферат 9 стр.
2673. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів Реферат 9 стр.
2674. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів Реферат 9 стр.
2675. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів Реферат 10 стр.
2676. Оцінка якості вищої освіти Реферат 9 стр.
2677. Оцінка якості вищої освіти Реферат 10 стр.
2678. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону Реферат 12 стр.
2679. Оцінювання в системі сертифікації професійної компетентності Реферат 6 стр.
2680. Оцінювання готовності майбутнього інженера до професійного самовдосконалення в умовах технічного Стаття 12 стр.
2681. Оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах та тестування в світі нової парадигми освіти Реферат 8 стр.
2682. Оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки Реферат 20 стр.
2683. Оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки Реферат 15 стр.
2684. Півник — оберіг нашого дитинства. Інше 2 стр.
2685. Підвищення аналітичної основи управління загальноосвітньою школою Реферат 11 стр.
2686. Підвищення ефективності процесу навчання математики, як передумова якісної професійної підготовки фахівця Реферат 9 стр.
2687. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті проектування програмно-педагогічних засобів Реферат 13 стр.
2688. ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА Стаття 8 стр.
2689. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників як головного генератора інноваційних проектів Реферат 13 стр.
2690. Підвищення ролі самостійної роботи на всіх етапах уроку Реферат 10 стр.
2691. Підготовка і проведення дидактичних ігор у ході тренінгу Реферат 22 стр.
2692. Підготовка і проведення тренінгу. Реферат 20 стр.
2693. Підготовка інтелектуальної еліти в Україні і використання мультимедіа-технології Стаття 9 стр.
2694. Підготовка бесід щодо соціальної адаптації студентів при використанні засобів взаємодії у глобальної мережі Internet  Реферат 3 стр.
2695. Підготовка викладачів до інноваційної діяльності Реферат 13 стр.
2696. ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Реферат 3 стр.
2697. Підготовка вчителя до уроку Реферат 20 стр.
2698. Підготовка вчителя до уроку Реферат 5 стр.
2699. Підготовка вчителя до уроку Реферат 21 стр.
2700. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. Використання індикаторів моніторингу при оцінці фізичного розвитку школярів 10-11 років Стаття 8 стр.