Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

2501. Основні лінгводидактичні закономірності навчання рідної мови Реферат 2 стр.
2502. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ СИСТЕМІ Реферат 8 стр.
2503. Основні напрями й форми діяльності учнівського самоуправління в загальноосвітній школі-інтернаті Реферат 8 стр.
2504. Основні напрями реалізації науково-методичної роботи в навчальних закладах Реферат 90 стр.
2505. Основні напрями реалізації науково-методичної роботи в навчальних закладах Реферат 58 стр.
2506. Основні напрями розвитку педагогічної науки і її взаємозв'язок з практикою Реферат 11 стр.
2507. Основні норми української літературної вимови Інше 5 стр.
2508. Основні ознаки та проблеми розвитку університетської освіти Стаття 14 стр.
2509. Основні підходи та етапи формування зони європейської вищої освіти Реферат 4 стр.
2510. Основні питання методики вивчення граматики у школі Реферат 10 стр.
2511. Основні питання методики вивчення граматики у школі Реферат 7 стр.
2512. Основні поняття і категорії педагогіки Курсова робота 20 стр.
2513. Основні поняття андрагогіки  Реферат 4 стр.
2514. Основні принципи підготовки курсантів МВС до ефективних дій в екстремальних ситуаціях шляхом упровадження проблемно-ситуативного навчання Реферат 12 стр.
2515. Основні принципи підготовки курсантів МВС до ефективних дій в екстремальних ситуаціях шляхом упровадження проблемно-ситуативного навчання Реферат 11 стр.
2516. Основні тенденції розвитку благодійності у західній Європі, Росії та США (з кінця ХVIII до поч. XX ст.) Реферат 21 стр.
2517. Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій в світовій педагогічній практиці Реферат 10 стр.
2518. Основні тенденції: сучасні, культурні ситуації України Реферат 19 стр.
2519. Основні характеристики соціальних систем Реферат 11 стр.
2520. Основні чинники формування творчої особистості та розвитку її творчих здібностей у процесі навчання Реферат 14 стр.
2521. Основні чинники формування творчої особистості та розвитку її творчих здібностей у процесі навчання Реферат 13 стр.
2522. Основний етап розвивальної методики формування пізнавальної активності старших дошкільників засобами творчих завдань Реферат 7 стр.
2523. Основний етап розвивальної методики формування пізнавальної активності старших дошкільників засобами творчих завдань Реферат 7 стр.
2524. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ Стаття 9 стр.
2525. Особистісні аспекти використання засобів ікт в навчанні математики Реферат 12 стр.
2526. Особистісна модель підготовки викладачів на Заході Стаття 22 стр.
2527. Особистісна рефлексія вчителя   Реферат 12 стр.
2528. Особистісний підхід до формування іншомовної культури фахівця в умовах інформатизації соціуму Реферат 5 стр.
2529. Особистісно - діяльнісний підхід до організації навчального процесу Реферат 6 стр.
2530. Особистісно зорієнтована система громадянського виховання школярів Реферат 12 стр.
2531. ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА  ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ.   Реферат 10 стр.
2532. Особистісно орієнтовані технології підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності Реферат 9 стр.
2533. Особистісно орієнтоване навчання історичний аспект і перспективи розвитку Стаття 9 стр.
2534. Особистісно орієнтоване навчання на заняттях з іноземної мови у вищих закладах освіти Стаття 8 стр.
2535. Особистісно орієнтоване навчання української літератури: наукові підходи і практична реалізація Реферат 12 стр.
2536. Особистісно орієнтований підхід як педагогічна умова формування педагогічної креативності майбутніх учителів у прорцесі професійної підготовки  Реферат 5 стр.
2537. Особистісно орієнтовне навчання Реферат 6 стр.
2538. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВНЕ НАВЧАННЯ Реферат 5 стр.
2539. Особистісно-діяльнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови початкової школи Реферат 5 стр.
2540. Особистісно-діяльнісний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя інформатики Стаття 8 стр.
2541. Особистісно-діяльнісний підхід як умова розвитку та саморозвитку студентів у процесі професійної підготовки у ВНЗ Реферат 12 стр.
2542. Особистісно-орієнтовані технології та їх місце в професійній підготовці майбутнього спеціаліста Реферат 8 стр.
2543. Особистісно-орієнтоване навчання. Нове ?! Цікаве?! Потрібне?! Інше 6 стр.
2544. Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці Курсова робота 41 стр.
2545. Особистість в ранній юності Дипломна робота 104 стр.
2546. Особливості контролю в умовах розбудови національної Курсова робота 47 стр.
2547. Особливості формування культури поведінки молодших школярів Реферат 10 стр.
2548. ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В РАМКАХ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИКУ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Стаття 7 стр.
2549. Особливості інформаційних товарів і послуг в освітній сфері»(на прикладі Івано-Франківського обласного педагогічного інституту післядипломної освіти) Дипломна робота 68 стр.
2550. Особливості адаптації студентів із сільської місцевості до навчання у вузі Магістерська робота 124 стр.
2551. Особливості біологічної підготовки вчителів початкових класів Реферат 6 стр.
2552. Особливості взаємодії соціального педагога з дітьми, що є представниками субкультури Контрольна робота 7 стр.
2553. Особливості взаємозв’язку стилю управлінської діяльності та типу поведінки при розв’язанні конфлікту Курсова робота 66 стр.
2554. Особливості взаємозв’язку стилю управлінської діяльності та типу поведінки при розв’язанні конфлікту Курсова робота 61 стр.
2555. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ Стаття 7 стр.
2556. Особливості викладання німецької мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах Реферат 8 стр.
2557. Особливості використання болонського процесу Реферат 13 стр.
2558. Особливості використання болонського процесу Реферат 12 стр.
2559. Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі професійно-технічного закладу освіти Реферат 7 стр.
2560. Особливості використання розвивальних завдань на уроках читання та письма Реферат 6 стр.
2561. Особливості використання розвивальних завдань на уроках читання та письма. Реферат 5 стр.
2562. Особливості виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку Реферат 2 стр.
2563. Особливості виховання дітей в українській родині Реферат 6 стр.
2564. Особливості виховання дітей в українській родині Реферат 5 стр.
2565. Особливості виховного впливу в роботі з молодшими школярами Реферат 6 стр.
2566. Особливості виховного процесу в Україні Курсова робота 21 стр.
2567. Особливості виховного процесу в Україні Курсова робота 21 стр.
2568. ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ Реферат 18 стр.
2569. Особливості виховного процесу в Україні Курсова робота 19 стр.
2570. Особливості внутрішкільного контролю Реферат 4 стр.
2571. Особливості внутрішкільного контролю Реферат 4 стр.
2572. ОСОБЛИВОСТІ ВОКАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ Стаття 8 стр.
2573. Особливості впровадження ігрової навчальної технології на уроках математики в початковій школі Реферат 3 стр.
2574. Особливості впровадження інновацій у практику навчання вчителями різних кваліфікаційних категорій Реферат 7 стр.
2575. Особливості впровадження особистісно орієнтованої технології в діяльність позашкільного закладу Стаття 7 стр.
2576. Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини, класифікація дитячих ігор Реферат 7 стр.
2577. Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини, класифікація дитячих ігор Реферат 6 стр.
2578. Особливості групової форми позакласної роботи Реферат 5 стр.
2579. Особливості групового навчання у сучасній вищій школі (на матеріалі іноземної мови) Реферат 9 стр.
2580. Особливості діагностування професійної компетентності викладачів Реферат 15 стр.
2581. Особливості діяльності педагога дошкільної освіти в процесі взаємодії з сім єю дитини Стаття 12 стр.
2582. Особливості естетичного виховання в початковій школі. Інше 2 стр.
2583. Особливості запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (на прикладі КНЛУ)    Реферат 9 стр.
2584. Особливості засвоєння лексики молодшими школярами Реферат 2 стр.
2585. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ "УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ" У ВНЗ УКРАЇНИ Стаття 15 стр.
2586. Особливості застосування методів рельєфного креслення в процесі соціально-трудової реабілітації людей з вадами зору  Реферат 5 стр.
2587. Особливості й загальні риси системи освіти Канади Реферат 2 стр.
2588. Особливості контролю знань з математики із застосуванням ЕОМ Реферат 5 стр.
2589. Особливості логопедичної роботи при дизартрії у дітей з важкими порушеннями в інтелектуальному розвитку Реферат 4 стр.
2590. Особливості логопедичної роботи при дизартрії у дітей з важкими порушеннями в інтелектуальному розвитку Реферат 3 стр.
2591. Особливості математичної підготовки майбутніх інженерів Реферат 4 стр.
2592. Особливості методики формування у студентів техніко-економічних умінь і навичок під час викладання курсу “Основи охорони праці” Реферат 12 стр.
2593. Особливості методико-математичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах запровадження Болонської конвенції Контрольна робота 4 стр.
2594. Особливості методико-математичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах запровадження Болонської конвенції Реферат 4 стр.
2595. Особливості мотивації навчальної діяльності підлітків на уроках історії Реферат 8 стр.
2596. Особливості навчання в початкових класах малокомплектної школи Реферат 8 стр.
2597. Особливості навчання дітей середнього шкільного віку Реферат 5 стр.
2598. Особливості навчання дітей старшого дошкільного віку суфіксального творення іменників і прикметників Реферат 2 стр.
2599. Особливості навчання обдарованих учнів у старших класах Курсова робота 23 стр.
2600. Особливості навчання усного монологічного мовлення ліцеїстів старших класів Реферат 18 стр.