Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

2401. Організація позаурочної виховної діяльності учнів початкових класів малокомплектної початкової сільської школи Реферат 2 стр.
2402. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ГАЛИЧИНІ (1919-1939рр.) Інше 10 стр.
2403. Організація проблемного навчання фізики на основі нових інформаційних технологій  Реферат 7 стр.
2404. Організація процесу самовиховання Реферат 29 стр.
2405. Організація процесу самовиховання Реферат 22 стр.
2406. Організація психолого-педагогічної роботи з дошкільниками з вадами слуху Курсова робота 53 стр.
2407. Організація роботи групи продовженого дня Реферат 12 стр.
2408. Організація роботи групи продовженого дня Реферат 9 стр.
2409. Організація роботи класного керівника з питань орієнтації школярів на педагогічні професії Реферат 8 стр.
2410. Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів за допомогою мережевого учбово-методичного комплексу Реферат 11 стр.
2411. Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін (на прикладі викладання вищої математики) Стаття 8 стр.
2412. Організація самостійної роботи студентів Контрольна робота 3 стр.
2413. Організація самостійної роботи учнів Реферат 4 стр.
2414. Організація самостійної роботи учнів Реферат 3 стр.
2415. Організація самостійної роботи учнів Реферат 3 стр.
2416. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ Реферат 3 стр.
2417. Організація самостійної роботи учнів на уроці Реферат 12 стр.
2418. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА Стаття 9 стр.
2419. Організація соціальної допомоги у середньовічному суспільстві Реферат 9 стр.
2420. Організація соціальної допомоги у середньовічному суспільстві Реферат 6 стр.
2421. Організація та забезпечення процесу навчання на занятті з іноземної мови Реферат 5 стр.
2422. Організація та методика учбово-спортивної роботи Курсова робота 23 стр.
2423. Організація та проведення гурткової роботи з юнаками в загальноосвітній школі Реферат 6 стр.
2424. Організація та проведення дослідницької практики студентів спеціальності "Соціальна робота" Стаття 13 стр.
2425. Організація творчої діяльності дггеи у навчально-виховному процесі Стаття 12 стр.
2426. Органи учнівського самоврядування Реферат 7 стр.
2427. Органи учнівського самоврядування Реферат 7 стр.
2428. Органи учнівського самоврядування Реферат 7 стр.
2429. Оргашзаційно-педагопчш засади формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей Стаття 11 стр.
2430. Осінь-чарівниця Реферат 3 стр.
2431. Освіта Реферат 22 стр.
2432. Освіта і педагогічна думка в Україні в другій половині XIX — на початку XX ст. Реферат 11 стр.
2433. Освіта і педагогічна думка в Україні в другій половині XIX — на початку XX ст. Реферат 9 стр.
2434. Освіта і педагогічна думка в Україні в другій половині XIX — на початку XX ст. Реферат 9 стр.
2435. Освіта і педагогічна думка в Україні в другій половині XIX — на початку XX ст. Реферат 9 стр.
2436. Освіта і педагогічна думка в Україні в другій половині XIX — на початку XX ст. Реферат 9 стр.
2437. Освіта і педагогічна думка в Україні першої половини XIX ст Реферат 8 стр.
2438. Освіта і педагогічна думка в Україні першої половини XIX ст. Реферат 9 стр.
2439. Освіта і педагогічна думка в Україні першої половини XIX ст. Реферат 8 стр.
2440. Освіта і педагогічна думка в Україні першої половини XIX ст. Курсова робота 48 стр.
2441. Освіта і педагогічна думка в Україні першої половини XIX ст. Реферат 8 стр.
2442. Освіта і педагогічна думка у період українського Відродження (XVI — перша половина XVII ст.) Реферат 8 стр.
2443. Освіта і самоосвіта у духовному становленні особистості Реферат 11 стр.
2444. Освіта в Італії Реферат 10 стр.
2445. Освіта в Німеччині по програмі AuPair Реферат 14 стр.
2446. ОСВІТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Реферат 10 стр.
2447. Освіта в Угорщині Реферат 2 стр.
2448. Освіта дітей з особливими потребами (вадами): пошуки та перспективи  Реферат 12 стр.
2449. ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВИТОКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Стаття 10 стр.
2450. Освіта Кіпру Реферат 10 стр.
2451. Освіта культури миру – ознака демократичного суспільства Реферат 8 стр.
2452. Освіта та інтелектуальний розвиток, або що таке "хотабізація" Реферат 13 стр.
2453. Освіта України в ХХІ столітті: проблеми та перспективи розвитку Курсова робота 33 стр.
2454. Освіта ХХ століття Реферат 3 стр.
2455. Освіта як сигнал про продуктивність праці Реферат 8 стр.
2456. Освіта як чинник становлення громадянського суспільства Реферат 4 стр.
2457. Освіта — запорука життєдайності народу! Реферат 10 стр.
2458. Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст. Реферат 4 стр.
2459. Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст. Реферат 3 стр.
2460. Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст. Реферат 15 стр.
2461. Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст. Реферат 16 стр.
2462. Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст. Реферат 3 стр.
2463. Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст. Реферат 16 стр.
2464. ОСВІТА: СУСПІЛЬНЕ БЛАГО АБО ТОВАР? Стаття 16 стр.
2465. Освітні інновації як основа якісних змін в економіці та розвитку трудового потенціалу Реферат 12 стр.
2466. Освітні завдання природознавства з курсу “Я і Україна” (1-2 клас) Реферат 6 стр.
2467. Освітні заклади, зокрема творчо працюючі педколективи, будуть завжди мати підтримку з боку органів влади. – Володимир Заблоцький. Контрольна робота 2 стр.
2468. Освітні програми для студентів та молоді Реферат 2 стр.
2469. Освітньо-педагогічні погляди Т.Г.Шевченка Реферат 6 стр.
2470. Освітньо-педагогічні погляди Т.Г.Шевченка Реферат 4 стр.
2471. ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Стаття 9 стр.
2472. Освітня спрямованість фізичного виховання студентів в умовах дозвілля Реферат 7 стр.
2473. Основи навчання дітей дошкільного віку лічби за допомогою гри Курсова робота 33 стр.
2474. Основи національного виховання Реферат 18 стр.
2475. Основи національного виховання молодших школярів засобами поетичного слова Реферат 2 стр.
2476. Основи організації очно-дистанційного підвищення кваліфікації викладачів інформатики вищих педагогічних навчальних закладів Стаття 11 стр.
2477. ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮРИДИЧНИХ КАДРІВ Стаття 12 стр.
2478. Основи професіографії Реферат 11 стр.
2479. Основи психології і педагогіки Реферат 19 стр.
2480. Основи сімейного виховання Реферат 17 стр.
2481. Основи соціальної педагогіки, конспект лекцій Реферат 53 стр.
2482. Основи сучасного героїко-патріотичного виховання Курсова робота 21 стр.
2483. Основи формування і розвитку самостійності молодших школярів( у позаурочній виховній діяльності) Курсова робота 22 стр.
2484. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВНЗ: СТАНДАРТИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, КАТЕГОРІЇ, ПРОГНОЗУВАННЯ, МОДЕЛІ Реферат 17 стр.
2485. Основні відомості про будову та функції ЦНС. Класифікація засобів, що діють на ЦНС Реферат 6 стр.
2486. Основні вимоги до структури та тексту письмової роботи Реферат 7 стр.
2487. Основні вимоги до структури та тексту письмової роботи Реферат 5 стр.
2488. Основні дидактичні принципи Реферат 11 стр.
2489. Основні дидактичні системи Курсова робота 27 стр.
2490. Основні дидактичні системи Курсова робота 27 стр.
2491. Основні етапи розвитку педагогіки та освіти Реферат 12 стр.
2492. Основні завдання інформаційно-технологічної підсистеми дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікаціїдержавних службовців. Реферат 7 стр.
2493. Основні завдання британського шкільного лідерства Реферат 4 стр.
2494. Основні завдання педагогіки Реферат 7 стр.
2495. Основні завдання педагогіки Реферат 7 стр.
2496. Основні закономірності процесу виховання Реферат 8 стр.
2497. Основні закономірності процесу виховання Реферат 8 стр.
2498. Основні закономірності та принципи виховання Реферат 8 стр.
2499. Основні засади самостійної роботи студентів Реферат 3 стр.
2500. Основні категорії педагогіки Реферат 15 стр.