Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

2301. Нехай увійде в серце твого сина краса праці. Василь Олександрович Сухомлинський Реферат 6 стр.
2302. Новi пiдходи до аналiзу навчальних планiв в умовах альтернативної освiти Реферат 7 стр.
2303. Нові інформаційні технології і педагогіка Реферат 5 стр.
2304. Нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання (предмет “англійська мова”). Дипломна робота 64 стр.
2305. Нові аспекти роботи з текстом на уроці читання Реферат 4 стр.
2306. Нові педагогічні технології: інтерактивне навчання Реферат 8 стр.
2307. Нові тенденції розвитку вищої освіти в умовах європейського контексту Стаття 5 стр.
2308. Новітні технології і проблеми гуманізації технічної освіти Реферат 9 стр.
2309. Новації в процесі підготовки вчителя: історичний аспект, антропологічний підхід Реферат 7 стр.
2310. Нове в педагогіці Реферат 9 стр.
2311. НОВЕ В ПЕДАГОГІЦІ Реферат 8 стр.
2312. Нове педагогічне мислення Реферат 19 стр.
2313. Новий рік Реферат 4 стр.
2314. Нормативно-правова база електронного документообігу Реферат 5 стр.
2315. Нормативно-правова база електронного документообігу Реферат 6 стр.
2316. Нормативно-рольовий зміст педагогічної деон-то-ло-гії Реферат 8 стр.
2317. О любов моя, душа голосна України Інше 4 стр.
2318. О слово рідне! України слово! Інше 9 стр.
2319. Обдаровані діти Реферат 10 стр.
2320. Обдаровані діти Реферат 8 стр.
2321. Оберегова символіка України. Інше 4 стр.
2322. Обертання Землі навколо своєї осі. Чому буває день та ніч Реферат 5 стр.
2323. Обертання Землі навколо своєї осі. Чому буває день та ніч Реферат 3 стр.
2324. Облікова політика вищого навчального закладу та її вплив на ефективність прийняття управлінських рішень: організаційно-методологічний аспект Стаття 9 стр.
2325. Обміну досвідом з української мови в 2-г класі на тему: “Узагальнення знань про прикметник” Інше 8 стр.
2326. Образотворче мистецтво та архітектура Стародавньої Греції. Інше 5 стр.
2327. Обробка та інтерпретація результатів дослідження Реферат 7 стр.
2328. Обробка та інтерпретація результатів дослідження Реферат 5 стр.
2329. Об’єкт і предмет вивчення комерційної географії. Методи наукового пізнання. Міжпредметні зв’язки Реферат 2 стр.
2330. Об’єктивність у процесі оцінювання знань студентів Реферат 10 стр.
2331. Оволодіння дітьми старшого дошкільного віку перцептивними діями Стаття 12 стр.
2332. ОВОЛОДІННЯ МАЙБУТНІМИ ВИКЛАДАЧАМИ ЕКОНОМІКИ ПЕДАГОГІЧНОЮ ТЕХНІКОЮ Стаття 19 стр.
2333. Одиниці лічби (для учнів 8-их та 9-их класів Реферат 11 стр.
2334. Оздоблення серветки (урок) Інше 6 стр.
2335. Оздоблення серветки. Реферат 4 стр.
2336. Оздоровчі завдання Реферат 9 стр.
2337. Озера і водосховища Інше 9 стр.
2338. Ознайомлення дітей дошкільного віку з сезонними змінами в природі Курсова робота 87 стр.
2339. Ознайомлення дітей з державними символами України та національними символами і оберегами Реферат 6 стр.
2340. Ознайомлення дітей з працею дорослих. Види та форми організації праці дітей. Реферат 14 стр.
2341. Ознайомлення дітей з працею дорослих. Види та форми організації праці дітей. Реферат 14 стр.
2342. Ознайомлення дошкільників з основними логічними поняттями і термінами Курсова робота 52 стр.
2343. Ознайомлення з українським національним посудом Інше 4 стр.
2344. Ознайомлення з українським національним посудом Інше 4 стр.
2345. Ознайомлення учнів з окремими положеннями нового Кримінального кодексу України на прикладі уроку з Основ правознавства на тему Кримінальна відповідальність Інше 8 стр.
2346. Ой єсть в лісі калина Інше 6 стр.
2347. Ой Весно, Весняночко Інше 5 стр.
2348. Ой зібралася звірина, та й з усього світу... Інше 4 стр.
2349. Ой на Івана на Купала Інше 7 стр.
2350. Ой на Івана,ой на Купала Інше 7 стр.
2351. Ой на Йвана, ой на Купала Реферат 5 стр.
2352. Ой у лузі калина стояла Інше 8 стр.
2353. Окремі проблеми підвищення ефективності формування хімічних знань школярів при використанні інформаційних технологій навчання Реферат 9 стр.
2354. Оксиген. Кисень Інше 5 стр.
2355. Оксиген. Кисень Реферат 3 стр.
2356. Олександр Довженко (1894—1956). Огляд життя і творчості митця. Інше 7 стр.
2357. ОЛИМПИЙСКАЯ ПЕДАГОГИКА - СИСТЕМА, ПРОЦЕСС И МЕТОД ВОСПИТАНИЯ (модельные характеристики) Інше 11 стр.
2358. Оновлення змісту виховного процесу в умовах розбудови національної школи Реферат 12 стр.
2359. Оновлення змісту навчання і виховання в умовах особистісно орієнтованого навчання Реферат 5 стр.
2360. ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Реферат 4 стр.
2361. Оновлення форм і методів роботи з батьками Реферат 13 стр.
2362. Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика їх вивчення на уроках позакласного читання та в позаурочний час. Курсова робота 59 стр.
2363. Опорні конспекти і опорні сигнали на уроці історії Реферат 9 стр.
2364. Опорні конспекти і опорні сигнали на уроці історії Реферат 7 стр.
2365. Оптимізація індивідуально-професійного розвитку майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ Реферат 6 стр.
2366. ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА Стаття 13 стр.
2367. ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ Стаття 11 стр.
2368. ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ Стаття 11 стр.
2369. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання( на прикладі вивчення англійської мови ) Курсова робота 51 стр.
2370. ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ОСНОВАНИЙ АРТ-ТЕРАПИИ Стаття 8 стр.
2371. ОРІЄНТАЦІЯ СИСТЕМИ ТРЕНУВАННЯ НА ДОСЯГНЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАР'ЄРИСТА Стаття 21 стр.
2372. Організаційні вміння і навички Реферат 8 стр.
2373. Організаційні вміння і навички Реферат 8 стр.
2374. Організаційні вміння і навички Реферат 8 стр.
2375. Організаційні форми виховної роботи Реферат 16 стр.
2376. Організаційні форми навчання Реферат 9 стр.
2377. Організаційні форми навчання Реферат 14 стр.
2378. Організаційні форми навчання основ економіки Реферат 19 стр.
2379. Організаційна структура модуля при використанні проблемно-модульної технології навчання Реферат 11 стр.
2380. Організаційний механізм формування інноваційного освітнього простору в регіоні Реферат 8 стр.
2381. Організаційно-методичні матеріали Реферат 8 стр.
2382. Організаційно-методичні умови ефективного формування педагогічної компетентності викладачів вищих технічних закладів освіти Стаття 11 стр.
2383. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ Стаття 10 стр.
2384. Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури Курсова робота 26 стр.
2385. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами Магістерська робота 134 стр.
2386. Організація діяльності учнів на уроці Реферат 10 стр.
2387. Організація експериментального дослідження уявлень студентів про сутність педагогічної діяльності Стаття 11 стр.
2388. Організація зворотного зв’язку у ході бізнес-тренінгу Реферат 21 стр.
2389. Організація клубної діяльності в школі Реферат 2 стр.
2390. Організація музичної освіти в Україні другої половини XIX – початку XX століття Реферат 7 стр.
2391. Організація навчально-виховної діяльності Курсова робота 42 стр.
2392. Організація навчальної діяльності та роботи школи Курсова робота 42 стр.
2393. Організація навчальної дослідницької діяльності у процесі викладання фізики в середній школі з використанням комп’ютерно-орієнтованих систем навчання Реферат 7 стр.
2394. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою з дисципліни “Іноземна мова” Реферат 8 стр.
2395. Організація навчального процесу на кафедрі гістології, цитології та ембріології умса в умовах кредитно-модульної системи  Реферат 4 стр.
2396. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СЛІПИХ ТА ГЛУХОНІМИХ ДІТЕЙ У ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Стаття 12 стр.
2397. Організація навчання та перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь і навичок в умовах кредитно-модульної системи Реферат 9 стр.
2398. Організація особистісно орієнтованого освітнього середовища Стаття 10 стр.
2399. Організація педагогічної співпраці вихователів дошкільного закладу з батьками дітей. Реферат 9 стр.
2400. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі Курсова робота 20 стр.