Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

2001. Методика формування читання в початковій школі Курсова робота 20 стр.
2002. Методика “Сюжетні малюнки” Реферат 1 стр.
2003. Методико-психологічні аспекти комп’ютерних технологій навчання в вищій технічній школі  Реферат 5 стр.
2004. Методичні аспекти викладання зарубіжної літератури Реферат 3 стр.
2005. Методичні аспекти формування пізнавальної активності студентів на лекції Реферат 5 стр.
2006. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спе-ціальностей Реферат 47 стр.
2007. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей Реферат 47 стр.
2008. Методичні основи змісту навчання та виховання Реферат 9 стр.
2009. Методичні основи змісту навчання та виховання Реферат 9 стр.
2010. Методичні основи змісту навчання та виховання Реферат 9 стр.
2011. Методичні основи змісту навчання та виховання Реферат 9 стр.
2012. Методичні основи особистісно орієнтованої технологізації процесу навчання в університеті Стаття 9 стр.
2013. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття 12 стр.
2014. Методичні підходи до організації оздоровчої профілактичної роботи в загальноосвітній школі Реферат 6 стр.
2015. Методичні поради щодо розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва Реферат 8 стр.
2016. Методичні прийоми і засоби викладання і навчання Реферат 10 стр.
2017. Методичні прийоми і засоби викладання і навчання Реферат 7 стр.
2018. Методичні рекомендації бібліотекарям по пропаганді знань серед юнаків та дівчат по профілактиці наркоманії, СНІДу, проституції Реферат 20 стр.
2019. Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2005 - 2006 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах згідно державних стандартів освіти   Реферат 8 стр.
2020. Методичні рекомендації щодо підготовки уроку за інтерактивними технологіями Реферат 4 стр.
2021. Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій Реферат 19 стр.
2022. Методичні умови ефективної організації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики Реферат 4 стр.
2023. Методичні умови ефективної організації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики Реферат 4 стр.
2024. Методична рекомендація семінарського заняття на тему: "Предмет, метод, функції економічної теорії” Реферат 52 стр.
2025. Методична робота в школі Реферат 10 стр.
2026. Методична робота в школі і атестація педагогічних кадрів Реферат 15 стр.
2027. Методична робота у ліцеї Реферат 11 стр.
2028. Методична характеристика комплексу вправ для навчання професійно спрямованого монологічного мовлення студентів старших курсів економічного університету Реферат 6 стр.
2029. Методичне керівництво взаємодією сучасного дошкільного навчального закладу та сім’ї Дипломна робота 144 стр.
2030. Методичне керівництво взаємодією сучасного дошкільного навчального закладу та сім’ї Магістерська робота 144 стр.
2031. Методологічні аспекти дистанційного викладання інженерної та комп`ютерної графіки Реферат 5 стр.
2032. Методологічні аспекти моделювання суб’єкту навчання Реферат 6 стр.
2033. Методологічні засади інтеграції змісту мовної освіти майбутніх інженерів Реферат 9 стр.
2034. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРИРОДОЗНАВСТВА Стаття 7 стр.
2035. Методологічні напрямки вивчення властивостей промислових харчових добавок і бад та їх впливу на здоров'я людини в системі викладання природничо-наукових дисциплін Стаття 10 стр.
2036. Методологічні орієнтири професійної підготовки вчителів іноземної мови для початкової ланки освіти Реферат 12 стр.
2037. Методологічні основи педагогічної систе-моло-гії Реферат 8 стр.
2038. Методологічні основи соціальної педагогіки Реферат 35 стр.
2039. Методологічні основи технології створення та використання атестаційних педагогічних тестів  Реферат 6 стр.
2040. Методологічні проблеми гуманітаризації інженерної освіти Стаття 10 стр.
2041. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ Реферат 10 стр.
2042. Методологічні та теоретичні умови виховання гуманітарно-технічної еліти Стаття 10 стр.
2043. Методологічна підготовка студентів технічних університетів Реферат 10 стр.
2044. МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ Реферат 9 стр.
2045. Методологічний аспект оцінювання навчальних досягнень студентів Реферат 7 стр.
2046. Методологія і методи педагогічних досліджень Реферат 20 стр.
2047. Методологія обґрунтування аксіологічної парадигми Реферат 14 стр.
2048. Методологія педагогіки Реферат 12 стр.
2049. Методологія педагогіки Реферат 7 стр.
2050. Методологія педагогіки Реферат 11 стр.
2051. Методологія педагогічного дослідження Реферат 8 стр.
2052. Методологія педагогічного дослідження Реферат 6 стр.
2053. Методрозробка практичного заняття з латинської мови Інше 10 стр.
2054. Методрозробка практичного заняття з латинської мови Інше 6 стр.
2055. Методрозробка практичного заняття з латинської мови Інше 10 стр.
2056. Методрозробка практичного заняття з латинської мови Реферат 7 стр.
2057. Методрозробка практичного заняття з латинської мови Реферат 5 стр.
2058. Методрозробка практичного заняття з латинської мови Реферат 3 стр.
2059. Механізми взаємозв'язку змін активності самостійної роботи студентів під впливом індивідуальних здібностей та особистого досвіду Реферат 3 стр.
2060. Микола Чернявський.Життя і творчість Реферат 43 стр.
2061. Минуле і сучасне системи вищої освіти Німеччини Реферат 2 стр.
2062. Минуле і сучасне системи освіти Угорщини Реферат 2 стр.
2063. Мир Інше 10 стр.
2064. Мислення. Проблема розвитку творчого мислення Інше 11 стр.
2065. Мистецтво бути педагогом Реферат 5 стр.
2066. Мистецтво скіфів. Інше 4 стр.
2067. Мистецька студія у вищому навчальному закладі як засіб набуття майбутнім спеціалістом культурно-мистецького, художньо-творчого досвіду Реферат 16 стр.
2068. Михайло Васильович Остроградський (1801 — 1862рр.) – відомий педагог і вчений Реферат 5 стр.
2069. Многочлени Реферат 9 стр.
2070. Множення двоцифрового числа на одноцифрове Інше 3 стр.
2071. Множення двоцифрового числа на одноцифрове (№№ 840-846). Інше 6 стр.
2072. Множення одноцифрового числа на багатоцифрове.Конспект уроку з математики Інше 8 стр.
2073. Мова тіла вчителя на уроці Реферат 3 стр.
2074. Мова художнього твору. Віршування Інше 24 стр.
2075. Мова художнього твору. Віршування Інше 24 стр.
2076. Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці Реферат 5 стр.
2077. Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці Реферат 5 стр.
2078. Мовлення. Порушення мовлення. Відхилення у мовленнєвому розвитку дітей. Вправи-ігри на диференціацію звуків Реферат 17 стр.
2079. Мовна культура вчителя Курсова робота 44 стр.
2080. Могутня сила шкільного колективу Реферат 9 стр.
2081. МОДЕЛІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ Стаття 11 стр.
2082. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі Реферат 10 стр.
2083. Моделі пропедевтики інформаційної культури для початкової школи: зарубіжний та вітчизняний досвід Реферат 13 стр.
2084. Моделі пропедевтики інформаційної культури для початкової школи: зарубіжний та вітчизняний досвід Реферат 13 стр.
2085. МОДЕЛІ СИСТЕМИ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ Реферат 8 стр.
2086. Модель гри «запитання-відповідь»  Реферат 7 стр.
2087. Модель кваліметричного дослідження рівня впливу сім’ї на навчання учнів у табличному редакторі Excel Реферат 7 стр.
2088. МОДЕЛЬ КУРИКУЛУМУ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ Стаття 16 стр.
2089. Модель організації та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів Реферат 8 стр.
2090. Модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації Реферат 10 стр.
2091. Модель підготовки вчителя історії з урахуванням специфіки дисциплін педагогічного циклу Стаття 8 стр.
2092. Модель підготовки майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови учнів початкової школи Стаття 10 стр.
2093. Модель поетапного формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до іншомовної мовленнєвої діяльності Реферат 8 стр.
2094. Модель проведення батьківської конференції з проблем обміну досвідом родинного виховання Реферат 24 стр.
2095. МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Стаття 9 стр.
2096. Модель процесу вивчення курсу «Історія педагогіки» з використанням мультимедійної енциклопедії Реферат 13 стр.
2097. Модель процесу розвитку університетської системи освіти: графічна форма Стаття 16 стр.
2098. Модель розвитку рефлексивних вмінь у процесі підготовки студентів – майбутніх соціальних працівників Реферат 9 стр.
2099. Модель формування в майбутніх інженерів потреби у творчій самореалізації Реферат 9 стр.
2100. Модель формування професійної етики майстрів виробничого навчання Реферат 3 стр.