Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

201. Аксіологічне виховання студентів як складова медичної освіти Реферат 3 стр.
202. Аксіологічний контекст педагогічної культури Реферат 7 стр.
203. Аксіологічний підхід до духовного потенціалу освіти України Реферат 30 стр.
204. АКТИВІЗАЦІЯ МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ МУЗИКОТЕРАПІЇ Стаття 13 стр.
205. Активізація музичної творчості учнів засобами хорового співу в церковнопарафіяльних школах України на рубежі XIX-XX ст. Стаття 12 стр.
206. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час проведення занять з курсу «основи штучного інтелекту» Реферат 5 стр.
207. Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів Реферат 8 стр.
208. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології Реферат 5 стр.
209. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології Реферат 4 стр.
210. Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення географії Реферат 11 стр.
211. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики Реферат 14 стр.
212. Активізація пізнавальної діяльності учнів як основа ефективного і оптимізаційного рівня навчально-виховного екологічного процесу Реферат 3 стр.
213. Активізація процесу самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету Стаття 8 стр.
214. Активізація розумової діяльності учнів на уроках Реферат 8 стр.
215. Активні методи навчання Реферат 20 стр.
216. Активні методи навчання української мови в школах Галичини першої третини ХХ ст. Контрольна робота 11 стр.
217. Активні форми та методи навчання на уроках ТКМ Реферат 7 стр.
218. Активні форми та методи навчання на уроках ТКМ Реферат 6 стр.
219. Активні форми та методи навчання на уроках ТКМ Інше 6 стр.
220. Активність і творчість учнів на уроках історії Реферат 15 стр.
221. АКТИВНІСТЬ І ТВОРЧІСТЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ Реферат 14 стр.
222. Актуалізація духовної православної спадщини слобожанських композиторів в хоровому класі  Реферат 4 стр.
223. Актуалізація лінгвокраїнознавчих знань студентів як чинник розвитку готовності до міжкультурної комунікації Стаття 12 стр.
224. Актуальні питання гендерного підходу до формування життєвих стратегій особистості Стаття 9 стр.
225. Актуальні питання навчання фізики на основі особистісно орієнтованої технології Реферат 7 стр.
226. Актуальні питання удосконалення самостійної роботи студентів Реферат 4 стр.
227. Актуальні проблеми виховання відповідальної поведінки у сучасних підлітків Реферат 7 стр.
228. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Стаття 8 стр.
229. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Стаття 9 стр.
230. Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу Реферат 11 стр.
231. Актуальні проблеми психології педагогічної праці  Реферат 10 стр.
232. Актуальні проблеми соціальної роботи та соціальної педагогіки на сучасному етапі Реферат 42 стр.
233. Актуальні проблеми соціальної роботи та соціальної педагогіки на сучасному етапі Реферат 41 стр.
234. Актуальні проблеми становлення сучасної екологічної освіти в системі післядипломної освіти вчителів Стаття 6 стр.
235. Актуальність набуття загальнокультурного, морального, духовного досвіду в процесі формування спеціаліста в освітньому просторі сьогодення Реферат 5 стр.
236. Актуальність проблеми підготовки інженерно-педагогічних кадрів для аграрної освіти Стаття 9 стр.
237. АКТУАЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЮ ПРАКТИКУ Стаття 10 стр.
238. Акуратність, дисциплінованість, відповідальність як прояви етичної поведінки молодших школярів Реферат 6 стр.
239. Алгебра 8 кл. Квадратні корені Дійсні числа. (система уроків) Реферат 4 стр.
240. Александрійська наукова школа Реферат 7 стр.
241. Алчевська Х.О. – педагог та поетеса Реферат 8 стр.
242. Альбом з малюнками викладача як посібник на уроці образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі Стаття 11 стр.
243. Анімалістичний жанр. Начерки тварин. Інше 4 стр.
244. Аналіз 12-бальної шкали оцінки знань учнів Реферат 4 стр.
245. АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ Реферат 9 стр.
246. Аналіз основних дидактичних концепцій. Курсова робота 18 стр.
247. Аналіз особливостей динаміки уявлень про своє "Я" у школярів Курсова робота 33 стр.
248. Аналіз помилок у дисертаційних роботах  Реферат 3 стр.
249. Аналіз причин асоціальної поведінки особи Реферат 10 стр.
250. Аналіз програм і підручників щодо вивчення української народної казки Реферат 2 стр.
251. Аналіз стану викладання української мови у школі в методичному доробку В.І.Масальського Реферат 3 стр.
252. Аналіз стану підготовки вчителя інформатики в умовах упровадження кредитно-модульної системи навчання Реферат 9 стр.
253. АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ САМОКОНТРОЛЮ Стаття 15 стр.
254. Аналіз стану та тенденції розвитку інформаційних  технологій підтримки діяльності органів державного управління Реферат 25 стр.
255. Аналіз стану фахової підготовки студентів-фізиків до дослідницької роботи в школі Реферат 15 стр.
256. Аналіз сучасного стану електронних наукових фахових видань Реферат 8 стр.
257. Аналіз теоретичних підходів до визначення та змісту соціально-педагогічної роботи в громаді  Реферат 4 стр.
258. Аналіз труднощів процесу адаптації студентів-першокурсників Реферат 6 стр.
259. Аналіз уроків за різними аспектами Реферат 20 стр.
260. Аналіз форм навчання вчителів-предметників інформаційно-комунікаційним технологіям Реферат 9 стр.
261. Аналіз форм навчання вчителів-предметників інформаційно-комунікаційним технологіям Реферат 9 стр.
262. Аналітичний огляд Веб-сайтів бібліотек педагогічних вищих навчальних закладів України Реферат 12 стр.
263. Аналітичний огляд сучасної української електронної науково-педагогічної періодики Реферат 17 стр.
264. АНГЛОМОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Стаття 15 стр.
265. Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засада диференційованог підходу Реферат 14 стр.
266. Ансамблеве музикування - одна із складових комплексного розвитку учня - піаніста Реферат 7 стр.
267. Антологія ціннісних підвалин української національної освіти Реферат 26 стр.
268. Антропогуманістичний принцип, гуманізацію Реферат 9 стр.
269. Антропологічні основи комунікативної компетентності вчителя Реферат 7 стр.
270. Антропологічна екологія в освітньому процесі Реферат 11 стр.
271. Антропологічна семантика категорії „історизм художнього мислення” Реферат 17 стр.
272. Антропологічна сутність змісту освіти Реферат 8 стр.
273. Антропологічний аспект як сучасний підхід у формуванні професійно – педагогічної готовності в системі самовиховання майбутнього вчителя Реферат 15 стр.
274. Антропологічний аспект як сучасний підхід у формуванні професійно – педагогічної готовності в системі самовиховання майбутнього вчителя Реферат 14 стр.
275. Антропологічний поворот у науці та освіті: епістемологічні підґрунття Реферат 8 стр.
276. Антропологічний фактор у формуванні гуманістичної спрямованості студентів педвузу Реферат 7 стр.
277. Аргументація доцільності вивчення композиційних основ на факультеті дизайну Реферат 6 стр.
278. АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИДІВ МИСТЕЦТВА Стаття 18 стр.
279. Архітектурна лексика української мови у писемних пам’ятках і лексикографічних працях кінця ХVІ-початку ХVІІ ст. Реферат 7 стр.
280. Асоціальна поведінка як суспільний феномен. Делінквентна, адиктивна, психопатологічна поведінка як види асоціальної поведінки індивідів Реферат 12 стр.
281. АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У МАГІСТРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Стаття 7 стр.
282. АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ Стаття 5 стр.
283. Аспекти освіти у США Реферат 8 стр.
284. Аспекти реформування навчального процесу у вищій школі Реферат 3 стр.
285. АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СПІВАКІВ Стаття 11 стр.
286. Астрологічна спрямованість емоційних станів учнів як психолого-педагогічна проблема Реферат 13 стр.
287. Атестація вчителів та система шкільного контролю Реферат 20 стр.
288. Атласи для школи - повноцінне джерело інформації чи ілюстрація підручника. Реферат 4 стр.
289. АУДІЮВАННЯ Реферат 9 стр.
290. Аудіювання (слухання, розуміння прослуханого) Реферат 11 стр.
291. Бібліотечний урок «Твій друг – книга» Реферат 6 стр.
292. Бій під Крутами Інше 13 стр.
293. Бінарне заняття з розвитку мовлення, ознайомлення з оточуючим, аплікації «Що із чого?» Реферат 3 стр.
294. Бінарне заняття з розвитку мовлення, ознайомлення з оточуючим, аплікації «Що із чого?» (лексична тема «Продукти харчування»)  Реферат 3 стр.
295. Біографія Мирослава Стельмаховича. Його внесок у вітчизняну педагогіку Реферат 15 стр.
296. Біоритми організму. Добові біоритми. Вплив Місяця на добові біоритми Реферат 8 стр.
297. Багатофакторний аналіз академічної успішності студентів Реферат 4 стр.
298. БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Реферат 4 стр.
299. Базовий навчальний план середньої загальноосвітньої школи Реферат 15 стр.
300. Байки, які вчать жити Інше 7 стр.