Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

1701. Критерії розвитку університетської освіти Стаття 22 стр.
1702. КРИТЕРІЇ СОЦІАЛІЗОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ Стаття 15 стр.
1703. Критерії сформованості культури економічного мислення майбутніх географів Реферат 19 стр.
1704. Критерії, норми, способи і системи (шкали) оцінювання та обліку успішності навчання студентів. Поняття про рейтинг і перевідні шкали Реферат 19 стр.
1705. Критерії, норми, способи і системи (шкали) оцінювання та обліку успішності навчання студентів. Поняття про рейтинг і перевідні шкали Реферат 24 стр.
1706. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ МОРАЛЬНО- ДІЛОВИХ ВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття 13 стр.
1707. Критеріальні підходи до визначення виховного потенціалу неповної родини Стаття 8 стр.
1708. КРИТЕРІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКИ Стаття 10 стр.
1709. Критичне мислення: як ми його означимо? Стаття 8 стр.
1710. Крок у майбутнє Інше 17 стр.
1711. Кругові води в природі. Складання казки Інше 7 стр.
1712. Культорологічний аспект змісту національної освіти України Реферат 11 стр.
1713. Культуpa самоуправління і самовдосконалення вчителя Реферат 7 стр.
1714. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ХVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVII СТОЛІТТЯ Реферат 10 стр.
1715. Культура зовнішнього вигляду вчителя Реферат 7 стр.
1716. КУЛЬТУРА ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ВЧИТЕЛЯ Реферат 6 стр.
1717. Культура міжнаціонального виховання як один з пріоритетних напрямків полікультурної підготовки соціальних педагогів у контексті європейської інтеграції Реферат 9 стр.
1718. Культура педагогічного спілкування Реферат 7 стр.
1719. Культура педагогічного спілкування Реферат 6 стр.
1720. Культура педагогічного спілкування при навчанні дорослих Реферат 8 стр.
1721. Культурне середовище як агент статевої диференціації Реферат 16 стр.
1722. Культурний тезаурус як важлива частина ключової культурної компетенції майбутніх учителів Реферат 6 стр.
1723. Культурно-креативний компонент аксіоло-гіч-ної парадигми Реферат 8 стр.
1724. Культурологічний аспект викладання дисципліни "Художня культура" у вищій школі Стаття 11 стр.
1725. Культурологічний підхід як наукова основа розвитку теорії та практики педагогічної освіти Стаття 10 стр.
1726. Ліберальна система освіти дорослих у Данії Реферат 4 стр.
1727. Ліберальна система освіти дорослих у Данії Реферат 4 стр.
1728. Ліки довкілля Інше 4 стр.
1729. Ліки довкілля Реферат 3 стр.
1730. Лінійна перспектива. Композиція «Краєвиди мого дитинства». Інше 3 стр.
1731. Лінійний малюнок натюрморту. Інше 3 стр.
1732. Лінгвістичні основи вивчення інтер’єктивів у школі Стаття 9 стр.
1733. Лінгводидактичні основи вивчення стилістики Реферат 11 стр.
1734. Лінгводидактичні основи вивчення стилістики Реферат 9 стр.
1735. Лінгводидактичний аспект навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми Реферат 9 стр.
1736. Лінгводидактичний аспект формування комунікативних умінь у розумово відсталих старшокласників Реферат 9 стр.
1737. Лінгвометодичні основи укладання підручника з української мови як іноземної Реферат 4 стр.
1738. Літературна вікторина Інше 16 стр.
1739. Літературний вечір “Думи мої, думи мої” Інше 15 стр.
1740. Літературний ранок “на казковій галявині” для учнів 1-3 класів (Сценарій) Реферат 8 стр.
1741. Літературно-педагогічні пам’ятки Київської Русі та їх вплив на розвиток школи і педагогічної думки в Україні. Реферат 15 стр.
1742. Лабораторна робота з фiзики та проблема iнструкцiї до неї Реферат 8 стр.
1743. Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії в школі Реферат 16 стр.
1744. Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії в школі Реферат 14 стр.
1745. Легка атлетика Інше 5 стр.
1746. Легка атлетика Інше 6 стр.
1747. Лекція Реферат 5 стр.
1748. ЛЕКЦІЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Реферат 26 стр.
1749. Лицарі ввічливості Інше 6 стр.
1750. Логіка і методика педагогічних досліджень Реферат 17 стр.
1751. Логіка науково-дослідної роботи Реферат 13 стр.
1752. Логіка формування гуманітарно-технічної еліти в системі нової філософії інженерної освіти Стаття 11 стр.
1753. Логічні вправи і задачі у навчанні дітей математики. Інше 7 стр.
1754. Логічна структура автоматизованої системи дистанційної освіти Реферат 5 стр.
1755. ЛОГИКО-ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ И АСПИРАНТУРЕ Стаття 6 стр.
1756. Львівський університет (заснування, структура, мова викладання): історія і сучасність Реферат 30 стр.
1757. Люблю рідну матусю Реферат 9 стр.
1758. Люблю рідну матусю Інше 9 стр.
1759. Люблю рідну матусю Реферат 6 стр.
1760. любов – найбільша з усіх Божих чеснот Інше 7 стр.
1761. Людина в контексті традиційно-християнського виховання Реферат 13 стр.
1762. людина в філософсько- педагогічних концепціях французького утопічного соціалізму Стаття 15 стр.
1763. Людські чесноти Реферат 3 стр.
1764. Людське «Я». Горда гуска (Народна усмішка) Реферат 5 стр.
1765. Людський капітал та гуманізація і гуманітаризація вищої професійної освіти Реферат 9 стр.
1766. М.С.Грушевський і розвиток школи й педагогічної думки в Галичині та Україні Реферат 9 стр.
1767. Міждисциплінарна інтеграція як засіб математичного розвитку дошкільників Реферат 7 стр.
1768. Міждисциплінарна інтеграція як засіб математичного розвитку дошкільників Курсова робота 47 стр.
1769. МІЖКУЛЬТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ЧЕСНОСТІ СТУДЕНТІВ Стаття 10 стр.
1770. Міжкультурний контакт як фактор мотивації при навчанні будь-якій мові як іноземній Стаття 9 стр.
1771. МІЖНАРОДНІ ОЛІМПІАДИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВИ ЩОДО ПОШУКУ ТА ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ Стаття 16 стр.
1772. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРО ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ ЖІНОК Стаття 5 стр.
1773. Міжнародні програми обміну студентами та їх вплив на подолання культуроцентризму у вихованні студентів Стаття 7 стр.
1774. Міжнародний досвід організації системи вищої освіти Реферат 8 стр.
1775. Міжпредметні зв'язки у навчанні професійно орієнтованим дисциплінам як засіб удосконалення фахової підготовки майбутніх фізичних реабілітологів Стаття 11 стр.
1776. Міжпредметні зв'язки як чинник оптимізації процесу навчання Реферат 2 стр.
1777. Міжпредметні зв’язки і формування методологічних знань Реферат 3 стр.
1778. Міжпредметні зв’язки та персональний комп’ютер в методиці навчання математики студентів фізичних спеціальностей  Реферат 8 стр.
1779. Міжпредметні зв’язки у формуванні географічних знань Реферат 13 стр.
1780. Міжпредметні зв’язки у формуванні географічних знань Реферат 11 стр.
1781. Міжпредметні зв’язки  Реферат 4 стр.
1782. Мій рідний дитячий садок(заняття: мовленнєве, дитина і навколишній світ, художня література) Реферат 6 стр.
1783. Мінерально-сировинні ресурси України. Паливні корисні копалини (Фізична географія України, 8 кл.)   Реферат 6 стр.
1784. Місце і значення історичного підходу в методиці навчання розв’язуванню і складанню фізичних задач Реферат 12 стр.
1785. Місце і роль громадського виховання в педагогічному вченні Реферат 20 стр.
1786. Місце географії у сучасному науковому пізнанні світу Інше 7 стр.
1787. Місце класного керівника у вихованні учнів Реферат 4 стр.
1788. Місце класного керівника у вихованні учнів Реферат 3 стр.
1789. Місце родинно-сімейного виховання у процесі соціалізації особистості Реферат 12 стр.
1790. Місце родинно-сімейного виховання у процесі соціалізації особистості Реферат 10 стр.
1791. Місце сім’ї у навчально-виховному процесі Реферат 6 стр.
1792. Місце сім’ї у навчально-виховному процесі Реферат 6 стр.
1793. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні Інше 7 стр.
1794. Місце та роль інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти країн Європейського Союзу Реферат 8 стр.
1795. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРИВАТНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ Реферат 12 стр.
1796. Місце та роль приватних загальноосвітніх закладів у сучасних умовах Реферат 4 стр.
1797. Місце та роль приватних загальноосвітніх закладів у сучасних умовах Реферат 13 стр.
1798. Місце та роль приватних загальноосвітніх закладів у сучасних умовах Реферат 4 стр.
1799. Місце української мови в навчальних планах і програмах для народних та середніх шкіл краю Реферат 14 стр.
1800. Маємо що маємо, або реальна картина управлінського мистецтва Реферат 13 стр.