Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

1501. Казкова вікторина Інше 7 стр.
1502. Казкове відтворення явищ природи. Інше 5 стр.
1503. Каскадна програма розвитку навчального закладу Реферат 11 стр.
1504. Квітка — улюблений мотив української народної творчості. Інше 2 стр.
1505. Квадрат. застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. складання і розв’язування задачі за малюнком. Реферат 4 стр.
1506. КВК Реферат 8 стр.
1507. КВК до 950 річчя з дня смерті Ярослава Мудрого Інше 6 стр.
1508. КВН на математичну тему Інше 5 стр.
1509. КЕРІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМИ ЗАКЛАДАМИ Реферат 11 стр.
1510. Керівництво навчально-виховною роботою школи Реферат 12 стр.
1511. Керівництво навчально-виховною роботою школи Реферат 12 стр.
1512. Керівництво театралізованими іграми Реферат 12 стр.
1513. Києво - Могилянська академія Реферат 19 стр.
1514. Києво-Могилянська академія Реферат 29 стр.
1515. Кисень у природі.Екологічне виховання Реферат 1 стр.
1516. Класифікація ігрової діяльності учнів на уроках української літератури Реферат 26 стр.
1517. Класифікація ігрової діяльності учнів на уроках української літератури Реферат 20 стр.
1518. Класифікація менеджерів освіти Реферат 8 стр.
1519. Класний керівник — організатор виховної роботи в класі Реферат 122 стр.
1520. Класний керівник. Його роль, місце і значення у формуванні особистості Реферат 17 стр.
1521. Класний керівник. Функції, напрями і форми роботи Реферат 5 стр.
1522. Класний керівник. Функції, напрями і форми роботи Реферат 4 стр.
1523. Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти Реферат 28 стр.
1524. Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти Реферат 28 стр.
1525. Книга вчить, як на світі жить (твори про дітей ) Реферат 3 стр.
1526. Когнітивна терапія А. Бека Реферат 10 стр.
1527. КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ Стаття 8 стр.
1528. Кожна дитина має право Інше 9 стр.
1529. Козацькі забави Інше 6 стр.
1530. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки Реферат 9 стр.
1531. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки Реферат 8 стр.
1532. Козацькому роду нема переводу Інше 5 стр.
1533. КОЛЕКТИВ І ОСОБИСТІСТЬ Реферат 10 стр.
1534. Колективізація і розселення народу України. Інше 8 стр.
1535. Колективне творче виховання Курсова робота 44 стр.
1536. Колективний проект як активний метод навчання програмування Реферат 6 стр.
1537. Команда присвоєння. кодоплівка Проміжні величини Інше 6 стр.
1538. Комп'ютеризацiя навчання Реферат 10 стр.
1539. Комп'ютерні роботи з механіки Реферат 7 стр.
1540. Комп'ютерні системи тестування на основі технології трирівневих баз даних Реферат 8 стр.
1541. Комп'ютерні технології навчання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики Реферат 7 стр.
1542. Комп'ютерне тестування як складова системи педагогічної діагностики компетентності школярів із теми «табличний процесор» Реферат 8 стр.
1543. Комп'ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі Реферат 8 стр.
1544. Комп`ютерні технології у навчанні історії в школі Реферат 10 стр.
1545. Комп`ютерні технології у навчанні історії в школі Реферат 7 стр.
1546. Компаративістика в школі - cтруктурні паралелі: Генрік Ібсен ("Ляльковий дім") - Іван Франко ("Для домашнього огнища") Реферат 10 стр.
1547. Компаративістика в школі - cтруктурні паралелі: Генрік Ібсен ("Ляльковий дім") - Іван Франко ("Для домашнього огнища") Реферат 10 стр.
1548. Компаративний аналіз проблеми визначення цілей і завдань гуманітарної культурологічної освіти Реферат 9 стр.
1549. Компенсаторні навчальні курси як один із заходів підвищення освіти в суспільстві Стаття 14 стр.
1550. Компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу Реферат 7 стр.
1551. Компетентнісний підхід при вивченні „математичної інформатики” у педагогічному університеті Реферат 13 стр.
1552. Компетентнісний підхід при вивченні „математичної інформатики” у педагогічному університеті Реферат 13 стр.
1553. Компетентнісний підхід у множині сучасних підходів до професійної підготовки фахівців Контрольна робота 3 стр.
1554. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх правоохоронців до міжнародного співробітництва Реферат 4 стр.
1555. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ, ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Стаття 13 стр.
1556. Компетентнісно-орієнтований підхід до загальної мистецької освіти Контрольна робота 9 стр.
1557. Компетентнісно-орієнтований підхід до загальної мистецької освіти Реферат 10 стр.
1558. Компетентність Курсова робота 27 стр.
1559. Компетентний підхід під час підготовки фармацевтичних кадрів Реферат 6 стр.
1560. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти Контрольна робота 9 стр.
1561. Компетенції Реферат 5 стр.
1562. КОМПЛЕКСНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Стаття 10 стр.
1563. Комплексний комп'ютерний контроль знань студентів у вищій школі в умовах кредитно-модульної системи Реферат 3 стр.
1564. Комплексний підхід до застосування інформаційних технологій у навчанні графічних дисциплін Реферат 9 стр.
1565. Компоненти техніки спілкування Реферат 12 стр.
1566. Компютерні технології для розвитку учнів та вчителів Реферат 16 стр.
1567. Комп‘ютеризація і інформація навчання в початковій школі Курсова робота 51 стр.
1568. Комп’ютерні технології в процесі навчання математики у вищому педагогічному навчальному закладі  Реферат 7 стр.
1569. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів Реферат 12 стр.
1570. Комп’ютерні технології навчання хвильової і квантової оптики Реферат 12 стр.
1571. Комп’ютерні технології при вивченні вищої математики у медичних навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації  Реферат 8 стр.
1572. Комп’ютерне забезпечення дидактичних засобів і прийомів розвитку логічного мислення у навчанні фізики учнів основної школи Реферат 7 стр.
1573. Комп’ютерне моделювання як інноваційний метод навчання у вищій школі Реферат 6 стр.
1574. Комп’ютерне тестування знань студентів на Первомайському факультеті ХДУХТ  Реферат 5 стр.
1575. Комп’ютерне тестування як елемент процесу навчання Реферат 3 стр.
1576. Комунікативна атака Реферат 10 стр.
1577. Комунікативна компетентність як засіб підвищення стресостійкості соціальних педагогів Магістерська робота 127 стр.
1578. Комунікативна компетенція – провідна складова професійної підготовки вчителя-європейця, викладача англійської мови Реферат 6 стр.
1579. Комунікативна обдарованість: її прояв та розвиток у дошкільному віці Реферат 5 стр.
1580. Комунікативний підхід у вивченні граматики Інше 10 стр.
1581. Комунікативний підхід у вивченні граматики Реферат 7 стр.
1582. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення будови слова і словотвору як засіб реалізації загальнодидактичних принципів наступності і перспективності Реферат 3 стр.
1583. Комунікативно-жанровий підхід до укладання мовленнєвого матеріалу навчального посібника. Формування професійного словника студентів на заняттях з української ділової мови. Реферат 7 стр.
1584. Конкретні технології соціально-педагогічної діяльності Реферат 15 стр.
1585. Конкурентоспроможність України в галузі освітніх послуг Реферат 10 стр.
1586. Конкурентоспроможність України в галузі освітніх послуг Реферат 10 стр.
1587. Конкурс-змагання «Козацькі забави» Інше 12 стр.
1588. Конспект індивідуального комплексного заняття з розвитку звуковимови, граматичного складу мови та зв’язного мовлення на тему Автоматизація та диференціація звуків «С» – «Ш». Слова – дії(На лексичному матеріалі тем «Осінь», «Овочі. Фрукти»)  Реферат 3 стр.
1589. Конспект відкритого заняття за інтересами “Барви рідного краю” Інше 5 стр.
1590. Конспект відкритого уроку із зарубіжної літератури у 5 класі Реферат 3 стр.
1591. Конспект відкритого уроку з української мови в третьому класі на тему “Розрізняння слів з омонімічними коренями” Інше 3 стр.
1592. Конспект заняття для дітей ІІ мол. Групи з розділу “Мовленнєве спілкування” (використання наукових ідей О. М. Дяченко) тема: “В гості до Сонечка” Інше 4 стр.
1593. Конспект заняття для дітей ІІ мол. Групи з розділу “Мовленнєве спілкування” тема: “Подорож на лісову галявину” Інше 3 стр.
1594. Конспект заняття з мовленнєвого спілкування “Реклама в житті людини” Реферат 4 стр.
1595. Конспект комплексного заняття для дітей молодшого дошкільного віку “У нас в гостях медвежата” Реферат 2 стр.
1596. Конспект комплексного заняття з дітьми І-молодшої групи “Їдемо в гості до ляльки Оксани” Реферат 4 стр.
1597. Конспект уроку з біології : Робота серця Реферат 5 стр.
1598. Конспект уроку з біології: Охорона рослин. Реферат 9 стр.
1599. Конспект уроку з математики на тему: Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. 4 клас. Інше 8 стр.
1600. Конспект уроку з предметно-практичного навчання у підготовчому класі з теми «Зима. Аплікація» Реферат 6 стр.