Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

1101. Дошкільна освіта та перевантаження шкіл – насущні проблеми дня Контрольна робота 2 стр.
1102. Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань Реферат 11 стр.
1103. Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань Реферат 10 стр.
1104. Дошкільне виховання в системі сучасної освіти України Курсова робота 35 стр.
1105. Дошкільне виховання в системі сучасної освіти України Курсова робота 43 стр.
1106. Дошкільнята і природа Реферат 5 стр.
1107. Дошкільнята і природа Реферат 5 стр.
1108. Дошкільнята і природа Реферат 5 стр.
1109. Дошкільнята і природа Реферат 4 стр.
1110. Дошкыльний процес Реферат 10 стр.
1111. Драматизація казки Наталі Забіли “Про півника та курочку і про хитру лисичку” Інше 6 стр.
1112. ДРАМАТИЗАЦІЯ КАЗКИ НАТАЛІ ЗАБІЛИ“ПРО ПІВНИКА ТА КУРОЧКУ І ПРО ХИТРУ ЛИСИЧКУ” Реферат 5 стр.
1113. Друга половина ХІХ століття як ключовий етап розвитку дидактики вищої школи в Україні Реферат 5 стр.
1114. Дружні стосунки між школярами. Які вони повинні бути Інше 15 стр.
1115. дума “Втеча трьох братів із города Азова, з турецької неволі Реферат 4 стр.
1116. Дума “Втеча трьох братів із города Азова, з турецької неволі” Реферат 4 стр.
1117. Духовні цінності сенсу життя сучасного педагога Реферат 10 стр.
1118. Духовність та духовний розвиток особистості Реферат 14 стр.
1119. Духовність як історико-філософська проблема Стаття 10 стр.
1120. Духовний розвиток учнів на уроках історії Реферат 13 стр.
1121. Духовно-моральні цінності дітей шкільного віку Курсова робота 36 стр.
1122. Еволюція засобів та підходів до моделювання знання у сфері освіти Реферат 10 стр.
1123. Еволюція освітньої системи у Франції Реферат 10 стр.
1124. ЕВОЛЮЦІЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ У ФРАНЦІЇ Реферат 9 стр.
1125. Еволюція процесу пізнання  Реферат 5 стр.
1126. Еволюція ґендерної взаємодії учнівської молоді Реферат 13 стр.
1127. Екзамени. один білет на всіх Реферат 5 стр.
1128. Екологічна культура молодших школярів: теорія і практика Реферат 2 стр.
1129. Екологічна культура як чинник трансформації світогляду учнівської молоді в соціальну активність громадянина  Реферат 6 стр.
1130. Екологічна освіта в стратегії сталого розвитку Реферат 9 стр.
1131. ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЗМІСТУ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Стаття 11 стр.
1132. Екологічне виховання Реферат 2 стр.
1133. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ Реферат 2 стр.
1134. Екологічне виховання дітей дошкільного віку Курсова робота 72 стр.
1135. Екологічне виховання молодших школярів Реферат 15 стр.
1136. Екологічне виховання молодших школярів Реферат 10 стр.
1137. Екологічне виховання молодших школярів у позаурочній діяльності Дипломна робота 103 стр.
1138. Екологічне виховання молодших школярів у процесі пізнавальної діяльності Реферат 2 стр.
1139. Екологічне виховання студентів на заняттях з хімії Реферат 2 стр.
1140. Екологічне виховання учнів на уроках біології Реферат 5 стр.
1141. Екологічне виховання учнів на уроках біології Реферат 5 стр.
1142. Екологічне виховання учнів на уроках біології Реферат 5 стр.
1143. Екологічне виховання школярів засобами дизайну Реферат 5 стр.
1144. Екологічний розвиток учнів. Екологія в українській освіті Курсова робота 49 стр.
1145. Екологічний розвиток учнів. Екологія в українській освіті Реферат 75 стр.
1146. Екологічний розвиток учнів. Екологія в українській освіті Курсова робота 41 стр.
1147. Економічна освіта в США та альтернативні методи навчання Реферат 8 стр.
1148. Економічне виховання Реферат 5 стр.
1149. Економічне виховання Реферат 5 стр.
1150. Економічне виховання Реферат 5 стр.
1151. Екскурсія. Проведення екскурсій в початкових класах Реферат 6 стр.
1152. Експериментальні програми з формування математичних уявлень у дітей 4-7 років та рівень їх контрастів  Реферат 5 стр.
1153. Експериментальна модель розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва у системі післядипломної педагогічної освіти Реферат 13 стр.
1154. Експериментальна перевірка ефективності впровадження компетентнісного підходу до складання завдань всеукраїнських олімпіад юних істориків Реферат 14 стр.
1155. Експериментальне вивчення природи факторів та їх вплив на засвоєння знань дошкільниками Реферат 7 стр.
1156. Експериментальне дослідження впливу програми розвитку творчих здібностей У.С. Волощука на розвиток мислення школярів Реферат 6 стр.
1157. Експериментальне дослідження рівня розвитку управлінських умінь майбутніх інженерів Стаття 11 стр.
1158. Експериментальне навчання майбутніх викладачів німецької мови створенням професійно орієнтованих проектів Стаття 13 стр.
1159. Експериментально-педагогічна робота із втілення модульної технології навчання студентів педагогічних ВНЗ англійської мови Реферат 10 стр.
1160. Електронні засоби навчання у професійній діяльності педагога (західноєвропейський досвід)  Реферат 5 стр.
1161. ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ Стаття 10 стр.
1162. Електронний підручник та проблема систематики комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання Реферат 8 стр.
1163. Елементи з досвіду роботи вчителя географії Реферат 15 стр.
1164. ЕЛЕМЕНТИ З ДОСВІДУ РОБОТИ вчителя географії Реферат 12 стр.
1165. Елементи загальної теорії гуманітаризації освіти Реферат 4 стр.
1166. Елементи педагогічної майстерності Реферат 7 стр.
1167. Елементи педагогічної майстерності Реферат 7 стр.
1168. Елементи педагогічної майстерності Реферат 9 стр.
1169. ЕЛЕМЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Реферат 7 стр.
1170. ЕЛЕМЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Реферат 7 стр.
1171. Елементи педагогічної майстерності Реферат 7 стр.
1172. Елементи педагогічної майстерності.Функції мовлення та комунікативна поведінка вчителя Реферат 7 стр.
1173. Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики Реферат 5 стр.
1174. Елементи творчого підходу в процесі викладання дисциплін естетичного циклу Реферат 10 стр.
1175. Емоційна культура як фактор професіоналізму вчителя музики: історико-теоретичний аспект Стаття 11 стр.
1176. Енергія змін: молодь вибирає здоров’я Інше 16 стр.
1177. Енергетика й екологія Інше 13 стр.
1178. Енергетика й екологія Реферат 15 стр.
1179. Еріх Марія Ремарк (урок) Реферат 3 стр.
1180. Ерудит-шоу Інше 9 стр.
1181. Естетичні засади педагогічної майстерності Реферат 17 стр.
1182. Естетична спрямованість формування творчих якостей майбутніх педагогів-музикантів Реферат 9 стр.
1183. Естетичне виховання Реферат 20 стр.
1184. Естетичне виховання Курсова робота 21 стр.
1185. Естетичне виховання Реферат 20 стр.
1186. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ Реферат 7 стр.
1187. Естетичне виховання в контексті професійної підготовки кадрів для дошкільних навчальних закладів Реферат 9 стр.
1188. Естетичне виховання в процесі навчання Реферат 3 стр.
1189. Естетичне виховання в процесі навчання Реферат 3 стр.
1190. Естетичне виховання в умовах нової соціальної естетичної реальності в Україні Реферат 10 стр.
1191. Естетичне виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва Стаття 7 стр.
1192. Естетичне виховання на уроках української мови в початкових класах. Дипломна робота 81 стр.
1193. Естетичне виховання на уроках української мови в початкових класах. Курсова робота 65 стр.
1194. Естетичне виховання у сучасній старшій школі Стаття 15 стр.
1195. Естетичне виховання учнів Реферат 11 стр.
1196. Естетичне виховання учнів Реферат 12 стр.
1197. Естетичне виховання учнів у праці Курсова робота 48 стр.
1198. Естетичне виховання школярів Курсова робота 36 стр.
1199. Естетичне виховання школярів засобами літератури Курсова робота 49 стр.
1200. Естетичне виховання школярів засобами образотворчого мистецтва Курсова робота 27 стр.