Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

1001. Дидактична гра Реферат 16 стр.
1002. Дидактична гра Реферат 16 стр.
1003. Дидактичний ігри та їх місце в особистісно орієнтованому навчальному процесі дошкільного закладу Реферат 4 стр.
1004. ДИНАМІКА ІДЕЇ ЦІННОСТІ В ЗАГАЛЬНІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ АКСІОЛОГІЇ Стаття 11 стр.
1005. Динаміка показників фізичної підготовленості студенток БДПУ Реферат 9 стр.
1006. ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ Стаття 9 стр.
1007. ДИСКУСІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ З СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН Стаття 5 стр.
1008. Дискусія як метод активізації студентів на заняттях з іноземної мови Реферат 5 стр.
1009. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні Реферат 15 стр.
1010. Дистанційне навчання та педагогічні умови, що забезпечують його якість Реферат 9 стр.
1011. Дистанційне навчання як одна із форм розширення доступу до отримання вищої аграрної освіти України Реферат 3 стр.
1012. Дистанційне навчання – сучасна технологія навчального процесу студен-тів-заочників Реферат 4 стр.
1013. Дистанційне навчання – сучасна технологія навчального процесу студентів-заочників Реферат 5 стр.
1014. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ Реферат 2 стр.
1015. Дистанційне навчання: методика, можливості, переваги і недоліки Реферат 7 стр.
1016. Дистанційне навчання: новий напрям організації сучасного освітнього процесу Стаття 13 стр.
1017. Дистанційне навчання: Перспективи розвитку мовної освіти Реферат 13 стр.
1018. ДИСТАНЦІЙНЕ ТА МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ. ПРИНЦИП МОДУЛЬНОСТІ Реферат 10 стр.
1019. Дисципліна «Хоровий клас» у професійній підготовці вчителя музики  Реферат 6 стр.
1020. Дитина і навколишній світ Інше 1 стр.
1021. Дитячі ігри Реферат 26 стр.
1022. Дитячі ігри Реферат 6 стр.
1023. Дитячі та юнацькі організації Реферат 7 стр.
1024. Дитячі та юнацькі організації Реферат 7 стр.
1025. Дитячі та юнацькі організації України («Пласт», «Сокільський Доріст», «Курінь» та інші.) Реферат 6 стр.
1026. Дитячі та юнацькі організації України («Пласт», «Сокільський Доріст», «Курінь» та інші.) Реферат 5 стр.
1027. Дитячий педагогічний репертуар для саксофона: теоретико-методичний аспект Магістерська робота 109 стр.
1028. Дитячий фольклор на уроках музики в початкових класах Курсова робота 62 стр.
1029. Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки. Реферат 4 стр.
1030. Диференціація звуків П-Б. Заняття з корекції звуковимови  Реферат 4 стр.
1031. Диференціація на уроках української мови Реферат 2 стр.
1032. Диференціація навчання на уроках математики Реферат 5 стр.
1033. Диференціація навчання на уроках математики Реферат 4 стр.
1034. Диференціація проблемно-пошукової діяльності учнів на уроках української мови Реферат 2 стр.
1035. Диференціація та інтеграція навчання – необхідні умови розкриття творчої індивідуальності особистості Реферат 8 стр.
1036. Диференційована навчальна діяльність учнів початкових класів Реферат 2 стр.
1037. Диференційоване навчання в школі Реферат 5 стр.
1038. Диференційоване навчання в школі Реферат 5 стр.
1039. Диференційоване навчання в школі Реферат 5 стр.
1040. Диференційоване навчання в школі Реферат 5 стр.
1041. Диференційоване навчання в школі. Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського Реферат 6 стр.
1042. Диференційоване навчання в школі. Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського Інше 4 стр.
1043. Диференційований та індивідуалізований підхід до учнів Реферат 6 стр.
1044. Для кого Інтернет може бути небезпечним Реферат 6 стр.
1045. До питання про методологічні засади освітнього менеджменту Реферат 13 стр.
1046. До питання про підготовку фахівців-аграрників у системі професійної освіти США Реферат 3 стр.
1047. До питання про ціннісний підхід до організації навчально-виховного процесу у вищій педагогічній школі Реферат 13 стр.
1048. До питання про юридичну термінологію в англійській мові та самостійну роботу курсантів над нею Реферат 5 стр.
1049. ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТВОРЧОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття 9 стр.
1050. До питання управління учбово-пізнавальною діяльністю молодших школярів Реферат 9 стр.
1051. ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Стаття 11 стр.
1052. До постановки проблеми змісту програм з іноземних мов в економічному вузі Реферат 4 стр.
1053. ДО ПРОБЛЕМ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Стаття 12 стр.
1054. До проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітій середній школі (на матеріалі 6-9 класів) Реферат 10 стр.
1055. До проблеми застосування іфнормаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітій середній школі (на матеріалі 6-9 класів) Реферат 10 стр.
1056. До проблеми оцінки професійного рівня керівників шкіл Реферат 6 стр.
1057. ДО ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ Реферат 5 стр.
1058. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей) Контрольна робота 13 стр.
1059. ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФВІДБОРУ АБІТУРІЄНТІВ(НА ПРИКЛАДІ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ) Реферат 13 стр.
1060. До проблеми становлення дизайн-освіти у світлі європейської інтеграції Реферат 3 стр.
1061. ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ У МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА Стаття 12 стр.
1062. До проблеми формування світогляду особистості Реферат 10 стр.
1063. Доcлідження впливу ІКТ на особистісні якості учня початкових класів в умовах навчального процесу загальноосвітньої школи Реферат 10 стр.
1064. До питання технології розробки музейно-педагогічних програм Реферат 10 стр.
1065. Добір методів і прийомів навчання Реферат 26 стр.
1066. Догляд за вишитими виробами Реферат 5 стр.
1067. Догляд за житлом Інше 25 стр.
1068. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Приклади виду 34 + 52. Інше 5 стр.
1069. Дозвольте колядувати – дім звеселяти Інше 10 стр.
1070. Дозування навантаження Реферат 13 стр.
1071. Доменно-фреймова модель педагогічної системи Реферат 18 стр.
1072. Доповідь Реферат 6 стр.
1073. Доповідь академіка АПН України доктора педагогічних наук професора М. С. Вашуленка Інше 18 стр.
1074. Допоміжні алгоритми Інше 3 стр.
1075. ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ У ВИЩІ МЕДИЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ Стаття 8 стр.
1076. Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті Реферат 10 стр.
1077. Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті Реферат 10 стр.
1078. Досвід американських літніх шкіл у формуванні інтеркультурної ментальності Реферат 5 стр.
1079. Досвід впровадження автоматизованої системи діагностики навчальних досягнень з методів математичної статистики Реферат 10 стр.
1080. Досвід Канади в навчанні дітей з вадами  Реферат 6 стр.
1081. Досвід організації навчання і виховання дітей на українських землях та в діаспорі (типи шкіл, зміст навчання і виховання) Реферат 6 стр.
1082. Досвід розробки методів дистанційного навчання іноземних мов Реферат 12 стр.
1083. Досвід Російської Федерації щодо входження в болонський процес Реферат 23 стр.
1084. ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТІВ США В ДОСЛІДЖЕННЯХ АКАДЕМІЧНОЇ ПОРЯДНОСТІ Стаття 13 стр.
1085. дослідженні і впровадженні нових методик навчання хімії з метою підвищити інтерес учнів до предмету, враховуючи при цьому сучасний стан культури і виховання дітей Інше 28 стр.
1086. Дослідження впливу інформаційних і комунікаційних технологій на формування особистісних якостей учнів загальноосвітніх навчальних закладів Реферат 6 стр.
1087. Дослідження впливу дидактичних ігор на активізацію навчальної діяльності молодших школярів Реферат 2 стр.
1088. Дослідження готовності майбутніх викладачів економіки до педагогічного спілкування Реферат 11 стр.
1089. Дослідження освіти глухих та жестової мови в Північній Америці    Реферат 8 стр.
1090. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «САМОРОЗВИТОК» Стаття 12 стр.
1091. Дослідження проблем ефективності функціонування закладів освіти Реферат 7 стр.
1092. Дослідження проблем ефективності функціонування закладів освіти  Реферат 5 стр.
1093. Дослідження проблем ефективності функціонування закладів освіти  Реферат 5 стр.
1094. Дослідницька діяльність дітей в початковій школі та готовність до неї вчителя Курсова робота 27 стр.
1095. Дослідницький континіум цінності Реферат 14 стр.
1096. Дослідницько-експериментальна робота по формуванню готовності майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій Стаття 8 стр.
1097. Дошкільні заклади в системі національної освіти Реферат 10 стр.
1098. Дошкільні заклади в системі національної освіти Реферат 8 стр.
1099. Дошкільна освіта за кордоном Реферат 15 стр.
1100. Дошкільна освіта за кордоном Реферат 15 стр.