Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

101. Інститути виховання і розвитку Реферат 22 стр.
102. Інструментальні засоби та методичні аспекти створення гіпермедіа підручника з хімії Реферат 9 стр.
103. Інструменти формування конкурентоспроможності ВНЗ Реферат 7 стр.
104. Інтегративні тенденції в освіті дітей з особливими потребами в Україні. Реферат 5 стр.
105. ІНТЕГРАТИВНЕ НАВЧАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Стаття 12 стр.
106. Інтеграції системи освіти України у світовий освітній простір і проектний підхід, як ефективний інструмент її реалізації Реферат 8 стр.
107. Інтеграційні процеси в освітньому просторі Реферат 13 стр.
108. Інтеграція математичних і гуманітарних знань як передумова якісної підготовки майбутнього вчителя математики до роботи в гуманітарних класах Реферат 10 стр.
109. Інтеграція навчальних дисциплін в контексті інформатизації освіти  Реферат 6 стр.
110. ІНТЕГРАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Стаття 14 стр.
111. Інтегровані заняття як засіб розвитку особистості в дошкільному закладі Курсова робота 37 стр.
112. Інтегровані уроки в початковій школі Курсова робота 43 стр.
113. Інтегрований підхід до ознайомлення майбутніх вчителів математики зі спадщиною К.О. Андреєва  Реферат 7 стр.
114. Інтегрований процес формування особистості молодих вчених в "Києво-Могилянській Академії" Стаття 9 стр.
115. Інтегрований урок в молодших класах Курсова робота 36 стр.
116. Інтелігентність сучасного інженера як домінуючий чинник управлінської компетентності Стаття 8 стр.
117. Інтелект і креативність – якості гармонійної особистості Реферат 7 стр.
118. Інтелект і креативність – якості гармонійної особистості Реферат 7 стр.
119. Інтелектуальна ініціативність та рівень розвитку інтелекту дитини Реферат 13 стр.
120. Інтелектуальна активність молодших школярів у процесі навчання Реферат 2 стр.
121. Інтелектуально-розважальна математична гра Інше 11 стр.
122. Інтенсифікація формування теоретичних знань учнів засобами нових інформаційних технологій Реферат 14 стр.
123. Інтерактивні методи вивчення історії мистецтва у художніх вузах: прикладний аспект Реферат 5 стр.
124. Інтерактивні методи вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» Реферат 5 стр.
125. Інтерактивні методи на уроках географії Реферат 14 стр.
126. Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва Реферат 5 стр.
127. Інтерактивні методики викладання основ економіки Реферат 17 стр.
128. Інтерактивні технології колективно групового навчання Реферат 12 стр.
129. Інтерактивні технології як засіб формування особистості студента Реферат 4 стр.
130. Інтерактивне навчання: організація навчальних діалогів Реферат 5 стр.
131. Інтонаційне читання речень. Вправи на доповнення незавершених речень Реферат 6 стр.
132. Інтонаційне читання речень. Вправи на доповнення незавершених речень. Реферат 3 стр.
133. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному Інше 7 стр.
134. ІНФОРМАТИВНІСТЬ УРОКУ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ Реферат 6 стр.
135. Інформатизація освіти та застосування ікт для покращення якості освіти зарубіжжя Реферат 11 стр.
136. Інформатизація освіти та застосування ІКТ для покращення якості освіти зарубіжжя Реферат 11 стр.
137. Інформатизація освіти та проблеми впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес Реферат 8 стр.
138. Інформатика: освіта і соціум Реферат 4 стр.
139. Інформаційні технології у вищому навчальному закладі Реферат 6 стр.
140. Інформаційні технології у культурологічній освіті студентів  Реферат 11 стр.
141. Інформаційна освітянська мережа ЮНЕСКО – молодим громадянам України. Реферат 3 стр.
142. Інформаційна складова проблеми мiжпредметних зв’язків в умовах альтернативної освіти Реферат 8 стр.
143. Інформаційна технологія дистанційного навчання на базі динамічного об'єктно-орієнтованого середовища moodle Стаття 15 стр.
144. Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання Реферат 10 стр.
145. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Стаття 10 стр.
146. Інформаційне забезпечення управління школою Реферат 7 стр.
147. Інформаційне наповнення порталу «Діти України» Реферат 6 стр.
148. Інформаційне наповнення порталу “Діти України” Реферат 7 стр.
149. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: КРОС-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ Стаття 14 стр.
150. Інформаційне читання речень. Вправи на доповнення незавершених речень (урок навчання грамоти в 1 класі) Реферат 3 стр.
151. Інформаційний та психоло-педагогічний дослідницький потенціал освітнього порталу “Діти України” Реферат 9 стр.
152. ІНФОРМАЦІЙНО - КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ Стаття 8 стр.
153. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності директора школи Контрольна робота 11 стр.
154. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності директора школи Реферат 11 стр.
155. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності директора школи Реферат 11 стр.
156. Інформаційно-комунікаційні технології у педагогічному дослідженні Реферат 8 стр.
157. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку творчого потенціалу школярів Реферат 6 стр.
158. Інформаційно-методичне забезпечення тренінгу Реферат 19 стр.
159. Інформація та інформаційна культура на межі тисячоліть  Реферат 10 стр.
160. Іншомовна компетентність у контексті формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення іноземної мови Реферат 12 стр.
161. ІНШОМОВНА СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ЗАПОРУКА ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД У МІЖКУЛЬТУРНОМУ СПІЛКУВАННІ Стаття 14 стр.
162. Іншомовне спілкування Реферат 32 стр.
163. Історія Гостомельської школи Реферат 17 стр.
164. Історія зародження Болонського процесу Реферат 5 стр.
165. Історія проблеми заохочення і покарання у вихованні дітей Реферат 27 стр.
166. Історія розвитку методології викладання географії в школах в 20-му столітті Курсова робота 46 стр.
167. Історія становлення теорії ґендеру: дослідницька практика та міждисциплінарне дослідження Реферат 12 стр.
168. Історія та предмет наукового менеджменту Реферат 9 стр.
169. Історія та предмет наукового менеджменту Реферат 7 стр.
170. Історія та предмет наукового менеджменту Реферат 9 стр.
171. Історія української школи і педагогіки Інше 5 стр.
172. Історія української школи і педагогіки Реферат 5 стр.
173. Історія української школи і педагогіки Реферат 5 стр.
174. Історико-педагогічні передумови розвитку освітніх мереж у контексті створення інформаційного середовища (досвід країн Європи) Реферат 13 стр.
175. Історико-педагогічні передумови розвитку освітніх мереж у контексті створення інформаційного середовища (досвід країн Європи) Реферат 13 стр.
176. Історико-соціальний зміст екологічної освіти Реферат 16 стр.
177. Історичні аспекти освіти в Україні Реферат 20 стр.
178. Історичні аспекти розвитку освіти в Україні. Традиційна освіченість українців Інше 16 стр.
179. Історичні джерела сучасної системи післядипломної освіти вчителів початкового навчання Реферат 7 стр.
180. Історичні джерела сучасної системи післядипломної освіти вчителів початкового навчання Реферат 7 стр.
181. Історичні етапи розвитку психології як науки  Інше 19 стр.
182. Історичні організаційні форми навчання Реферат 21 стр.
183. Історичний гностизм магістерського руху в сучасних оцінках і вимірах Реферат 12 стр.
184. Історичний підхід до створення шкільних методичних посібників і збірників задач з фізики Реферат 8 стр.
185. Їхній дім - вулиця, а університети - підвали Реферат 6 стр.
186. А З Б У К А З Д О Р О В ’ Я Реферат 9 стр.
187. А судді хто?, або яким повинен бути менеджер освіти  Реферат 15 стр.
188. Автентичний художній текст у процесі навчання діалогічного мовлення студентів-філологів Реферат 14 стр.
189. Автоматизація та диференціація звуків «С» – «Ш». Слова – діїна лексичному матеріалі тем «Осінь», «Овочі. Фрукти» Реферат 3 стр.
190. Автоматизовані робочі місця бухгалтера в аграрному вищому навчальному закладі освіти Реферат 4 стр.
191. Автономізація процесу навчання французької мови в немовному (мистецькому) ВНЗ Реферат 4 стр.
192. Адаптація дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі та критерії її визначення Реферат 11 стр.
193. Азбука здоров'я Реферат 10 стр.
194. Азбука здоров’я Реферат 9 стр.
195. Академічне професійне навчання на народних інструментах: тенденції та перспективи розвитку Реферат 8 стр.
196. Акмеологічна цінність особистості Реферат 6 стр.
197. Аксіологічні аспекти соціальної адаптації студентів педагогічного університету Реферат 9 стр.
198. Аксіологічні аспекти становлення керівни-ка школи Реферат 10 стр.
199. Аксіологічна парадигма освіти: методологія обґрунтування Реферат 22 стр.
200. Аксіологічне виховання студентів як складова медичної освіти Реферат 3 стр.