Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементБакалаврська робота

Соціально-педагогічна зумовленість профілактики насильства щодо підлітків

ЗМІСТ

ВСТУП..................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. насильство щодо підлітків як соціально-педагогічна проблема

1.1. Соціокультурні детермінанти насильства……………………..................10

1.2. Класифікація типів жорстокого поводження з дітьми…………………..14

1.3. Соціальні наслідки насильства……………………………………………19

Висновки з першого розділу…..…………………………………….................23

РОЗДІЛ 2.ВИВЧЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ НАСИЛЬСТВА ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ПІДЛІТКІВ

2.1. Результати експериментального дослідження……………………………25

Висновки з другого розділу…..……………………………………...................34

Розділ 3. Шляхи удосконалення профілактики насильства щодо підлітків

3.1. Соціально-правовий захист дитини від насильства……………………...35

3.2. Характеристика соціальних проектів, спрямованих на профілактику насильства серед підлітків…………………………………………………………41

3.3. Шляхи запобігання дитячим психологічним травмам…………………...54

3.4. Стан захисту дітей в Україні від насильства……………………………..59

Висновки з третього розділу…..…………………………………….................67

ВИСНОВКИ .......................................................................................................69

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ......................................................71

ДОДАТКИ............................................................................................................79

ВСТУП

У сучасному світі тотальним стає таке негативне соціальне явище, як насильство над дітьми. Відповідно до даних ВООЗ, 2 млн. дітей щорічно стають жертвами жорстокого поводження. Кожна десята дитина гине, 2. тис. вчиняють самогубство, більше 50 тис. залишають свої домівки [Снігульська В., 2009, 60]. Тому сьогодні особливо гострою залишається проблема протидії насильству, яка є нагальною і для України, що йде шляхом розбудови демократії в умовах утвердження ринкових відносин. Настав час змінювати громадську думку з позиції невтручання на бажання активно захищати дитину від різних форм тиранства, оскільки ставлення до дітей є одним із показників духовного розвитку та соціальної зрілості суспільства. Вкладаючи ресурси в дитинство, держава зміцнює майбутні продуктивні сили, забезпечує сталість економічного і духовного поступу. Тому в суспільстві, що зорієнтоване на високі загальнолюдські цінності, не можуть бути терпимі прояви жорстокого поводження з дітьми, зневажання їхніх інтересів, оскільки це має тяжкі соціальні наслідки: формуються соціально дезадаптовані, малоосвічені особистості, а головне – насильство знову породжує ту ж саму жорстокість.

Конституція України визнає життя і здоров’я людини одними з найвищих соціальних цінностей. Закон України “Про загальну і середню освіту” одним із головних визначає завдання захисту неповнолітніх від різних форм насильства в контексті Всесвітньої декларації прав дитини. Ці ж завдання визначені й Державними стандартами середньої освіти. Актуальною для протидії насильству є резолюція, ухвалена 57-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН № 57 (березень 2004 року) про проведення досліджень проблеми насильства щодо дітей.

Потреба захисту дитини від насильства обумовлена в Законах України: “Про охорону дитинства ” від 26.04.2001 р, останні зміни до якого внесені 10.04.2008 року; “Про попередження насильства в сім’ї” від 15.11.2001 р. зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 7 лютого 2007 року та Законом України від 25 вересня 2008 року, який визначає правові і організаційні основи попередження насильства в сім'ї, органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї. Право дитини на життя без насильства закріплено низкою Постанов Кабінету Міністрів України: “ Про затвердження Державної програми підтримки сім'ї на період до 2010 року” (19.02.2007 р. № ) та “Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги” (12.05. 2004 р. № ).

З метою забезпечення прав неповнолітніх від жорстокості та насильства у Міністерстві освіти і науки України було видано наказ від 23.08.2006 р. N 631 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства, щодо захисту прав неповнолітніх».

Педагогічні шляхи вирішення цієї проблеми обговорювались 10.11.2006 р. на Всеукраїнській нараді заступників начальників управлінь освіти і науки з питань виховної роботи обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, заступника Міністра освіти і науки АР Крим, а 24.11.2006 р. на нараді-зустрічі представників Асоціації батьківської громадськості та Всеукраїнської Ради старшокласників з керівництвом Міністерства, проведено колегії, міжвідомчі наради в регіонах.

4 грудня 2008 року Український Фонд “Благополуччя дітей” спільно з Міністерством України у справах сім’ї, дітей та молоді провів прес-конференцію з нагоди старту соціально-інформаційної кампанії “Побач. Почуй. Скажи”. Ця кампанія впроваджується Фондом “Благополуччя дітей” у 14 регіонах України в рамках проекту “Дитинство без насильства – покращення системи захисту дітей у Східній Європі” за підтримки “Oak Foundation” (Швейцарія). Кампанія була розроблена Фондом “Нічиї діти” (Варшава, Польща) й одночасно проходить у Латвії, Литві, Україні, Польщі, Молдові, Болгарії.

Питання профілактики насильства щодо підлітків на теоретичному й практичному рівнях активно розробляється працівниками державних, громадських, благодійних організацій. Концепція такого підходу