Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементМіністерство освіти і науки України

 

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

«Ігрові ситуації як засіб підвищення ефективності навчання математики»

Зміст

Вступ………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Дидактичні ігри на уроках математики………………………….5

Роль дидактичних ігор у навчальному процесі…………………………………………………….5

Особливості організацій ігрових ситуацій у першому класі……….........................................................................8

Розділ 2. Практична реалізація дидактичної гри на уроках математики

2.1 Відбір ігор та вимоги до них……………………………12

 

2.2 Підготовка до проведення. Правила гри……………...16

2.3 Різновиди ігор та ігрових ситуацій……………………20

Висновок……………………………………………………………………..27

Список літератури…………………………………………………………..28

Додатки………………………………………………………………………29

Вступ

Становлення національної системи освіти в Україні неможливе без якісного оновлення змісту, форм і методів навчальної роботи з дітьми. Особливо це стосується початкової школи. Саме цей віковий періоду житті дітей є найсприятливішим для їх інтелектуального розвитку.

Метою дослідження курсової роботи є визначення необхідності використання ігрових форм у навчанні молодших школярів; яку роль та значення відіграє гра в житті дитини; як повинні організовуватись та проводитись ігрові ситуації; які вимоги потрібно забезпечити для того щоб ігрова діяльність проходила ефективно і давала бажані результати; як повинен вчитель готуватись до проведення ігрових ситуацій та за яким принципом повинен відбирати навчальний матеріал для проведення ігор.

Завданням дослідження є: розробити ряд вимог для проведення ігрової діяльності; визначити загальні правила для учнів, які відіграють важливу роль в ігровій ситуації; зробити класифікацію ігрових форм організації діяльності молодших школярів.

Об’єктом дослідження є дидактична гра, як одна з найважливіших сфер у життєдіяльності дитини, як єдина система впливів, спрямована на формування в дитини потреби у знаннях, активного інтересу до того, що може стати їй новим джерелом, її вплив на формування більш досконалих пізнавальних, сенсорних та інтелектуальних, навичок і вмінь які широко використовуються у навчально-виховному процесі. Гра як метод навчання, яка організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість. Суть її полягає у тому, що діти вирішують навчальні завдання в цікавій формі, і таким чином оволодівають розумовою діяльністю, дістають вміння використовувати знання в різних ситуаціях.

Предметом дослідження є застосування дидактичної гри на уроках математики, що для педагога стає інструментом виховання, який дає змогу повністю враховувати вікові особливості дітей і підлітків, розвивати ініціативу, створювати атмосферу розкутості, самостійності, творчості та умови для саморозвитку.

Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання і виховання, дошкільників молодших школярів і підлітків. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча і виховна функції діють у тісному взаємозв’язку. В дидактичній грі формується багато особливостей особистості дитини. Гра - це своєрідна школа підготовки до праці. В ній виробляється спритність, витримка, активність. Ігрова діяльність, як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість. Набутий у дошкільний період досвід ігрової діяльності вступає у суперечність з потребою оволодіння іншими видами діяльності, зокрема навчальною. [ Початкова школа.6'99.‹‹Дидактичні ігри»с19.]

Сучасна дидактика звертаючись до ігрових форм навчання на уроках, вбачає в них можливості ефективної взаємодії педагога і учнів, продуктивної форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання, непідробної цікавості. А.С Макаренко писав: «Гра має важливе значення в житті дитини… Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі…» Отже, гра, її організація– ключ в організації виховання.

 

Розділ 1.

1.1 Роль дидактичних ігор у навчальному процесі

З переходом із умов гри до умов навчальної діяльності настає в житті дитини переломний момент. Нове становище дитини в суспільстві визначається не тим, що вона просто йде з дитячого садка до школи, а тим, що навчання для неї стане віднині обов’язковим. Тепер дитина мусить дотримуватись однакових для всіх школярів правил. І тут на допомогу учням і вчителям приходить гра. Коли вчитель використовує на уроці елементи гри, то в класі створюється доброзичлива обстановка, бадьорий настій, бажання вчитися. Плануючи урок, учитель повинен зважати на всіх учнів, добирати ігри, які б були цікаві і зрозумілі.

Чому гра так подобається дітям? Тому, що гра дарує радість і захоплення, що сам процес гри сповнений несподіванок,


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10