Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………3-6

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РАННЬОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1.1. Філософсько – педагогічні погляди на навчання та виховання дітей раннього віку……………………………………………………………….7-16

1.2. Проблеми навчання та виховання дітей раннього віку на сучасному етапі.……………........................................................................................16-28

1.3. Сучасні технології раннього навчання дітей 1-3 року життя……..28-35

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

2.1.Зміст і форми навчання дітей раннього віку в сучасних ДНЗ України……………………………………………………………………36-57

2.2.Стан дослідженості проблеми навчання дітей раннього віку за сучасними технологіями.………………………………………………...57-67

2.3. Удосконалення змісту раннього навчання дітей за технологіями М.Зайцева, Г.Домана…………………………………………………….67-78

2.4.Спільна робота сім’ї та ДНЗ з організації навчання дітей раннього віку…………………………………………………………………………78-84

ВИСНОВКИ……………………………………………………………...85-86

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..87-92

ДОДАТКИ

ВСТУП

Ранній вік – це період найбільш інтенсивного розвитку всіх органів і систем організму дитини, формування умінь та поведінки малюка. Сьогодні серед вихованців дитсадків неухильно зростає кількість малят віком до трьох років, тому в усіх регіонах України відкриваються групи раннього віку. Постала потреба в навчанні та вихованні дітей за сучасними інноваційними технологіями. Інноваційні технології – це творчі заміни тих чи інших застарілих форм, методів, принципів структур новими. Як результат «інноваційні технології» - це результат творчого пошуку, оригінальних, нестандартних рішень різноманітних проблем.

Для сучасного стану розвитку освіти в Україні, характерна наявність у ньому інноваційних процесів. На сучасному етапі сучасні технології значно розширюють можливості батьків, педагогів і фахівців у сфері освіти, зокрема раннього навчання в сучасних ДНЗ. Мрія всіх батьків на світі – виховати свого малюка активною, гармонійно – розвиненою особистістю, якому цікаво жити та самому бути цікавим для навколишнього світу. Ця мрія повністю може здійснитися, тільки для цього батькам, а надалі й вихователям потрібно докласти чимало зусиль і завжди пам’ятати: яким би не був ваш малюк, для мами, рідних, вихователів він найкращий.

У наш час усе більше уваги в сучасній науці та практиці приділяється періоду раннього дитинства, оскільки саме означений вік є часом великих змін і суттєво впливає на подальше життя дитини. Аналіз наукового дослідження свідчить про важливість зазначеного вікового періоду у формуванні та розвитку майбутньої особистості та ролі батьків, а надалі й вихователів ДНЗ в означеному процесі. Так, визнання вітчизняними вченими (Н.Аскаріна, Т.Алексєєнко, Н.Виноградова, О.Кононко, Г.Ляміна, Т.Маркова, М.Щелованов та ін..) – та зарубіжними (Д.Адкок, М.Сигал, Д.Стилберг) періоду раннього дитинства в житті людини як найбільш сенситивного, в умовах якого закладаються, першооснови наступного розвитку особистості, дозволяє одночасно розв’язати питання про залежність формування майбутньої особистості від сформованої педагогічної культури батьків та рівня професійної підготовки педагогів.

Так, К. Роджерс зазначає: «Метою освіти має бути виховання особистості, відкритої до змін. Тільки такі люди зможуть знайти конструктивні відповіді на складні проблеми світу, на які часом, не так легко знайти відповідь. У світі майбутнього набагато важливіше навчитися правильно розуміти нове, ніж знати і повторювати старе»[12;4].

Час диктує необхідність осучаснення навчально – виховного процесу відповідно до Закону України « Про дошкільну освіту». Сьогодні на порядку денному: – пошук нових форм організації педагогічного процесу, нових підходів до виховання дитини. Іде інтенсивний процес створення сучасних освітніх технологій» [21;3].

Основними напрямками роботи з дітьми раннього віку, які визначені чинними програмами навчання і виховання та Базовим компонентом дошкільної освіти: забезпечити емоційний комфорт та добробут, створити внутрішні передумови для подальшого психічного та особистісного розвитку дітей, не обмежуючи творчої ініціативи вихователя у виборі форм організації педагогічного процесу. Педагоги мають змогу реалізовувати програмові завдання в іграх, під час індивідуального спілкування з дитиною чи організованих занять. Здійснювати означену роботу слід послідовно, системно, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини. Не варто переносити методи роботи, розраховані на старших вихованців, у роботу з наймолодшими[27;23].

Так, програма «Зернятко» дає цілісний підхід до навчання і виховання дитини як носія фізичних, психічних та соціально – моральних сил, створює сприятливі умови для повноцінного буття дитини раннього віку замість традиційної зосередженості дорослого (батька, педагога) на управління та контроль за її діяльністю.

Отже, «з поверненням» найменших у дитячий садок перед


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34