Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементУРОК № 23

УРОК №

Тема. Ілюстрація казок засобами графіки.

Мета: дати поняття про ілюстрацію як різновид книжково)' графіки; виховувати любов та повагу до спадщини українського народу, його традицій та звичаїв.

Тип уроку: комбінований.

Техніка виконання: на вибір.

Обладнання: для вчителя — репродукції ілюстрацій до казок Ю. Васнєцова, аудіозапис українських народних пісень «Зайчику мій братику», «Два півники», пісні Ли-сички із опери «Коза-дереза» М. Лисенка, українські народні казки та легенди; для учнів — альбом, туш, перо, простий олівець, гумка, гуашеві фарби, пензлі, склянка з водою, словник для запису термінів з об-разотворчого мистецтва.

Хід уроку

Організаційний момент

Повідомлення теми уроку

Мотивація навчальної діяльності

Звучить аудіозапис пісні на вибір учителя.

Бесіда.

Чи любите ви казки?

Який твір називається казкою? (Оповідання про незначні фан-тастичні події.)

Казка — це глибока і мудра книга життя. Як називають казки, які створив народ? (Народними.)

Які народні казки ви знаєте?

Слово вчителя.

У казковому жанрі працював художник Ю. О. Васнєцов. (Учи-тель демонструє репродукції його картин.)

Сьогодні і ми з вами спробуємо виконати ілюстрацію до вибраної вами казки.

4. Пояснення нового матеріалу

Розповідь учителя.

Ілюстрація (від латин. — освітлюю, пояснюю) — різновид мистецтва, взагалі книжкової графіки. Ілюстрації до літературного твору допомагають читачеві краще зрозуміти його зміст. (Учні роб-лять запис у словниках з образотворчого мистецтва.)

Автор художньої ілюстрації не показує текст фотографічно, а створює типові образи відповідно до задуму письменника. Його робота подібна до роботи театрального режисера, що створює гру акторів. Щоб успішно малювати, художник постійно спостерігає і вивчає життя в усіх його проявах.

Важливе значення має вибір технічних засобів зображення. Ілюстрацію можна виконати олівцем, соусом, тушшю, аквареллю, гуашшю. Вибір засобів визначається змістом твору й задумом ху-дожника.

5. Практична робота

Слово вчителя.

Роботу будемо виконувати в кілька етапів.

1. Прочитайте твір і виберіть характерний епізод, що розкриває зміст тексту.

Уявіть сюжет. Для характеристики героїв продумайте їхні
позу, одяг, оточення.

На цьому етапі треба відмовитися від дрібних деталей, роз-
містити головне.

Головних дійових осіб виділіть розміром, місцем, тоном.

На закінчення роботи промалюйте деталі з акцентуванням
на головному.

6. Підсумок уроку

Учитель аналізує й оцінює роботи учнів.

7. Домашнє завдання

Завершити практичну роботу до закінченого вигляду.