Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЗасоби та заходи співпраці ДНЗ збатьками дітей

Засоби та заходи співпраці ДНЗ збатьками дітей

1.Керівництво завідуючої ДНЗ роботою з батькам.

2.Куток для батьків.

3 Лекції, вечори запитань і відповідей, конференції.

Завідуюча організовує і спрямовує роботу колективу працівників ДНЗ з батьками. Вона також безпосередньо спілкується з батьками, керує процесом співпраці вихователів з сімями знайомить вихователів з важливими завданнями, принципами, змістом і методами виховання дитини в сімї.

Оскільки керівництво цією роботою потребує обємних педагогічних знань, високої культури спілкування від власних якостей керівника, вміння переконувати і доводити правильність своїх вимог залежить успіх цілеспрямованої діяльності. Для підвищення культурно-освітньої підготовки педагогів завідуюча проводить систематичну роботу обговорюючи на педагогічних консультаціях, в особистих розмовах з вихователями окремі питання щодо виховання. Завідуюча звертає увагу на необхідність проведення виховних заходів коли цього вимагає ситуація в співпраці з сімєю. Завідуюча дає конкретні поради вихователям щодо виконання річного плану. Наприклад ( у випадку коли ДНЗ поглиблено працює по методиці фізичного виховання, якщо вихователям молодших груп завідуюча рекомендує питання щодо фізичного виховання ) включити в план батьківських зборів, то з батьками середньої групи можна провести окремі консультації, а у старших організувати тематичну виставку.

Знайомство педагогів ДНЗ з завданнями засобами і змістом роботи з сімєю організовується і проводиться завідуючою в різноманітних формах. Це можуть бути педагогічні бесіди, консультації, аналіз педагогічної літератури, звязок з іншими ДНЗ з метою обміну досвідом роботи з батьками, відрядження на курси, семінари, лекції.

Орієнтовний план тематики консультації для вихователів щодо співпраці ДНЗ з сімєю.

ДНЗ і сімя; єдність цілей і завдань ДНЗ і сімї.

Індивідуальна робота з батьками

Відвідування сімї дитини дошкільника.

відвідування батьками ДНЗ.

Організація і проведення батьківських зборів індивідуальних і колективних консультацій, бесід.

Зміст і оформлення кутка для батьків, тематичних виставок та іншого.

Батьківський комітет його права і обовязки.

Робота з батьками літом.

Підготовка дітей до школи.

Різні форми зоахочення батьків до співпраці.

Виявлення і відбір позитивного досвіду виховання в сімї, його узагальнення.

12. Підготовка виступів батьків щодо позитивного досвіду виховання дітей в сімї.

Завідуюча складає річний план роботи з батьками. Для того щоб цей план був відповідним і в ньому не повторювались з року в рік одні і тіж самі завдання і заходи, завідуюча складає його враховуючи певну кількість вимог. Це пенрш за все аналіз роботи з батьками за попередній рік.

Аналіз плану і звіту попереднього року стає в допомозі складанню характеристики стану роботи з сімєю.

Це дозволяє більш цілеспрямовано планувати роботу в новому навчальному році. Крім того такий аналіз дає можливість виявити слабинки в роботі і визначити на що слід мобілізувати основні зусилля колективу.

Складаючи річний план роботи з сімєю, завідуюча радиться з виховтелями.

З урахуваннями пропозицій і рекомендацій педагогічного колективу визначаються теми доповідей на загальних і групових батьківських зборах, тематика консультацій для батьків дітей всіх вікових груп, зміст і періодичність оформлення тематичних виставок.

Орієнтовний план доповіді на тему виховання культурно-гігієнічних навиків і самодіяльності у дітей молодшої групи.

Що наші діти вміють робити самостійно? ( Характеристика групи на деяких прикладах)

Про що ми навчаємо наших дітей і що вони повинні знати і вміти до кінця навчального року?

Про що йдеться в «Програмі навчання й виховання» щодо культурно-гігієнічних навичок у дітей?

В чому полягають вимоги щодо виховання ввічливості? Що повинні знати і вміти діти при поводженні з дорослими і ровесниками?

Організація обстановки в ДНЗ і вдома – одна з основних умов які впливають на формування у дітей навичок культури поведінки.

Завідуюча активно бере участь як в підготовці так і в проведенні всіх заходів у роботі з дітьми, вона корегує і направляє індивідуальну роботу з сімєю. Одне з основних завдань в цій роботі навчити кожного співробітника ДНЗ розвивати довірливі стосунки з батьками.

2. Куток для батьків.

Особливе значення у поширенні педагогічних знань та інформуванні батьків має «куток для батьків».

Творче використання цієї форми роботи дозволяє ознайомлювать батьків з питаннями щодо виховання дітей.

Зміст матеріалів які розміщуються


Сторінки: 1 2 3