Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементвинахідливість, ініціатива виявляються в активній розумовій діяльності, заснованій на безпосередньому зацікавленні. Ігрові елементи, що містяться у кожному завданні, логічній вправі, розвазі, чи то шахи, чи найелементарніша головоломка, надають цікавості матеріалу. Класифікувати інтелектуальні ігри можна за різними ознаками: за змістом і значенням, за характером мислительних операцій, а також за спрямованістю на розвиток тих чи інших умінь.

Виходячи з логіки дій, здійснюваних тим, хто розв'язує завдання, його класифікують, умовно поділяючи на три основні групи: інтелектуальні розваги, інтелектуальні математичні логічні ігри і завдання, інтелектуальні розвиваючі (дидактичні) ігри і вправи (див. схему 2. 1.1.)

Інтелектуальні розваги: головоломки, ребуси, лабіринти цікаві за змістом, відрізняються незвичайністю вирішення. Головоломки можуть бути арифметичними (відгадування чисел), геометричними ( розрізання паперу), буквеними (анаграми), кросворди, шаради). Є головоломки, розраховані тільки на гру фантазії та уяви. Інтелектуальні математичні ігри - це ігри, в яких змодульовані математичні побудови, відношення, закономірності. Для знаходження відповіді (вирішення), як правило, необхідний попередній аналіз умов, правил, змісту гри чи завдання. По ходу рішення вимагається застосування математичних методів і умовиводів. Серед них можна умовно виділити ще дві великі групи ігор і вправ. До першої відносяться всі математичні завдання, ігри на кмітливість.

Розв'язання завдань другої групи не вимагає спеціальної математичної підготовки, необхідні лише винахідливість і кмітливість.

Інтелектуальні математичні розваги представлені різноманітними завданнями, вправами, іграми на просторові зміни моделювання, образних зображень із певних частин. Вони цікаві для дітей. Вирішення здійснюється шляхом практичних дій в створенні, підборі, розкладанні за правилами і умовами. Це ігри, в яких із спеціально підібраного набору фігур потрібно скласти фігуру-силует використовуючи весь запропонований набір фігур. В одних іграх складаються плоскі фігури: "Танграм", головоломка "Піфагор", "Чарівний круг". В інших вимагається скласти об'ємну фігуру: "Кубики для всіх". "Збери призму" та ін.

Інтелектуальний математичний матеріал дуже різноманітний за характером, тематикою, способом вирішення. Самі прості завдання, вправи, які вимагають виявлення винахідливості, кмітливості, оригінальності мислення, вміння критично оцінювати умови, є ефективним засобом навчання дітей дошкільного віку на заняттях математики, розвитку їх самостійних ігор, розваг, в позанавчальний час.

Різновидом інтелектуальних математичних ігор і завдань є логічні ігри, завдання, вправи. Вони спрямовані на тренування мислення при виконанні логічних операцій і дій: "Знайди фігуру, якої не вистачає", "Чим відрізняються?", "Лисиця і гуси" та ін.

До інтелектуальних ігор відносяться і різноманітні дидактичні ігри, а також привабливі за формою і змістом вправи. Вони спрямовані на розвиток у дітей різного віку логічного мислення, просторових уявлень, дають можливість тренувати дітей у рахунку, обчисленнях.

Навчання дітей дошкільного віку неможливе без використання інтелектуальних ігор, завдань, розваг. При цьому роль нескладного інтелектуального матеріалу визначається з урахуванням вікових можливостей дітей і завдань всебічного розвитку і виховання: активізувати розумову діяльність, зацікавлювати розвиваючим матеріалом, розвивати розум, закріплювати отриманні знання і вміння, вправляти в застосуванні їх в Інших видах діяльності, нових умовах.

Місце дидактичної гри в структурі заняття визначається віком дітей, метою, змістом заняття. Вона може бути використана в навчальне завдання, вправи, спрямовані на виконання конкретного завдання. Дидактичні ігри можна використовувати і в кінці заняття метою закріплення раніше вивченого.

Для формування у дітей математичних уявлень широко використовуються, наприклад, різноманітні дидактичні ігрові вправи Дидактичні ігрові вправи відрізняються від дидактичної гри за структурою, призначенням, рівнем дитячої самостійності, роль педагога. Вони, як правило, не включають в себе всі структурні елементи дидактичної гри (дидактичне завдання, правила, ігрові дії).

Інтелектуальні дидактичні ігри і ігрові вправи математичного змісту - найбільш відомі і часто застосовувані в сучасній практиці дошкільного виховання види інтелектуального математичного матеріалу. Дидактичні ігри виправдовують себе у розв'язанні завдань індивідуальної роботи з дітьми, а також проводять з усіма дітьми чи з підгрупою у вільний від занять час.

В комплексному підході до виховання і навчання дошкільників у сучасній дидактиці значна роль належить інтелектуальним розвиваючим логічним


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20