Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент1

КУРСОВА РОБОТА

На тему:

“Ознайомлення дітей дошкільного віку з сезонними змінами в природі”

Зміст

Вступ.............................................................................................................................3

Ознайомлення дітей дошкільного віку в ДНЗ з сезонними змінами в природі: завдання, форми та методи.....................................................................................5

Завдання ознайомлення дітей з природою...........................................5

Створення умов для ознайомлення дітей з природою.......................11

Форми та методи ознайомлення дітей з природою...........................15

Методика ознайомлення дітей з природою навесні в різних вікових групах.....................................................................................................33

Методика ознайомлення дітей з сезонними змінами в ДНЗ.........................................................................................................42

Методика ознайомлення дітей з природою восени в різних вікових групах.....................................................................................................51

Методика ознайомлення дітей з явищами природи взимку.............58

Практичний досвід ознайомлення дітей дошкільного віку з сезонними змінами в природі................................................................................................64

Методика проведення уроків милування............................................64

Особливості проведення контрольного заняття для старшої групи в ДНЗ.........................................................................................................70

Лабораторія досліду проведення ігрових занять...............................76

Поради батькам.....................................................................................79

Висновки....................................................................................................................84

Список використаної літератури.............................................................................86

Додатки..........................................................................................................88

ВСТУП.

З моменту народження, до і після народження природа для маленької є домінантою життя. Від стану природного

Довкілля залежать фізичного здоров’я та успішний розвиток малюка. Від відкриття дитиною для себе природних об’єктів, уточнення та розширення уявлень про них під час контакту й набуття досвіду безпечного спілкування з цими об’єктами у практичній діяльності й до наслідування природо доцільної поведінки дорослого. Такий шлях має пройти малюк, щоб спілкування з природою стало його потребою.

Державною освітньою програмою „Малятко” визначено як одне із основних завдань дошкільного закладу виховувати екологічне та діяльне ставлення й інтерес до довкілля. В програмі є розділ „Сенсорне виховання”, „Дитина і навколишній світ” та „Рідна природа”.

У регіональній освітній програмі „Дитина в дошкільні роки” є розділ „Когнітивний розвиток” ; який охоплює такі напряли: сенсорний розвиток, світ природи. Завдання розділу ”Естетичний розвиток” сформульовано з урахуванням вимог до естетичного сприйняття довкілля малюками.

В програмі вказується на те , що ознайомлення з предметами довкілля відбувається в такій послідовності: житло, за межами житла; практична діяльність. Щодо екологічної освіти і вступу до природознавства, то автори програми пропонують працювати у цьому напрямі за такою схемою:

а) світ неживої природи;

б) світ живої природи;

в) природа космосу.

Програма „Українське довкілля” включає розділ „Природа”, який має два підрозділи: „Природа землі”,

„Природа космосу” (відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні) і переслідує мету ознайомити дітей з природою рідного краю (неживою природою, рослинним, тваринним світом, сезонними змінами) та природу космосу і на цій основі забезпечити екологічне виховання дошкільників.

Авторська програма Т.М.Лазарєвої „Первоцвіт” ґрунтується на чинних в Україні державних програмах

„Малятко” і „Дитина”, концепції дитячого садка С.Русової, багатому народному досвіді виховання дитини через спілкування з природою.

Перш ніж підвести дитину до розуміння зв’язків та взаємозалежності у природі, важливо навчити її вдивлятися в навколишній світ, милуватися красою рідної природи, викликати в неї позитивне ставлення до рослин і тварин.

Діти набувають знань, які сприяють їхньому розвитку, спонукають до пізнання навколишнього світу, закладають основи відповідного ставлення до природи.

 

Ознайомлення дітей дошкільного віку в ДНЗ з сезонними змінами в природі: завдання, форми та методи

1.1. Завдання ознайомлення дітей з природою

К.Д.Ушинський називав природу «всерозвиваючою», підкреслюючи цим винятково важливе значення спілку-вання з природою для гармонійного розвитку дітей. Ознайомлення з природою — важливий розділ навчаль-но-виховної роботи в дитячих садках [36, 3].

Одне з основних завдань цієї роботи — формування в дітей реалістичних уявлень про предмети і явища при-роди, зв'язки між ними.

Дошкільний вік — дуже відповідальний етап у фор-муванні знань. Сучасні дослідження фізіологів, психоло-гів, педагогів свідчать про те, що в цьому віці заклада-ються основи знань, які служитимуть людині протягом усього її життя. Видатний радянський психолог О.В.За-порожець писав: «Величезна кількість знань і вмінь, яких набувають діти в цьому віці, засвоюється враз, формується навічно, до кінця життя і втрачається в останню чергу при старінні і патології мозку» [36, 3].

Отже, діти повинні діставати реалістичні уявлення про природу в безпосередньому спілкуванні з нею, пізнаючи за допомогою різних аналізаторів реальні якості природних об'єктів. Спостереження в природі, в ос-нові яких лежать відчуття і сприймання, створюють на-дійний фундамент для реалістичних і правильних уявлень про природу [див. Додаток “а”].

Важливо навчити дітей практично орієнтуватися в природі (розрізняти їстівні і отруйні, культурні й дико-рослі рослини


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33