Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементКурсова робота: Адиктивна поведінка молоді як психолого-педагогічна та соціальна проблема

Курсова робота: Адиктивна поведінка молоді як психолого-педагогічна та соціальна проблема

ЗМІСТ

ВСТУП

Адиктивна поведінка - порушення поведінки, що виникає в результаті зловживання різними речовинами, що змінюють психічний стан людини, включаючи алкоголь і тютюн, до того моменту, коли фіксується факт психічної і фізичної залежності.

На відміну від закордонних дослідників, більшість українських дослідників вважають адикцію синонімом залежності, а адиктивну поведінку синонімом залежного поводження, у вітчизняній літературі адиктивна поведінка частіше означає хворобу, яка ще не сформувалася, а має місце порушення поводження, у відсутності фізичної й індивідуальної психологічної залежності.

При переході від підліткового віку до юнацького, у зв'язку з загальною спрямованістю юнаків і дівчин на майбутнє, створюється сприятлива психологічна основа для більшої відкритості різноманітним переживанням. Це естетичні почуття, переживання, зв'язані з появою нових видів діяльності, почуття закоханості, радість творчості, великий інтерес до світу почуттів інших людей, особливо однолітків. У цьому віці розвивається здатність віддаватися переживанням, породженим новими, колись не випробуваними враженнями. Формується і більш точне регулювання почуттів, зокрема, більш зроблене володіння вираженням своїх почуттів і настроїв. Юнак уміє не тільки ховати свої почуття, але і маскувати їх. Юність є віком специфічної емоційний сенситивності і віком формування основ емоційної культури, найважливішою рисою якої є почуття відповідальності за свої переживання перед собою і навколишніми.

Прагнення до нових, незвичайних відчуттів і переживань лежить в основі мотивації підліткової адикції. Почуття відповідальності може виступати як конфронтуюча сила.

Предметом дослідження курсової роботи є адиктивна поведінка сучасної молоді, як соціальна та психологічна проблема українського суспільства.

Актуальність теми курсової роботи полягає у все більш зростаючій кількості підлітків притягнутих до залежності від тих чи інших видів адиктивної поведінки.

Мета курсової роботи розглянути головні аспекти, які виділяються в соціально-педагогічній та психологічній сфері існування сучасної молоді.

Для досягнення поставленої мети автор ставить такі завдання:

Описати особливості адиктивної поведінки та адиктивної особистості;

Визначити головні етапи та фактори формування адиктивної поведінки в сучасному суспільстві;

Розглянути головні особливості підліткового віку, які впливають на формування адиктивних передумов поведінки;

Детально описати головні види адиктивної поведінки молоді та наслідки, з якими стикається суспільство та окрема особа;

Визначити головні напрямки профілактичної діяльності щодо поліпшення ситуації зростання адиктивних відділень серед молоді.

Структурно робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків та використаної літератури.

1. АДИКТИВНА ПОВЕДІНКА ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ТИП ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Девіантним називають поведінку, що відхиляється від діючих соціальних норм. Соціальні норми – чекання групи стосовно поведінки індивіда у визначених соціальних ситуаціях і позиціях.

Девіантну поведінку людини визначають як систему вчинків чи як окремі вчинки, що суперечать прийнятим у суспільстві нормам і, що з'являються у виді незбалансованості психічних процесів, порушення процесу самоактуалізації чи у виді відхилення від морального і естетичного контролю над власною поведінкою.

Зловживання речовинами, що викликають стан зміни психічної діяльності (алкоголізація, наркотизація, табакопаління й ін.) є формою девіантної поведінки. Речовина, що при споживанні впливає на психічні процеси, наприклад на когнітивну чи афективну сферу, називається психоактивною. Словник термінів, які відносяться до алкоголю, наркотиків та інших психоактивних засобів. – М., 1996. – С.: 57.

Адиктивну поведінку частіше зв'язують тільки зі зловживанням психоактивних речовин.

Існує й інший підхід – розгляд адиктивної поведінки в більш широкому змісті. Адиктивна поведінка - один з типів девіантної поведінки з формуванням прагнення до відходу від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану за допомогою прийому деяких речовин чи постійною фіксацією уваги на визначених видах діяльності з метою розвитку і підтримки інтенсивних емоцій .

Основою оцінки девіантної поведінки є аналіз її взаємодії з реальністю, оскільки чільним принципом норми є адаптивність – пристосування стосовно реального оточення індивіда. Спосіб взаємодії з дійсністю у виді відходу від реальності усвідомлено (чи не усвідомлено) вибирають ті, хто відноситься до реальності негативно й опозиційно, вважаючи себе нездатними адаптуватися до неї. При цьому може бути присутнім небажання пристосовуватися до дійсності через її недосконалість, консервативності, однаковості, придушення екзистенціальних цінностей чи відверто антигуманної діяльності. Менделевич В.Д.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16