Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементІндивідуальне та сімейне консультування

Індивідуальне та сімейне консультування

План

Вступ

Психологічним консультуванням називається особлива область практичної психології, пов'язана з наданням із боку спеціаліста-психолога безпосередньої психологічної допомоги людям, що її потребують у вигляді порад і рекомендацій. Вони даються психологом клієнту на основі особистої бесіди і попереднього вивчення тієї проблеми, із якою у житті зіткнувся клієнт. Частіше усього психологічне консультування проводиться в заздалегідь обговорений час, у спеціально обладнаному для цього помешканні, як правило, ізольованому від сторонніх людей, і в конфіденційній обстановці або по телефону.

Поради і рекомендації, запропоновані клієнту психологом-консультантом, у більшості випадків розраховані на те, щоб, самостійно скориставшись ними, клієнт зміг цілком впоратися зі своєю проблемою без допомоги з боку психолога-консультанта. Психологічне консультування - це сформованого практика надання психологічної допомоги людям, заснована на переконаності в тому, що кожна фізично і психічно здорова людина в змозі впоратися майже з усіма виникаючими в її житті психологічними проблемами. Клієнт, проте, далеко не завжди точно знає заздалегідь, у чому полягає суть його проблеми і як її найкраще вирішувати, спираючись на власні сили і можливості. У цьому йому і повинен допомогти професійно підготовлений психолог-консультант. Це і є основна задача психологічного консультування.

1. Види психологічного консультування

Оскільки в психологічному консультуванні мають потребу різні люди і за допомогою вони звертаються по різноманітних приводах, психологічне консультування можна розділити на види в залежності від індивідуальних особливостей клієнтів і тих проблем, із приводу яких вони звертаються в психологічну консультацію.

Насамперед слід виокремити так зване інтимно-особистісне психологічне консультування, необхідність у якому виникає досить часто й у багатьох людей. До цього виду можна віднести консультування по таких питаннях, що глибоко заторкають людину як особистість, викликають у неї сильні переживання, які зазичай старанно приховуються від інших людей. Це, наприклад, такі проблеми, як психологічні або поведінкові вади, від котрих людина будь-що хотіла б позбутися, проблеми, пов'язані з особистими взаємовідносинами зі значимими людьми, різноманітні страхи, невдачі, психогенні захворювання, що не потребують втручання лікаря, і багато чого іншого. Сюди ж може належати глибоке невдоволення людини собою, проблеми інтимних, наприклад статевих відносин.

Другий за значущістю вид психологічного консультування - сімейне консультування. До нього можна віднести консультування з питань, що виникають у людини у власній сім'ї або в сім'ях інших, близьких для неї людей. Це, зокрема, вибір майбутнього чоловіка (жінки), оптимальна побудова і регулювання взаємовідносин у сім'ї, попередження і вирішення конфліктів у внутрішньосімейних взаємовідносинах, відносини чоловіка або дружини з родичами, поведінка в момент розлучення і після нього, вирішення поточних сімейних проблем.

Кожний із перерахованих видів психологічного консультування дещо подібний до інших, наприклад у тому, що однакові по своєму психологічному трактуванню проблеми можуть виникати в різних видах діяльності й у різноманітних ситуаціях. Але водночас у кожному з названих видів психологічного консультування є свої особливості. Розглянемо їх докладніше.

Інтимно-особистісне консультування звичайно потребує закритих від сторонніх осіб і одночасно відкритих для спілкування консультанта і клієнта, довірчих відносин між ними. Таке психологічне консультування потребує створення особливої обстановки, тому що нагадує сповідь. Цей вид консультування по самій природі тих проблем, яких він безпосередньо стосується, не може бути епізодичним або короткочасним. Він передбачає, по-перше, великий психологічний настрой на нього як психолога-консультанта, так і самого клієнта; по-друге, тривалої і, як правило, нелегкої розмови психолога-консультанта з клієнтом; по-третє, звичайно достатньо лише тривалого періоду вирішення виниклої в клієнта проблеми. Останнє пов'язано з тим, що більшість проблем інтимно-особистісного характеру відразу не вирішується.

Сімейне консультування у свою чергу потребує знання психологом-консультантом суті сімейних проблем, засобів їхнього вирішення, бажано - на власному досвіді сімейного життя. Навряд чи сімейним консультуванням можуть успішно займатися люди, що не мають або не мали сім'ї. Як цілком ймовірне можна припустити й зворотне: гарним психологом-консультантом по сімейних питаннях навряд чи зможе стати людина, що сама неодноразово намагалася створити або зберегти родину, але їй це зробити не вдалося. Її особистий


Сторінки: 1 2 3 4