Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Інше, всяке, різне
тут знаходиться 216 робіт

1. Трудові книжки. Курсова робота 16 стр.
2. Івано-Франківськ Курсова робота 46 стр.
3. Інтернет-реклама Дипломна робота 63 стр.
4. Інформаційні проблеми між Китаєм та Тайванем Курсова робота 22 стр.
5. Інформаційна безпека України Курсова робота 84 стр.
6. Інформаційний ринок Курсова робота 23 стр.
7. Інформаційно-аналітична діяльність журналіста Курсова робота 22 стр.
8. Історія виникнення і розвитку стола як елементу побуту. Курсова робота 31 стр.
9. Історія розвитку газети, журналу, календаря Курсова робота 23 стр.
10. Автомобільний транспорт Курсова робота 15 стр.
11. Агроекологічний стан грунтів долинського району та їх охорона Дипломна робота 73 стр.
12. Акціонерне товариство (корпорація): види, структура, праві основи Курсова робота 16 стр.
13. Аналіз експлуатації газотранспортної системи на ділянці КС Комарно – ГВС Дроздовичі Дипломна робота 102 стр.
14. Аналіз та актуальність проблеми створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування Дипломна робота 112 стр.
15. Асортимент та якість мінеральних вод, які реалізуються в роздрібній торговій мережі м.Києва Курсова робота 40 стр.
16. Асортимент ювелірних товарів на ринку України Курсова робота 39 стр.
17. Аспекти теорії тексту Курсова робота 52 стр.
18. Біжутерія. Товарознавство Курсова робота 29 стр.
19. Біотехнологія сучасності Дипломна робота 13 стр.
20. Будівництво індивідуального житлового будинку в с. Нижній Вербіж Курсова робота 10 стр.
21. Буддизм: основні напрями і течії (тхеравада, хінаяна, махаяна, ваджераяна, індо-буддизм, дао-буддизм, тантричний буддизм, ламаїзм Курсова робота 24 стр.
22. Буття людини в світлі природи Дипломна робота 14 стр.
23. Бухгалтерсько-судова експертиза та її завдання Курсова робота 15 стр.
24. Ві-ль-но-гор-сь-ке скло Курсова робота 47 стр.
25. Відбір генералізаційних документниїх потоків та масивів в науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ Дипломна робота 54 стр.
26. Відображення питань автоматизації формування бібліотечних фондів Курсова робота 37 стр.
27. Вантажні перевезення Курсова робота 31 стр.
28. ВАТ «Концерн Галнафтогаз» Курсова робота 60 стр.
29. ВАТ „Івано – Франківськцемент” Курсова робота 84 стр.
30. Ведення особової справи Курсова робота 21 стр.
31. Вивчення закономірностей розсіювання-концентрації інформації на прикладі бібліотеки ІФНТУНГ Дипломна робота 109 стр.
32. Вивчення конструкції цифрового стільникового РТ стандарту GSM-900, Nokia-5110 Дипломна робота 44 стр.
33. Виготовленні технічної документації землекористувачам різних форм власності з використанням кадастрових зйомок Курсова робота 34 стр.
34. Внесок у радянський кінематограф режисера і сценариста Ігоря Андрійовича Савченка Курсова робота 17 стр.
35. ВОДОРОСТІ. Підцарство Справжні водорості. (Нижчі рослини). Дипломна робота 7 стр.
36. Вплив матеріалів і технології виробництва на формування споживчих властивостей і якості товарів Курсова робота 37 стр.
37. Вплив природних катастроф Курсова робота 43 стр.
38. Вплив сировини та технології виробництва на формування споживних властивостей та якість трикотажного одягу (на прикладі АТЗТ "Роза" Курсова робота 37 стр.
39. Географічні відмінності статево- вікового складу населення України та демографічних процесів Дипломна робота 112 стр.
40. Господарство як суб’єкт ринкових відносин Курсова робота 39 стр.
41. Громадське харчування Курсова робота 26 стр.
42. Громадське харчування Курсова робота 22 стр.
43. Грошова оцінка земель Курсова робота 15 стр.
44. Давньогрецька культура Дипломна робота 11 стр.
45. Демографічні передумови розміщення продуктивних сил Курсова робота 23 стр.
46. Демографічна ситуація в Україні Курсова робота 26 стр.
47. Держава і право Стародавньої Індії Дипломна робота 8 стр.
48. Джерела наукових знань Курсова робота 20 стр.
49. Дитячі громадські організації та фізичне виховання школярів Дипломна робота 12 стр.
50. Добір моделей водних біогеоценозів з метою покращення чистоти Причорноморської зони України. Курсова робота 36 стр.
51. Документ як об’єкт дослідження наук документно- комунікаційного циклу Курсова робота 34 стр.
52. Дослідження процесів освітлення та стабілізації виноматеріалів і пиво – безалкогольних напоїв при їх комплексній обробці адсорбентом у вигляді синтетичного кремнезему Si – 50 з добавкою оклеюючих речовин. Магістерська робота 81 стр.
53. Еволюція агрохімічних показників осушених дерново-підзолистих і лучних ґрунтів меліоративної системи «Жуків» в процесі їх сільськогосподарського використання Дипломна робота 67 стр.
54. Експертиза м'яса забійних тварин Курсова робота 40 стр.
55. Експлуатація автомобільних доріг Курсова робота 13 стр.
56. Експлуатація автомобільних доріг Курсова робота 13 стр.
57. Електроенергетика України Курсова робота 23 стр.
58. Електроенергетика України Курсова робота 24 стр.
59. Електроенергетика України Курсова робота 23 стр.
60. Етикет ділового спілкування Курсова робота 26 стр.
61. Загальні поняття про патентно-інформаційну діяльність Курсова робота 27 стр.
62. Загальна характеристика АТП ВАТ "Івано-Франківський автобусний парк" Курсова робота 35 стр.
63. Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності Курсова робота 30 стр.
64. Засоби вираження майбутнього часу у сучасній англійській мові Курсова робота 27 стр.
65. Захист прав споживачів в Україні Курсова робота 40 стр.
66. Здоровий спосіб життя молоді Дипломна робота 15 стр.
67. Зниження собівартості продукції на ВАТ "Жидачівський сирзавод" Дипломна робота 77 стр.
68. Зобовязання та контракти Курсова робота 23 стр.
69. Кібернетика режисури Курсова робота 23 стр.
70. Коломия культурний центр зх. України Курсова робота 35 стр.
71. Контракт як особлива форма трудового договору Курсова робота 28 стр.
72. Концепція сучасного природознавства Курсова робота 25 стр.
73. Лізинг як форма оновлення технічної бази підприємства Курсова робота 40 стр.
74. Лісова та лісопереробна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку Курсова робота 29 стр.
75. Легкові автомобілі, особливості класифікації, експертизи, митного оформлення Магістерська робота 94 стр.
76. Логістика виробничих процесів, вимоги до управління матеріальними потоками Курсова робота 25 стр.
77. Місце і роль права в системі соціальних норм Дипломна робота 8 стр.
78. МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ Курсова робота 24 стр.
79. Матеріально-технічне забезпечення Курсова робота 41 стр.
80. Медикаментозна хвороба Дипломна робота 21 стр.
81. Методи кількісного аналізу ризику. Курсова робота 30 стр.
82. Методи навчання в системі формування професійних якостей молодого кеpівника школи Дипломна робота 7 стр.
83. Методи стискання інформації: огляд та порівняльний аналіз Курсова робота 17 стр.
84. Методика відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб з застосуванням земельно-кадастрових робіт Курсова робота 47 стр.
85. Методика відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб з застосуванням земельно-кадастрових робіт Курсова робота 32 стр.
86. Методика визначення аудиторського ризику Дипломна робота 2 стр.
87. Методологія журналістського аналізу Курсова робота 24 стр.
88. Метрологічна служба України Курсова робота 7 стр.
89. Митно-тарифне регулювання Дипломна робота 77 стр.
90. Мода і реклама Курсова робота 45 стр.
91. Моделювання розвитку живого на Землі Курсова робота 90 стр.
92. Населення України Дипломна робота 112 стр.
93. Науково-технічний прогрес та історичні етапи його розвитку Курсова робота 17 стр.
94. Науково-технічний прогрес та історичні етапи його розвитку Курсова робота 17 стр.
95. Національна інноваційна система Дипломна робота 107 стр.
96. Національне багатство та його структура Курсова робота 23 стр.
97. Некрозно-ракові і судинні захворювання гілок і стовбурів головних шпилькових лісоутворюючих порід в Карпатах Курсова робота 29 стр.
98. Необхідність виділення з організму продуктів обміну. Дипломна робота 7 стр.
99. Норми права у системі соціальних норм. Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами Курсова робота 26 стр.
100. Обслуговування в аеропорті “Київ” Курсова робота 36 стр.
Сторінки: [1]  2   3