Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементБудівельний комплекс України , сучасний стан та перспективи розвитку

Будівельний комплекс України , сучасний стан та перспективи розвитку

ПЛАН

Вступ

Будівництво є однією з важливіших галузей народного господарства, тому вивчення її розвитку і розміщення є актуальним завданням.

Саме в будівництві створюються основні виробничі фонди, які потім працюють у інших галузях економіки, тому можна сказати, що цей комплекс є визначальним для інших галузей економіки.

Метою нашої роботи є вивчення розміщення будівельного комплексу в Україні.

Для дослідження розміщення будівельного комплексу в Україні необхідно дослідити загальні передумови та фактори, що впливають на розміщення будівельного комплексу, оцінити його важливість для функціонування народного господарства країни, дати характеристику його розміщення і функціонування в Україні.

1. Будівельний комплекс – одна з важливих галузей народного господарства

Будівельний комплекс складається з таких основних блоків: виробництво будівельних матеріалів (галузь промисловості); власне будівництво; будівельне машинобудування; проектно-конструкторські та дослідні роботи в галузі будівництва. Частка будівельного комплексу в народному господарстві досить значна. В Україні питома вага в ВВП тільки будівництва становить 8%. Комплекс охоплює майже 10% усіх зайнятих в народному господарстві, з них 6% — в будівництві.

Будівництво — дуже чутливий показник стану економіки країни. Так, фаза підйому в економіці найперше відчувається саме у будівництві, бо швидко збільшуються капіталовкладення в основні фонди. Зростання рівня життя населення відбивається на розширенні житлового й соціально-культурного будівництва. У фазах спаду й кризи темпи падіння обсягів будівництва чи не найбільші серед інших галузей народного господарства. Будівництво — одна з найстаріших галузей народного господарства.

Сучасна споруда — навіть житловий будинок, а тим більше споруда виробничого призначення — це складна інженерна система, насичена механізмами й комунікаціями. Традиційні стінові матеріали (вапняк, цегла, деревина) вже не витримують багатоповерхового навантаження. Натомість з'являються залізобетон, сталеві й алюмінієві конструкції, армоване скло. Винахід залізобетону спричинив справжню революцію в будівництві.

Промисловість будівельних матеріалів. Ця галузь складається: 1) з видобутку природної сировини (камінь, пісок, глина, гравій, крейда, гіпс, мергель, азбест тощо); 2) з виготовлення матеріалів і конструкцій (цегла, шифер, цемент, залізобетон, різноманітні будівельні конструкції, скло, облицювальні матеріали).

Україна має значні запаси цементної сировини, серед якої переважають вапняки. Найпотужніші родовища крейди та мергелю розташовані в Донецько-Придніпровській западині.

В Україні налічується 15 цементних заводів; їх загальна потужність —24 млн. т. на рік, але в 1996 р. було вироблено лише 5 млн. т. Цементу.

Україна в післявоєнні роки була значним виробником (в 1990 р. — 23 млн. т.) і експортером цементу. Але технологія його виробництва вже застаріла. В усьому світі цемент продукують так званим "сухим" способом, при якому витрачається лише 120 кг у. п. на тонну; у нас же переважає "мокрий спосіб" — 85% всього виробництва. Застосування нової технології, а також використання дешевих сортів вугілля замість газу дозволять істотно знизити собівартість цієї важливої продукції.

Залежно від призначення будівництво розподіляється на промислове (спорудження заводів, фабрик), гідротехнічне (гідроелектростанції, водосховища, канали), енергетичне (електростанції, електромережі), транспортне (автомобільні, залізничні шляхи, аеропорти, трубопроводи), сільське (спорудження тваринних ферм, елеваторів), житлове. Капітальні вкладення в економіці України в 2002 р. дорівнювали 12,6 млрд. грн., вартість будівельних та монтажних робіт — 7,5 млрд. грн. Найбільше капіталовкладень пішло в промисловість — 40%, житлове будівництво — 19%, будівництво комунальних підприємств, закладів освіти, культури, охорони здоров'я — 16% .

Будівельне машинобудування — галузь важкого машинобудування, проте воно є також часткою будівельного комплексу. Основна продукція галузі: екскаватори, бульдозери, грейдери, бетономішалки, скрепери, крани.

Проектно-конструкторські роботи в будівництві — важлива складова частина комплексу. Власне, вони започинають всі будівельні роботи. В проектних роботах зайняті сотні тисяч фахівців з різних галузей будівництва, а також економісти, екологи, географи. Проектування зосереджено у великих індустріальних центрах, які мають розвинену мережу науково-дослідних і вищих учбових закладів, значний контингент фахівців-будівельників.

Сучасне будівництво використовує багато будівельних матеріалів, які виробляє хімічна промисловість, пластмаси, смоли, клейкі речовини, лінолеум, полістиролові й кумаринові плити та ін. Для виробництва їх використовують шлаки металургійних заводів та електростанцій, з яких


Сторінки: 1 2 3 4