Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементМіністерство освіти та науки України

КУРСОВА РОБОТА

на тему: „Вплив матеріалів і технології виробництва на
формування споживчих властивостей і якості товарів”

Зміст

Вступ

Тема впливу матеріалів і технології виробництва на формування споживчих властивостей і якості товарів має дуже велике значення в товарознавстві.

Якість продукції, (включаючи новизну, технічний рівень, відсутність дефектів при виконанні, надійність в експлуатації), її споживчі властивості є одними з найважливіших засобів конкурентної боротьби, завоювання й утримання позицій на ринку. Тому фірми приділяють особливу увагу забезпеченню високої якості продукції, установлюючи контроль на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості використовуваних сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його іспитів, але й в експлуатації, а для складних видів устаткування – з наданням визначеного гарантійного терміну після установки устаткування на підприємстві замовника. Тому керування якістю продукції стало основною частиною виробничого процесу і спрямовано не стільки на виявлення дефектів або браку в готовій продукції, скільки на перевірку якості виробу в процесі його виготовлення.

Системою керування якістю праці і продукції передбачається:

а) виконання контрольних операцій, у першу чергу виконавцем (робітником, майстром, конструктором, технологом і т.д.);

б) проведення систематичної роботи на підприємстві, спрямованої на усунення недоліків, що впливають на якість продукції, а також на підвищення культури й організації виробництва4

в) виховання в кожного виконавця комуністичного відношення до праці і почуттів відповідальності за якість виконуваних робіт.

Система керування якістю праці і продукції виходить з того, що одним з найважливіших показників виробництва є якість продукції, що випускається, тому матеріальне і моральне стимулювання виконавців роботи за підвищення якості продукції виробляється по поряд зі стимулюванням за виконання госпрозрахункових показників.

В даний час в економіці спостерігається тенденція, при якій такий показник як якість грає одну з ведучих ролей у керуванні виробництвом продукції і її наступного руху. У розвитих країнах керування якістю на підприємстві притягає особлива увага всіх підрозділів, що впливають на якість продукції, що випускається, або наданої послуги. Для кращої взаємодії і, отже, для більш ефективного результату на підприємствах розробляються різні підходи до керування якістю.

Предметом даної курсової роботи є споживчі властивості та якість товару.

Головна мета курсової роботи – проаналізувати вплив матеріалів і технології виробництва на формування споживчих властивостей і якості товарів.

Задачами роботи є наступні:

Опис поняття якості товарів, термінів та визначень, які стосуються якості та споживчих властивостей товарів;

Характеристика умов та факторів, які мають вплив на якість продукції, а саме матеріалів та технології виробництва;

Аналіз впливу вищевикладених факторів на формування споживчих властивостей і якості товарів;

Характеристика тенденцій у сфері матеріалів та технології виробництва, які будуть мати вплив на формування споживчих властивостей і якості товарів;

Зроблення висновків стосовно споживчих властивостей та якості товарів, впливу на них матеріалів та технології виробництва.

1. Поняття якості та споживчих властивостей товарів

1.1. Терміни та визначення якості товарів

Якість продукції - це сукупність її властивостей, що обумовлюють придатність задовольняти визначені потреби відповідно до її призначення.

Властивості виробу і ступінь їхньої відповідності аналогічним властивостям виробу визначеного функціонального призначення характеризують його технічний рівень.

В інженерній практиці використовуються поняття абсолютний і відносний технічний рівень. Поняття абсолютний технічний рівень служить для кількісної характеристики корисної властивості виробу. Абсолютний технічний рівень характеризує якість виробу з погляду його технічних можливостей .

Поняття відносного технічного рівня використовується для порівняльної оцінки абсолютного технічного рівня виробу . Виходячи з різної бази , можна одержати для того самого виробу різне значення його відносного рівня.

Висока якість виробу при його виготовленні забезпечується такими виробничими факторами, як якість устаткування й інструмента , фізико-хімічні і механічні властивості матеріалів і заготівель , досконалість технологічного прогресу , а також якість обробки і контролю Гличев А. В. Новвоведения, маркетинг и управление качеством // Стандарты и качество. - №10. – 1995. – с. 109..

Наприклад, якість отриманої після обробки деталі характеризується точністю обробки. Від того , наскільки точно буде витримані розмір і форма деталі при


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12