Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементПлан:
  1. Тема: Асортимент та якість мінеральних вод, які реалізуються в роздрібній торговій мережі м.Києва

Зміст

Вступ

У найдавніших книгах є посилання, що ще чотири тисячі років тому хворих лікували в купелях при храмах. Грецькі жерці строго охороняли свої таємниці від непосвячених, оберігаючи цілющу силу мінеральної води. Поблизу джерел під їхнім керівництвом працею рабів зводилися храми Ескулапа, що здобували славу священних місць.

Про цілющі властивості мінеральної води знали також галли. Про це свідчать археологічні знахідки вівтарів, присвячених богу Борво (що значить "киплячий"), що розташовувалися біля мінеральних джерел. Дотепер у Римі туристам показують плити, якими були вимощені дорогі до "священних вод Геркулесу ", покликаним служити "здоров'ю і радості".

З мінеральних вод найбільш цінні з біологічної точки зору - вуглекислі. Під їхнім впливом розширюються капіляри шкірного покриву, і кров рівномірно перерозподіляється в організмі, не вимагаючи додаткових зусиль з боку серця. Завдяки вуглекислоті нормалізується кровообіг, поліпшуються обмінні процеси в м'язі серця, підвищується її працездатність. Таким чином, стають зрозумілим, чому лікарі рекомендують вуглекислі ванни при деяких серцево-судинних захворюваннях. Дія вуглекислоти позитивно позначається на всіх показниках кровообігу і подиху.

Межа тисячоліть виявилась для українського підприємництва надзвичайно важким рубежем. Незважаючи на десятиліття з початку переходу з одної суспільної формації до другої, більшість приватизованих підприємств переживає надзвичайну системну кризу і перш за все управлінську. Разом з тим сучасний етап розвитку ринкових відносин характеризується рядом позитивних змін, головними з яких є намагання покращувати свої виробничо-економічні показники за рахунок реформування організаційної структури та управлінських підходів.

Мета курсової роботи полягає в досліджені основ товарознавства мінеральних вод.

Зважаючи на те, що мінеральні води є принципово важливим товаром, дослідження їх характеристик та підробок під марки провідних виробників є п прямому смислі життєво важливою та актуальною темою.

З огляду на це матеріали, використані в роботі були опрацьовані у складі команди професійних товарознавців, що проводили дослідження на базі одного із супермаркетів мережі “Сільпо”.

Завданням на курсову роботу було:

Проаналізувати існуючу систему продаж та в складі групи професійних товарознавців прийняти участь в дегустації та кваліметричному досліджені мінеральних вод відомих виробників.

На підставі проведеного аналізу визначити основні методи ідентифікації води по типу та призначенню.

За результатами аналізу перевірити дослідити способи виробництва, упакування та збереження мінеральних вод.

Опрацювати нормативну та довідкову літературу стосовно захисту споживачів від фальсифікату.

Проаналізувати розвиток ринку мінеральних вод на Україні та перспективи і напрямки його розвитку.

Наукова новизна та практична значущість роботи полягає в аналізі існуючих методик аналізу мінеральних вод та дослідження спеціальної літератури та нормативних актів, присвячених цьому питанню. Методики аналізу Українського центру стандартизації та контролю якості природних і преформованих засобів при Українському НДІ медицинської реабілітації та культурології, як інноваційний інструмент дослідження, є відносно рідкісним і недостатньо освітлений у спеціальній літературі, часописах та пресі через унікальність такого вузькоспеціалізованого закладу не тільки на теренах бувшого СНД а і в цілому у світі. Зважаючи на унікальне географічне розташування та суттєві обсяги запасів, дослідження цього Центру є інноваційними з точки зору їх уніфікації, поліпшених технологічних розробок, організації основного і допоміжного дослідження кожного з легальних виробництва мінеральної води як видобутої в Україні, так і імпортованої. За методикою центру сертифікується кожна нова мінеральна вода.

Предмет дослідження : Органолептичні якості та ранок мінеральних вод України.

Практична цінність проробленої роботи полягає в можливості використання матеріалв як в дидактичному плані для навчання так і для створення загально пізнавальних матеріалів просвітницької діяльності в торгівельних закладах, закладах охорони здоров’я, профілактичних оздоровчих закладах.

Результати проведення аналітичного етапу представляють практичний інтерес для формування товарної політики бакалійних відділів торгівельних закладів.

В роботі широко використовувались матеріали досліджень таких авторів як Дєлєнького К.Ю. наукового співробітника НДІ медицинської реабілітації та курортології, Клейнера Г.Б., Тамбовцева В.Л., Качалова Р.М. про поводження підприємства в конкурентному середовищі за умови недобросовісної конкуренції (фальсифікації продукції), Баканова А.Г. щодо дослідження економічного ефекту від впровадження нових розробок, та матеріали періодичних видань “Бізнес”, ”Ділова Україна”, “Практический маркетинг”, “Напитки+”.

Окремо була опрацьована добірка


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14