Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 2157 робіт

1. Аграрна партія України Реферат 3 стр.
2. Вплив засобів масової інформації на суб'єктів і учасників виборчих кампаній Контрольна робота 4 стр.
3. Макс Вебер про політику як покликання і професію Реферат 13 стр.
4. Наука політологія Виникнення та розвиток політології. Реферат 3 стр.
5. Політичні ідеї Нового часу (ХІХ - поч. ХХ ст.). Реферат 10 стр.
6. Політична стабільність і конфлікти. Реферат 5 стр.
7. Політичний режим Реферат 9 стр.
8. Україна в системі міжнародних політичних організацій. Реферат 7 стр.
9. Форми правління Інше 8 стр.
10. 1. Суть доктрини неолібералів ФРН про соціальне ринкове господарство та зміст доктрини В.Ойкена про типологію основних форм ринкової економіки Реферат 6 стр.
11. Coціально-психологічні гальма на шляху політико-ідеологічного самовизначення молоді: аналіз причин Реферат 10 стр.
12. Cпіввідношення громадянських, політичних і соціально-економічних прав у Республіці Казахстан Реферат 12 стр.
13. Cпіввідношення громадянських, політичних і соціально-економічних прав у Республіці Казахстан Реферат 10 стр.
14. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах. Реферат 23 стр.
15. Cуспільство у взаємодії з державою і правом Реферат 5 стр.
16. Cуспільство у взаємодії з державою і правом Реферат 5 стр.
17. Iсторiя та традицiї зовнiшньополiтичної служби України Реферат 14 стр.
18. Iсторiя та традицiї зовнiшньополiтичної служби України Реферат 13 стр.
19. Iсторiя та традицiї зовнiшньополiтичної служби України Реферат 14 стр.
20. PEST — аналіз міста Чортків Інше 5 стр.
21. PR-маніпуляційний вплив. Комунікативна теорія і практика Реферат 17 стр.
22. West-oriented choice of Ukraine one year after the Orange Revolution from the Polish perspective Стаття 12 стр.
23. «Українське питання» в політичній стратегії Росії Реферат 33 стр.
24. «Українське питання» в політичній стратегії Росії (перша половина 19 ст.) Реферат 33 стр.
25. Євро Союз Реферат 12 стр.
26. Євроатлантична інтеграція: реалії та перспективи Реферат 18 стр.
27. ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ Стаття 20 стр.
28. Європейський парламент після виборів – 2004 в оцінках та прогнозах політологів Реферат 12 стр.
29. Європейський Союз Реферат 28 стр.
30. Європейський Союз Реферат 21 стр.
31. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ Реферат 26 стр.
32. Європейський Союз:минуле, сучасне, майбутнє Реферат 7 стр.
33. Євростратегічний план сучасного російського уряду Реферат 14 стр.
34. ЄВРОСТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН СУЧАСНОГО РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ Реферат 15 стр.
35. ЄЕП для України: зона вільної торгівлі чи митний союз? Реферат 19 стр.
36. І спокій тільки сниться (Конфлікт і компроміс) Реферат 15 стр.
37. Ідеї прагматизму і етатизму у політичному вченні Н.Макіавеллі Інше 10 стр.
38. Ідеологічна війна зі світоглядними системами і політика здорового глузду Реферат 11 стр.
39. Ідеологічна структуризація суспільних політичних інтересів Реферат 15 стр.
40. Ідеологія Реферат 8 стр.
41. Ідеологія і роль політичної ідеології в суспільстві Реферат 7 стр.
42. Ідеологія лівих партій та організацій в Україні Реферат 11 стр.
43. Ідея народного суверенітету у політичному вченні Ж.-Ж.Руссо Реферат 10 стр.
44. Імідж політичного лідера Реферат 12 стр.
45. Імідж політичного лідера Реферат 5 стр.
46. Іміджеві політичні технології та специфічні чинники їх застосування Реферат 6 стр.
47. Іміджеві політичні технології та специфічні чинники їх застосування Реферат 6 стр.
48. Іміджеутворююча діяльність органів державної влади Реферат 13 стр.
49. Індустріальна цивілізація та система економічних відносин світового господарства Реферат 5 стр.
50. Інститут Паблік Рилейшнз (PR) Збройних Сил України: особливості становлення та функціонування в демократичній державі Стаття 13 стр.
51. Інститут президентства в країнах Центральної Азії Реферат 11 стр.
52. Інститут президентства в Україні в контексті конституційної реформи Реферат 14 стр.
53. Інститут президентства в Україні: етапи становлення і порядок взаємодії з іншими органами влади Реферат 16 стр.
54. Інститут президентства в Україні: стан і перспективи досліджень Реферат 11 стр.
55. Інститут президентства: походження та сутність феномена Реферат 21 стр.
56. Інституціалізація молодіжного руху України Реферат 20 стр.
57. Інституціональний вимір громадянського суспільства  Реферат 7 стр.
58. Інтегративні методи аналізу політики в дослідженні впровадження програм політики Стаття 12 стр.
59. Інтеграційні процеси в світовому господарстві Реферат 5 стр.
60. Інтеграційні та дезінтеграційні чинники багатовекторних процесів на європейському та пострадянському просторах Реферат 32 стр.
61. Інтеграція України в світовий простір Реферат 5 стр.
62. Інтеграція України в СОТ: перспективи і загрози. Реферат 15 стр.
63. Інтеграція України в сучасну світогосподарську систему Реферат 4 стр.
64. Інтеграція України до ЄС Реферат 7 стр.
65. Інтернет та його професійне використання Реферат 16 стр.
66. ІНТЕРНЕТ ТА ЙОГО ПРОФЕСІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ Реферат 15 стр.
67. Інфокомунікаційні технології та розвиток громадянського суспільства Реферат 22 стр.
68. Інформаційна влада. Засоби масової комунікації Реферат 10 стр.
69. Інформаційне суспільство Реферат 14 стр.
70. ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ Стаття 9 стр.
71. Інформаційно-психологічний вплив у політичних процесах Реферат 6 стр.
72. Ісламська політична думка Реферат 7 стр.
73. Ісламське суспільство та його вестернізація Реферат 9 стр.
74. Ісламський фундаменталізм як політична доктрина Реферат 12 стр.
75. Історіософська інтерпретація минулого й сучасного України Реферат 16 стр.
76. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава Реферат 16 стр.
77. Історія виникнення преси Реферат 38 стр.
78. Історія політичних та правових вчень як наука і як навчальна дисципліна Реферат 7 стр.
79. Історія політичної думки України Реферат 11 стр.
80. Історія риторики Реферат 15 стр.
81. Історія світової політології Реферат 10 стр.
82. Історія української державності Реферат 27 стр.
83. Історія української державності Реферат 28 стр.
84. Історичні аспекти розвитку соціального партнерства закордоном і в Україні. Реферат 13 стр.
85. Історичні аспекти становлення виборчої системи України Реферат 21 стр.
86. Історичні форми демократії Реферат 4 стр.
87. Історична пам’ять як функція історичної свідомості Реферат 12 стр.
88. Історична рефлексія поняття „громадянське суспільство” та його філософська еволюція Реферат 9 стр.
89. ІСТОРИЧНЕ КОРІННЯ ЕТНОСЕПАРАТИЗМУ ЯК ОБ'ЄКТА ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Стаття 13 стр.
90. Історичне коріння українського лібералізму Реферат 14 стр.
91. ІСТОРИЧНЕ КОРІННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ Реферат 13 стр.
92. Історичний аспект ядерного чинника у міжнародних відносинах на етапі становлення нової незалежної української державності Реферат 7 стр.
93. Історичний аспект ядерного чинника у міжнародних відносинах на етапі становлення нової незалежної української державності Реферат 7 стр.
94. Історичний розвиток соціально-політичної думки Інше 28 стр.
95. Австромарксизм Реферат 7 стр.
96. Австромарксизм Реферат 7 стр.
97. АВСТРОМАРКСИЗМ - ідеологічна і політична течія, що склалася в на початку 20 ст. в австрійській соціал-демократії (К. Реннер, О. Бауер, М. і Ф. Адлері, Р. Гільфердінг та ін.). Реферат 7 стр.
98. Авторитаризм і тоталітаризм. Уявна подібність та сутнісна різниця Реферат 14 стр.
99. Авторитаризм в країнах Азії, Африки та Латинської Америки: процес та еволюція Реферат 14 стр.
100. Авторитаризм в країнах Азії, Африки та Латинської Америки: процес та еволюція. Реферат 11 стр.