Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Політологія та політика
тут знаходиться 138 робіт

1. Інтеграційна система України Курсова робота 25 стр.
2. Інтеграція в ЄС Курсова робота 68 стр.
3. Інтеграція Східної Азії порівняно з інтеграцією ЄС Курсова робота 34 стр.
4. Інформаційна політика чи каральні акції: що вибере Україна? Курсова робота 33 стр.
5. Адміністративно-правовий статус Президента України, рада національної безпеки та оборони України, адміністрація президента України Курсова робота 38 стр.
6. Американо-українські відносини (1991-2005 рр.) Курсова робота 41 стр.
7. Аналіз інформації в PR-повідомленнях на прикладі PR-матеріалів Громадянської партії «ПОРА» Дипломна робота 72 стр.
8. Аналіз політичної системи Фінляндії Курсова робота 28 стр.
9. Асоціації міст України та громад у 2003-2004 роках Дипломна робота 84 стр.
10. Верховна Рада України як орган законодавчої влади Курсова робота 25 стр.
11. Вибори 2004 Курсова робота 34 стр.
12. ВИБОРИ ДО ЄВРОПАРЛАМЕНТУ Курсова робота 29 стр.
13. Використання інформаційних технологій в українських виборах 2004-2007 років: політологічний аналіз Магістерська робота 93 стр.
14. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті Курсова робота 44 стр.
15. Галицько-волинська держава Курсова робота 26 стр.
16. Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці Курсова робота 27 стр.
17. Громадянське суспільство Курсова робота 28 стр.
18. Демократія Курсова робота 53 стр.
19. Держава в політичній системі суспільства Курсова робота 34 стр.
20. Держава у політичній системі Курсова робота 46 стр.
21. Державна політика в сфері соціально–правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей Магістерська робота 91 стр.
22. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу – Росії та США Магістерська робота 148 стр.
23. Договір: його суть. Курсова робота 80 стр.
24. Доктрина багатовекторності зовнішньої політики України Курсова робота 37 стр.
25. Досвід членства Греції у ЄС Курсова робота 30 стр.
26. Дослідження еволюції, становлення та розвитку інституційної підходу та неоінституційної теорії. Курсова робота 29 стр.
27. дослідження основних засад функціонування міжнародної системи запропонованих Р. Ароном та розгляд його концепції світоустрою XXI століття Дипломна робота 88 стр.
28. Дослідження проблеми формування політичної свідомості в Україні Курсова робота 30 стр.
29. ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ Дипломна робота 96 стр.
30. Еволюція системи міжнародної безпеки у центрально-східній Європі Дипломна робота 96 стр.
31. Економіка країн Чорноморського регіону: після розпаду Радянського Союзу Курсова робота 17 стр.
32. Економічні основи соціальної політики держави в умовах ринкової трансформації Магістерська робота 103 стр.
33. Експертиза у цивільному процесі Курсова робота 25 стр.
34. Жіночий рух україни як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі Курсова робота 84 стр.
35. Закарпатські русини у політико-соціальному світлі Курсова робота 23 стр.
36. Закарпатські русини: ще одна вигадана громада України? Курсова робота 28 стр.
37. Закарпатські русини: ще одна вигадана громада України? Курсова робота 30 стр.
38. ЗАКОНИ І КАТЕГОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ Курсова робота 22 стр.
39. Законодавче закріплення та особливості реалізації принципів виборів у країнах Прибалтики Курсова робота 25 стр.
40. Засади конституційного ладу Курсова робота 32 стр.
41. Застосування технологій шоу-бізнесу у президентських виборчих кампаніях 2004 року (порівняльний аспект Україна – США) Курсова робота 49 стр.
42. Зовнішньоекономічні зв'язки України з країнами світу Курсова робота 50 стр.
43. Зовнішня політика адміністрації Білла Клінтона Курсова робота 26 стр.
44. Кабінет Міністрів України , як вищий орган виконавчої влади України Курсова робота 43 стр.
45. Консерватизм у Франції. Жозеф де Местр Курсова робота 18 стр.
46. Консерватизм у Франції. Жозеф де Местр Курсова робота 16 стр.
47. Конституційні інститути безпосередньої демократії Курсова робота 36 стр.
48. Конституційні засади закріплення, організації, здійснення державної влади в Україні Курсова робота 49 стр.
49. Конституційний лад України Курсова робота 34 стр.
50. Конфліктний вимір етнонаціонального розвитку України Курсова робота 35 стр.
51. Концепція політитичних прав і свобод людини і громадянина в контексті розвитку Української держави. Дипломна робота 83 стр.
52. Лібералізм в Росії XIX століття Курсова робота 23 стр.
53. Латиноамериканський федералізм Курсова робота 27 стр.
54. Лобізм як специфічна форма відстоювання інтересів. Теоритичні аспекти Дипломна робота 99 стр.
55. Міжнародні інформаційні конфлікти: причини виникнення і проблеми розв’язання Курсова робота 32 стр.
56. Міжнародні зв’язки в Україні Курсова робота 34 стр.
57. Міжнародна політика Угорщини Магістерська робота 55 стр.
58. Міжнародна та національна соціальна політика та її вплив на міграційні процеси Курсова робота 29 стр.
59. Міжнародний ісламський тероризм останньої чверті ХХ століття: суть, напрями, діяльність Дипломна робота 54 стр.
60. Міжнародний ісламський тероризм останньої чверті ХХ століття - суть, напрями, діяльність Курсова робота 50 стр.
61. Міністерство юстиції в системі державних органів України Курсова робота 34 стр.
62. Місцеві вибори Курсова робота 30 стр.
63. Механізм держави Курсова робота 24 стр.
64. Моральні принципи і засади в міжнародній політиці Курсова робота 62 стр.
65. Моральні принципи і засади в міжнародній політиці Дипломна робота 62 стр.
66. Народний Рух України: місце в історії і політиці Магістерська робота 114 стр.
67. Основні теорії політичних систем. Курсова робота 18 стр.
68. Партії і їх місце у виборчій системі Дипломна робота 81 стр.
69. Партії як суб'єкт виборчого права Дипломна робота 74 стр.
70. Персоналії і теорії українського соціалізму Курсова робота 51 стр.
71. Позиція В.Чорновола щодо формулювання питання про політичне майбутнє України в „Декларації принципів УГС” Дипломна робота 92 стр.
72. Політика і політична діяльність Дипломна робота 102 стр.
73. Політика як соціальне явище Курсова робота 20 стр.
74. Політика, як мистецтво Курсова робота 23 стр.
75. ПОЛІТИКА, ЯК МИСТЕЦТВО Курсова робота 21 стр.
76. Політико-соціологічний аналіз олігархії в Україні Курсова робота 31 стр.
77. Політичні партії та рухи Галичини в міжвоєнний період Курсова робота 15 стр.
78. Політичні партії, організації. Їх типологія та функції Курсова робота 21 стр.
79. Політичні погляди Авраама Лінкольна. Курсова робота 18 стр.
80. Політичні погляди Платона і Аристотеля Курсова робота 17 стр.
81. Політична свідомість та політична культура Курсова робота 24 стр.
82. Політична концепція Фрідріха Ніцше Курсова робота 27 стр.
83. Політична реклама як комунікативна складова формування парламентської еліти Курсова робота 21 стр.
84. Політична система суспільства Курсова робота 29 стр.
85. Політична система. Курсова робота 44 стр.
86. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи) Курсова робота 54 стр.
87. Політичне співробітництво України з країнами Центрально-Східної Європи в 1990-х роках Курсова робота 30 стр.
88. Політичний портрет В.А.Ющенка Курсова робота 26 стр.
89. Політичний режим: поняття і типологія. Політичний режим в Україні: реальність і перспективи Курсова робота 33 стр.
90. Поняття і типологія політичних режимів Курсова робота 30 стр.
91. Поняття політичного процесу і політичної діяльності: суб’єкти, рівні Дипломна робота 63 стр.
92. Поняття, сутність та походження держави Курсова робота 21 стр.
93. Походження та сутність держави Курсова робота 23 стр.
94. Президент як глава держави Дипломна робота 71 стр.
95. Причини преходу Риму від республіки до монархії Курсова робота 21 стр.
96. ПРОБЛЕМА ТЕРОРИЗМУ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ Курсова робота 19 стр.
97. Проблеми й перспективи становлення громадянського суспільства в Україні Курсова робота 25 стр.
98. Проблеми формування іміджу сучасного політика Курсова робота 43 стр.
99. Програма НАТО «Партнерство заради миру» та її значення для зміцнення міжнародної безпеки Курсова робота 74 стр.
100. ПРОЦЕС НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В НАТО Курсова робота 23 стр.
Сторінки: [1]  2