Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементОстанніми роками актуальною стала проблема ВЛІ ( нозокоміальних,

госпітальних) інфекцій.

Рівень ВЛІ у світі складає 6-9% від кількості госпітальних хворих.

Внутрішньо лікарняна інфекція - це будь-яке клінічно виражене зах-

ворювання мікробної етіології яке пов’язане з перебуванням, лікуван-

ням, обстеженням або зверненням особи по медичну допомогу в ліку-

вально профілактичний заклад.

Зростання кількості лікувальних закладів, створення нових видів ме-

дичного обладнання, інструментарію, лікарських препаратів, впроваджен-

ня великої кількості лікувальних і діагностичних втручань, зростання

кількості пацієнтів з природно або штучно зниженою функцією імун-

ної системи, а також багато інших чинників, посилюють загрозу по-

ширення цих інфекцій.

Аналогічно ці інфекції становлять загрозу і медичному персоналу.

Специфіка роботи деяких відділень лікувально-профілактичних закладів

пов’язана з проявами шкідливих мікробіологічних чинників, що за пев-

них умов можуть призвести до виникнення ВЛІ й становити загрозу

для пацієнтів а також для медичного персоналу.

Особлива підступність хвороботворних мікробів полягає в тому, що вони невидимі, а небезпека, яку можна не побачити, має тенденцію бути проігнорованою, примененою або забутою. Щоб правильно і на-

лежним чином себе захистити медична сестра повинна знати організа-

цію роботи і санітарно-протиепідемічний режим маніпуляційного кабіне-

ту.

Маніпуляційний кабінет призначається для проведення різних видів

ін’єкцій із суворим дотриманням правил асептики і антисептики.

Функціональні обов’язки медичної сестри маніпуляційного кабінету:

Медична сестра маніпуляційного кабінету повинна знати:

Організацію роботи і оснащення маніпуляційного кабінету.

Правила обліку і зберігання лікарських препаратів.

Правила розведення антибіотиків для парентерального введення

і для постановки діагностичної проби на індивідуальну чутли-

вість організму до препарату.

Ознаки постін’єкційних ускладнень та їх профілактику.

Препарати інфузійної терапії, в тому числі крові та кровозамін-

ники.

Принципи проведення інфузійної терепії, можливі ускладнення.

Особливості взяття крові для різних видів лабораторних дослід-

жень.

Оснащення аптечки “Антиснід”.

Оснащення протишокової укладки.

10.Невідкладні стани, принципи надання невідкладної допомоги,

і свої дії в умовах стаціонару.

11.Наукову організацію своєї праці.

Медична сестра маніпуляційного кабінету повинна вміти:

Приготувати до роботи дезинфікуючі розчини.

Провести дезинфекцію, передстерилізаційну очистку шприців, го-

лок, інструментарію.

Провести поточне і генеральне прибирання маніпуляційного кабі-

нету.

Накрити стерильний стіл, лоток, пересувний стерильний стіл.

Ввести лікарські препарати (в/ш; п/ш; в/м; в/в; в/в крапельно.

Користуватися таблицею сумісності лікарських препаратів.

Приготувати проведення інфузійної терапії ( визначити групу

крові пацієнта, провести пробу на індивідуальну і біологічну

сумісність крові, підготувати флакони і систему для в/в кра-

пельного вливання).

Спостерігати і оцінювати стан пацієнта в процесі ін фузійної

терапії.

Взяти кров для лабораторного дослідження.

10.Користуватися аптечкою Антиснід.

11.Надати невідкладну допомогу уразі виникнення анафілактичного

шоку, набряку Квінке.

Медична сестра маніпуляційного кабінету повинна суворо дотримуватись

санітарно-гігієнічного режиму, дотримуватись правил асептики і антисептики, а також заходів по профілактиці особистого зараження,

щоб не стати джерелом захворювання для пацієнтів, рідних, знайомих.

Особливої уваги заслуговує особиста гігієна рук персоналу. Мікроф-

лора рук складається з постійних і непостійних ( транзиторних ) мікро-

організмів. Постійні живуть і розмножуються на шкірі, а не постійні

з’являються тільки в результаті забруднення рук. У зовнішніх шарах

шкіри живуть 80-90% постійних мікроорганізмів, решта знаходяться

в глибших шарах.

Миття рук простим милом дозволяє підняти м/о з поверхні шкіри

а потім змити їх проточною водою, видаляючи таким чином біьшу час-

тину транзиторної мікробної флори.

Більша частина м/о, які живуть в шкірі невірулентна і не викликає

ніяких захворювань, окрім шкірних. А при глибокому проникненні м/о в

тканини під час хірургічної операції, при ін’єкційних та інших прони-

каючих процедурах вони стають патогенними чинниками і причиною

виникнення ВЛІ. При недотриманні правил гігієнічної обробки рук тран-

зиторні м/о, які є часто на шкірі рук персоналу, а також, які отриманні

в процесі роботи з інфікованими або забрудненими пацієнтами, можуть

бути причиною ВЛІ.

Забезпечення інфекційної безпеки пацієнта і персоналу; забезпечення високого рівня чистоти і гігієни; видалення продуктів розпаду і м/о з під нігтів, кистей і передпліччя - є основною метою гігієнічної обробки

рук.

Видалення з поверхні неушкодженої шкіри рук максимально можли-

вої кількості м/о, як механічним способом так і за допомогою хімічних

асептиків, а також видалення транзиторної флори - основа хірургічної

обробки рук.

У лікувально-профілактичних закладах, акушерських стаціонарах, реа-

анімаційних блоках, відділеннях інтенсивної терапії, медичну сестру ото-

чує багато резервуарів, які вміщують різні м/о. Вони знаходяться як в

зовнішньому так і у внутрішньому середовищах ( пацієнт, відвідувач,

інші співробітники.

Здоров’я можна втратити навіть у разі одноразового нехтування еле-

ментарними, відомими вже сьогодні заходами безпеки:

використання захисних засобів ( окуляри, респіратори, рукавички )

під


Сторінки: 1 2