Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементпро-тиракові, протилейкозні, гормональні, симптоматичні засоби, гемостимулянти);

– ревматизм (біцилін для проведення протирецедивного ліку-вання) ,

– післяопераційний стан по пересадці нирки (преднізолон, імуран (азатіоприн), гараміцин, 5-НОК (нітроксолін), фурагін, фуросемід, урбазон);

– післяопераційний стан на протезування клапанів серця (анти-коагулянти) ;

– тяжка форма бруцельозу (антибіотики)

При психічних захворюваннях інвалідам І та II груп, а також хворим, що працюють у лікувально-виробничих майстернях психіатричних та психоневрологічних установ, безкоштовно відпускаються: нейролептики, транквілізатори, антидепресанти, психостимулятори, ноотропні засоби, протисудорожні препарати та їх коректори, засоби, що підвищують ефективність психофармакотерапін, включаючи вітаміни, дегідратаційні засоби, загальнозміцнюючі, снотворні, стимулюючі препарати та інші Право на піль-гове одержання ліків (сплачуючи 50% від їх вартості) мають

1. Діти від 3 до 6 років

2. Діти, на котрих призначена пенсія у мінімальних розмірах у випадку втрати годувальника.

3. Інваліди з дитинства І та II груп

4. Інваліди І та II груп внаслідок трудового каліцтва, профе-сійного або загального захворювання

5. Пенсіонери з числа військовослужбовців, робітників, служ-бовців та колгоспників, що одержують пенсію в мінімальних роз-мірах за старістю, інвалідністю або у випадку втрати годувальника.

6. Пенсіонери, що нагороджені орденами, медалями за само-віддану працю та бездоганну військову службу в війну в роки Великої Вітчизняної війни та одержують пенсію до 80 крб. на місяць станом на 1 січня 1989 р.

7. Громадяни, що працювали в період блокади Ленінграду, а також з 180143 по 270144 рр. на підприємствах, в установах, організаціях міста та нагороджені медаллю «За оборону Ленін-граду».

8 Особи, що брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у межах 30-кілометрової зони, а також були зайняті в той період на експлуатаційних та інших роботах на цій станції, по відношенню до яких невстановлений причинний зв’язок інвалідності з цією аварією

Інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни, діти інвалі-ди дитинства І та II груп мають право на одержання ліків за безкоштовними або пільговими рецептами з кожної аптеки в ме-жах України

Одначе інваліди Великої Вітчизняної війни мають право одер-жати за рецептом спирт етиловий в чистому вигляді та наркотичні лікарські засоби, що виписуються на рецептурних бланках рожевого кольору, лише в межах даного міста (сільського адмі-ністративного району) Крім вказаного, учасники Великої Вітчизняної війни, діти-інваліди з дитинства віком до 16 років, а також інваліди з дитинства І та II груп можуть одержувати лише з аптек даного міста (сільського адміністративного району), крім вказаних вище препаратів, що надходять в обмеженій кіль-кості та підлягають предметно-кількісному обліку.

У той же час всі інші) групи населення та категорії хворих можуть одержувати лікарські засоби за безкоштовними та пільго-вими рецептами лише в межах міста (сільського адміністратив-ного району), де відповідний рецепт був виписаний

Рецепти для відпуску ліків безкоштовно або на пільгових умо-вах виписуються на рецептурних бланках форми № 148-І/У-88 в одному екземплярі. При оформленні рецепту лікар зобов’язаний заповнити всі графи, підкреслити форму оплати, вписати прізвище, ім’я та по-батькові хворого, поставити свій підпис та особисту печатку Зміст та номер рецепту лікар повинен занести в медичну карту амбулаторного хворого. Термін дії безкоштов-них та пільгових рецептів визначається принципом, що був роз-глянутий нами вище для обмежено поступаючих лікарських за-собів, які знаходяться на предметно-кількісному обліку Розгля-нуті рецепти зберігаються в аптеках протягом 3 років

Спирт етиловий та спиртовмісні лікарські засоби

До спиртовмісних лікарських засобів відносяться – настоянки, рідкі екстракти, спиртові розчини екстемпорального виготовлен-ня та інші.

Рецепти на спирт етиловий в чистому вигляді та в суміші з іншими інгредієнтами (зокрема екстемпоральні лікарські засо-би. що вміщують спирт) виписуються на звичайному рецептур-ному бланку форми № 107/У Вони оформляються штампом лікувальної установи, печаткою «Для рецептів», підписом та осо-бистою печаткою лікаря.

Дозволяється виписувати рецепти на спирт етиловий в чис-тому вигляді хворим цукровим діабетом, онкологічним хворим дія обробки шкіри перед ін’єкціями, а також хворим, що потре-бують спиртові компреси, з обов’язковим занесенням змісту рецепту в карту амбулаторного хворого.

Спирт етиловий в чистому вигляді відпускається онкологіч-ним хворим та хворим, що потребують спиртові компресії, в кількості не більше 50 г Безкоштовний відпуск спирту етилового в чистому


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15