Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Економічні науки
тут знаходиться 1565 робіт

1. «Формування прибутку підприємства. Права студента.» Курсова робота 29 стр.
2. Аналіз ефективності кредитної діяльності Івано – Франківського відділення №2 ІФФ ПриватБанку Курсова робота 25 стр.
3. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції (послуг). Курсова робота 44 стр.
4. Грошово – кредитна система України Дипломна робота 6 стр.
5. Діяльність транснаціональних компаній в Україні Дипломна робота 104 стр.
6. Державне регулювання ринкової економіки Курсова робота 42 стр.
7. Економічні зв’язки України з розвинутими країнами світу Курсова робота 38 стр.
8. Зміни як об'єктивний процес розвитку організації Курсова робота 55 стр.
9. Зміни як об'єктивний процес розвитку організації. Курсова робота 55 стр.
10. Міжнародна міграція робочої сили Курсова робота 37 стр.
11. Міжнародна міграція робочої сили Курсова робота 37 стр.
12. « ЦІНА-ЇЇ СУТЬ ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ.ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНИ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ КРАЇНИ» Курсова робота 37 стр.
13. «Нормування антропогенного навантаження» по підприємству: ТОВ „Бучач-цукор» м.Бучач Курсова робота 26 стр.
14. «Організаційна структура управління під-приємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку» на прикладі Центру "Торгпреса" Курсова робота 62 стр.
15. «Приватизація: зміст, цілі, шляхи» Курсова робота 27 стр.
16. «Суспільне виробництво, як система економічних відносин» Курсова робота 23 стр.
17. є розгляд теоретичних аспектів аналізу та оцінки ефективності реалізації інвестиційних проектів підприємства, а також формування навиків по їх практичному застосуванню при виборі інвестиційних проектів. Дипломна робота 105 стр.
18. Європейський Фондовий Ринок у період глобалізації Курсова робота 25 стр.
19. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК У ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Курсова робота 26 стр.
20. Іcторiя розвитку економiчних теорiй, та становлення рiзних наукових шкіл Курсова робота 51 стр.
21. Імідж України в країнах Європейського Союзу: внутрішньо та зовнішньополітичні контексти Курсова робота 58 стр.
22. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ Дипломна робота 98 стр.
23. Інвестиції Курсова робота 15 стр.
24. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій Курсова робота 30 стр.
25. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій Курсова робота 26 стр.
26. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій Курсова робота 23 стр.
27. Інвестиційні процеси в Україні Курсова робота 22 стр.
28. Інвестиційні ресурси Курсова робота 35 стр.
29. Інвестиційні ризики та їх оцінка Курсова робота 13 стр.
30. Інвестиційна діяльність Курсова робота 54 стр.
31. Інвестиційна діяльність в Івано-Франківській області та оцінка її результатів. Курсова робота 92 стр.
32. Інвестиційна діяльність підприємств та їхня ефективність Курсова робота 28 стр.
33. Інвестиційна діяльність підприємства Курсова робота 43 стр.
34. Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій Курсова робота 32 стр.
35. Інвестиційна політика підприємства Курсова робота 21 стр.
36. Інвестиційна привабливість Івано-Франківської області. Курсова робота 92 стр.
37. Інвестиційний клімат України Курсова робота 140 стр.
38. Інвестиційний процес Курсова робота 22 стр.
39. Інвестування Курсова робота 27 стр.
40. Інвестування Курсова робота 23 стр.
41. Інноваційна діяльність підприємства в умовах циклічності розвитку економіки Дипломна робота 181 стр.
42. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЕМСТВА ТА ЇЇ УПРАВЛІННЯ Курсова робота 43 стр.
43. Інноваційна стратегія України Курсова робота 19 стр.
44. ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ Курсова робота 15 стр.
45. Інноваційно-інвестиційна привабливість регіонів України Курсова робота 28 стр.
46. Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави Дипломна робота 104 стр.
47. Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави” (на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”) Курсова робота 79 стр.
48. Іноземні інвестування в Україні Курсова робота 40 стр.
49. Інститут формування доходів місцевих бюджетів в динаміці його розвитку в економіці України Дипломна робота 83 стр.
50. Інтегральна ефективність діяльності підприємства Курсова робота 37 стр.
51. Інтегральна ефективність діяльності підприємства Курсова робота 35 стр.
52. Інтегральна ефективність діяльності підприємства Курсова робота 36 стр.
53. Інтегральна ефективність діяльності підприємства Курсова робота 35 стр.
54. Інтеграція Східної Азії порівняно з інтеграцією ЄС Курсова робота 33 стр.
55. Інтеграція Східної Азії порівняно з інтеграцією ЄС Курсова робота 24 стр.
56. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку Курсова робота 63 стр.
57. Інтеграція України у світове господарство Курсова робота 21 стр.
58. Інтеграція України у світове господарство Курсова робота 30 стр.
59. Інфляційні процеси в Україні Курсова робота 28 стр.
60. Інфляційні процеси в Україні Курсова робота 28 стр.
61. Інфляційні процеси в Україні Курсова робота 28 стр.
62. Інфляційні процеси в Україні Курсова робота 27 стр.
63. Інфляція Курсова робота 20 стр.
64. Інфляція її види та суть Курсова робота 26 стр.
65. Інфляція в період спаду Курсова робота 33 стр.
66. Інфляція в Україні та шляхи її усунення Курсова робота 25 стр.
67. Інфляція в Україні та шляхи її усунення Курсова робота 22 стр.
68. Інфляція в Україні та шляхи її усунення Курсова робота 19 стр.
69. Інфляція та антимонопольна політика Курсова робота 33 стр.
70. Інфляція та антимонопольна політика Курсова робота 29 стр.
71. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи Курсова робота 28 стр.
72. Інфляція: причини та механізми. Інфляційні процеси в Україні Курсова робота 30 стр.
73. Інформаційні потреби та їх забезпечення в банківських установах. Курсова робота 55 стр.
74. Інфраструктура сучасної міжнародної економічної діяльності Курсова робота 35 стр.
75. Історичні умови формування національної економіки США Курсова робота 40 стр.
76. Ааналіз ступеня монетизации в Україні і світі Курсова робота 32 стр.
77. Автоматизація відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами Дипломна робота 29 стр.
78. Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості Дипломна робота 40 стр.
79. Автоматизація процесів бухгалтерського обліку в дорожньому підприємстві Курсова робота 42 стр.
80. Автоматизована система обліку кадрів Дипломна робота 100 стр.
81. Автоматизована система обліку кадрів Дипломна робота 88 стр.
82. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві Дипломна робота 99 стр.
83. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві Курсова робота 52 стр.
84. Автомобільна промисловість країн СНД Курсова робота 38 стр.
85. Аграрний сектор України і необхідність його реформування. Аграрна та земельна реформа в Україні. Курсова робота 23 стр.
86. Акредитив Курсова робота 30 стр.
87. Акредитиви Курсова робота 32 стр.
88. Акредитиви Курсова робота 31 стр.
89. АКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Курсова робота 29 стр.
90. Актуальність розвитку лізингу в Україні Курсова робота 35 стр.
91. Акціонерні товариства Курсова робота 31 стр.
92. Акціонерна форма організації підприємств Курсова робота 36 стр.
93. Акціонерне товариство як суб’єкт підприємницької діяльності: види, особливості створення та управління Дипломна робота 108 стр.
94. Акцизний збір Курсова робота 46 стр.
95. Акцизний збір та його роль у доходах бюджету Курсова робота 40 стр.
96. Амортизаційна політика Курсова робота 40 стр.
97. АНІЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ТЛУМАЦЬКОГО УЕГГ ВАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» Дипломна робота 85 стр.
98. АНІЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ НГВУ «БОРИСЛАВНАФТОГАЗ» Дипломна робота 81 стр.
99. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого Курсова робота 45 стр.
100. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого. Курсова робота 29 стр.