Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементне виконується, що свідчить про відсутність у підприємства достатньої кількості власного капіталу для фінансування необоротних активів.

Складемо баланс ліквідності на кінець 2005 року, тобто станом на 01.01.2006 року (таблиця 3.9).

Дані таблиці 3.9 показують, що баланс підприємства не є абсолютно ліквідним, тому що не виконується перша і друга умови ліквідності. Проте виконується третя умова, 98,4 тис. грн. > 0 тис. грн., що свідчить про високий рівень перспективної платоспроможності підприємства, тобто про наявності у підприємства достатнього обсягу запасів, товарів та інших активів, що повільно реалізуються. Умова А4<П4 для підприємства не виконується, як і в попередньому році.

Таблиця 3.9 – Баланс ліквідності за 2005 рік, тис. грн.

Актив

На кінець року

Пасив

На кінець року

Платіжний залишок (нестача)

Найліквідніші активи (А1)

8,1

Негайні пасиви

(П1)

197,6

-189,5

Активи, що швидко реалізуються (А2)

42,5

Короткострокові пасиви (П2)

44,2

-1,7

Активи, що повільно реалізуються (Аз)

98,4

Довгострокові пасиви (Пз)

-

98,4

Активи, що важко реалізуються (А4)

317,6

Постійні

пасиви (П4)

224,8

92,8

Баланс

466,6

Баланс

466,6

X

Проаналізуємо ліквідність підприємства за наступний період, для цього використаємо дані таблиці 3.10.

Арк.

Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата

Таблиця 3.10 - Баланс ліквідності за 2006 рік, тис. грн

Актив

На кінець року

Пасив

На кінець року

Платіжний залишок (нестача)

Найліквідніші активи

(А1)

4,8

Негайні пасиви (П1)

234,6

-229,8

Активи, що швидко реалізуються (А2)

65,2

Короткострокові пасиви (П2)

25,4

39,8

Активи, що повільно реалізуються (Аз)

172,1

Довгострокові пасиви (Пз)

-

172,1

Активи, що важко реалізуються (А4)

462,3

Постійні пасиви

(П4)

444,4

17,9

Баланс

704,4

Баланс

704,4

X

Як бачимо даний баланс також не є абсолютно ліквідним, оскільки не виконуються умови А1?П1, оскільки 4,8 тис. грн. < 234,6 тис. грн. Нестача наявних у підприємства коштів та інших найбільш ліквідних активів групи A1 можна частково компенсувати за рахунок активів групи А2 (65,2 тис. грн.), отже як і в попередньому році нерівність А2>П2 (65,2 тис. грн. > 25,4 тис. грн.) В цьому році умова А3?П3 для підприємства теж виконується, що свідчить про високий рівень його, перспективної платоспроможності. Нерівність А4<П4 не виконується, що свідчить про відсутність у підприємства достатнього розміру власного капіталу.

Аналіз ліквідності підприємства за 2007 рік, тобто на кінець аналізованого періоду представлений в таблиці 3.11.

Таким чином, баланс за 2007 рік як і в попередніх роках не є абсолютно ліквідним. Як і в попередньому випадку не виконується умова А1?П1, тобто на кінець звітного періоду у ТзОВ "Елокс" виникли проблеми з погашенням короткострокових кредитів, кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги. Проте нестачу наявних у підприємства коштів та інших найбільш ліквідних активів групи А1 як і в попередні роки можна частково компенсувати за рахунок активів групи А2, тобто друга умова виконується, що свідчить про значну частку активів, що швидко реалізуються. Умова А3?П3 для підприємства теж виконується, оскільки довгострокові пасиви не підприємстві відсутні, що свідчить про високий рівень його перспективної платоспроможності. І не виконується

Арк.

Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата

Таблиця 3.11 - Баланс ліквідності за 2007 рік, тис.грн.

Актив

На кінець року

Пасив

На кінець року

Платіжний залишок (нестача)

Найліквідніші активи

(А1)

71,3

Негайні пасиви

(П1)

336,0

-264,7

Активи, що швидко реалізуються (А2)

149,4

Короткострокові пасиви (П2)

97,3

52,1

Активи, що повільно реалізуються (А3)

160,1

Довгострокові пасиви (П3)

-

160,1

Активи, що важко реалізуються (А4)

779,0

Постійні пасиви

(П4)

726,5

52,5

Баланс

1159,8

Баланс

1159,8

X

нерівність А4?П4.

Використовуючи формули (2.5-2.6) перевіримо баланс на виконання умов ліквідності. Розрахунок представлено в таблиці 3.12.

Таблиця 3.12 - Аналіз ліквідності балансу

Умови ліквідності

Виконання умов ліквідності

01.01.06

01.01.07

01.01.08

01.01.09

1. А1 > П1

-

-

-

-

2. А2 > П2

+

-

+

+

3. АЗ>ПЗ

+

+

+

+

4. А4 < П4

-

-

-

-

Показники ліквідності

Значення

Поточна ліквідність

-50,9

-191,2

-190

-212,6

Перспективна ліквідність

+40,9

+98,4

+172,1

+160,1

Про неспроможність погасити своїми ліквідними активами термінові зобов'язання свідчить від'ємне значення поточної ліквідності протягом усього аналізованого періоду з зростаючою тенденцією до зміни аналізованого показника. Тобто отримані значення свідчать про відсутність у підприємства достатньої кількості найліквідніших активів та активів, які швидко реалізуються для покриття негайних та короткострокових пасивів.

Щодо перспективної ліквідності, то тенденція її зміни є позитивною, що

Арк.

Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата

свідчить про хороший потенціал надходження коштів на підприємство за рахунок активів, що повільно реалізуються, тобто виробничих запасів.

Отже, ліквідність підприємства за балансами ліквідності є досить низькою. Так, негайні пасиви значно перевищують найліквідніші активи, а переважна частина зобов'язань покривається за рахунок активів повільної реалізації.

Для якісної оцінки ліквідності підприємства проведемо розрахунок та аналіз сукупності відносних аналітичних показників фінансових коефіцієнтів ліквідності. Основою їх розрахунків є відношення оборотних активів, що мають


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8