Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементМета аудиторської перевірки. 

Одержати або спростувати підтвердження постійного і ефективного вживання персоналом банку розроблених і затверджених процедур системи внутрішнього контролю при кредитуванні клієнтів за програмою «Подієве кредитування». Аудит на відповідність:

·        операцій, пов'язаних з наданням кредиту вимогам законодавчої бази України, нормативних актів НБУ, внутрішніх положень Приватбанку

·        віддзеркалення вказаних операцій в бухгалтерському обліку.

Визначення зони ризиків: кредитної, юридичної, операційних, у тому числі фінансових.  

Об'єкти аудиту – підрозділи банку, що здійснюють і контролюючі операції кредитування фізичних осіб за технологією «Подієве кредитування». 

Суб'єкти аудиту – аудитори ГО. 

Об'єкти дослідження аудиту:

-      договоры про надання кредиту за програмою «Подієве кредитування»;

-      договоры застави або кредитно-заставні договоры;

-      документація, визначена нормативною і внутрішньою базою для кредитування;

-      кредитна заборгованість по кредитах фізичних осіб. 

Методи аудиту:

·        запит інформації і отримання пояснень;

·        перевірка супутньої документації і облікових даних;

·        аналіз;

·        перевірка систем контролю у дії.  

Документи, що використовуються для перевірки. 

Для проведення перевірки використовуються документи:

·        первинна документація (кредитна справа);

·        облікові дані програмних комплексів.

Етапи перевірки.  

Питання політики.  

Одержати документи, що визначають ліміти повноважень при проведенні активних операцій для керівників/співробітників РП. Департаментом аудиту аудиторам системи прямують копії наказів з лімітами повноважень на проведення активних операцій з ризиком.

Походження. 

Одержати діючий кредитний портфель філіалу за програмою «Подієве кредитування» в розрізі клієнтів, оборотно-сальдові відомості по рахівницях, на дату проведення перевірки, на звітні дати 01.07. минулі роки, 01.01. поточні роки, і звітні дані – для порівняльного аналізу. 

Скласти вибірку для перевірки, включивши в неї:

- проблемні кредити – 100%;

- найкрупніші кредити – 20%;

- кредити, видані одному позичальнику або групі зв'язаних осіб;

- кредити, видані в один день, у тому числі вказаним вище особам; !!! група ризику

- ряд договорів методом випадкової вибірки.  

Відсоток вибірки, що рекомендується, для отримання адекватної оцінки системи внутрішнього контролю при наданні кредитів за програмою «Подієве кредитування» не менше 30 % від кількості діючих (ув'язнених) договорів.   

      Збереження документації. 

Перевірити повноту пакету документів в кредитних справах:

-      ксерокопії паспортних даних і ІНН позичальника, поручителів;

-      анкета-заява;

-      довідка про доходи з місця роботи за останні 6 місяців, інформація про доходи (для жителів сільської місцевості), опитувальник;

-      експрес-перевірка позичальника в сільській місцевості;

-      розрахунок фін.стану позичальника, поручителів;

-      договір поручительства юр.лиця або договору поручительства 2-х фіз.лиць;

-      кредитний, заставний (кредитно-заставний) договори;

-      документи по забезпеченню.     

Перевірити оформлення кредитних договорів на відповідність нормативним документам:

- використовування тільки затверджених типових бланків договорів про надання кредиту за технологією «Подієве кредитування»;

-  наявність обов'язкових реквізитів, підписів, друку.

Дотримання порядку передачі справ від кредитного підрозділу співробітнику, виконуючому згідно внутрішньому наказу РП контроль формування кредитного досьє і його збереження. 

Процедура видачі кредиту. 

Перевірити відповідність клієнтів-споживачів послуги «Подієве кредитування» критеріям відбору, висловленим в Технології даного банківського продукту.

Перевірити наявність в РП по відібраних для аналізу позичальниках інших кредитів, проаналізувати концентрацію ризику на одного позичальника.

Перевірити правильність оцінки фінансового полягання позичальника відповідно до «Форми розрахунку фін. стану», у тому числі методу самостійного розрахунку для контролю.

Перевірити відповідність процентної ставки в кредитному договорі банківській тарифній політиці, дотримання мінімальної прибутковості для даного продукту.

Перевірити процедуру ухвалення рішення про кредитування.

Проаналізувати дію контролю при узгодженні понадлімітних операцій. 

Забезпечення кредитів.

У випадку, якщо наданий «Подієвий» кредит є забезпеченим (від 1050 до 10000 грн.):

Перевірити правильність визначення ринкової вартості забезпечення, правильність вживання дисконту, достатність суми забезпечення для покриття кредитного ризику.

Перевірка наявності документів, що встановлюють право власності на предмет застави. При ухваленні як запорука нерухомості договір застави повинен бути завірений нотаріально.

За наявності поручительства юридичної особи в кредитній справі повинні бути наступні документи:

- заява-клопотання юр.лиця з виразом згоди поручительства за конкретного позичальника і конкретну суму поручительства;

- документ, підтверджуючий повноваження директора (заступник директора і т.д.) на укладення договору поручительства;

  • баланс і форма-2 юр.лиця-поручителя     

Перевірка наявності узгодження видачі кредиту:

- з вищестоящим РП (при перевищенні сумою кредиту ліміту повноважень відділення);

- з юридичною службою (при ухваленні в забезпечення нерухомості);

Перевірити підтвердження проведення кредитними працівниками моніторингу заставного майна (періодичність – 1 разів на квартал). 

Облік.

Перевірити дотримання Процедури занесення кредитних операцій в ПК Sybridge затвердженої наказом


Сторінки: 1 2