Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЗміст

1. Товаропостачання торговельної мережі

1.1. Суть і завдання організації торговельної мережі

1.2. Вимоги, форми та методи товаропостачання

1.3. Поняття роздрібної торговельної мережі та її значення

1.4. Класифікація роздрібної торговельної мережі

1.5. Спеціалізація та типізація роздрібної торговельної мережі

1.6 Ефективність використання роздрібної торговельної мережі

1.7. Напрямки розвитку торговельної мережі

2. Характеристика роздрібної торгової мережі

2.1. Загальна характеристика роздрібного підприємства ТзОВ “Торгова Компанія “Інтермаркет”.

2.2. Характеристика асортиментної політики

2.3. Характеристика цінової політики

2.4. Характеристика збутової діяльності

2.5. Характеристика постачальників та покупців

2.6. Характеристика рекламно – інформаційної діяльності

3. Висновки та пропозиції щодо вдосконалення товаропостачання

Додатки

Вступ.

У світовій практиці значне місце на споживчому ринку займають кооперативи різних видів. Їх розвиток дає змогу краще поєднувати переваги цивілізованого ринку з вирішенням соціальних проблем, створенням умов для повного задоволення потреб у товарах і послугах з боку найменш забезпечених верств населення.

Комерційні організації з метою координації їх підприємницької діяльності, захисту загальних майнових інтересів можуть за домовленістю між собою створювати об’єднання у формі асоціацій або союзів, які є некомерційними організаціями.

Саме у цих торговельних сферах узгодження закупочно-збутової політики і централізації функцій товаропостачання є підставою для виникнення об’єднання. Найбільш перспективним напрямом створення об’єднань асоціативного типу в роздрібній торгівлі може бути об’єднання магазинів з однаковою концепцією розвитку: магазини із змішаним асортиментом і невисокими цінами, магазини спеціалізовані з особливими формами торговельного обслуговування, універсальні магазини, які пропонують нові форми торговельного обслуговування.

Світовий досвід і вітчизняна практика дають підстави припустити, що створення фінансово-промислових груп може бути в наступних галузях: структурна перебудова торгівлі з метою ліквідації дисбалансу розвитку його окремих ланок (роздрібна, оптова торгівля і громадське харчування); активізація внутрішнього потенціалу господарських структур, які входять до групи, і створення на цій основі особливих механізмів їх самофінансування, підвищення інвестиційної діяльності на споживчому ринку; появи нових технологій складських і комерційних операцій, а також надання транспортно-експедиційних послуг з перевезення торговельних вантажів з мінімальними витратами в максимально короткі терміни, з раціональним використанням техніки. Нами пропонується у сфері товарного обігу створення таких корпоративних структур, як торгово-фінансово - промислові групи.

Найбільші можливості для реалізації концепцій розвитку роздрібно торгівельної мережі надають різного роду “торгові ланцюги”. У зарубіжній практиці переважають продовольчі магазини самообслуговування з супутніми непродовольчими товарами, розраховані на щоденні покупки (супермаркети); великі універсальні магазини, розташовані переважно в передмістях і на трасах, з великими площами для стоянок автомобілів і розраховані в основному на закупівлю товарів на тиждень або триваліший період (гіпермаркети); магазини - дискаунти, які торгують товарами за цінами нижчими порівняно з іншими торговими підприємствами.

Подібні тенденції у формуванні торговельної мережі отримали вже деякий розвиток в Україні, але вони не стали визначальними. Регіональні державні органи управління торгівлею, торговельні корпорації, торгово-промислові палати, фінансово-промислові групи, союзи і асоціації повинні взяти на себе розробку конкретних концепцій розвитку роздрібно торгівельної мережі. Корпоративне управління є організаційною моделлю введення бізнесу, враховує інтереси власників, органів управління, керівників і персоналу.

Особливість торговельних корпоративних організацій полягає втому, що вони прагнуть залучити в корпоративні інтереси також споживачів, сформувати постійні групи “лояльних клієнтів”, прихильних до покупок товарів у торговельних підприємствах даної корпорації. З метою залучення постійних клієнтів передбачається введення для постійних контингентів покупців корпоративних пластикових карток із зручною формою розрахунків надання різного роду знижок і бонусів. Пропонується проведення експерименту зі створення “народних магазинів”. Потенційні покупці вносять грошові внески на створення подібних магазинів, а після їх введення і експлуатацію отримують право придбання товарів з 5%-ю знижкою.

1.1. Суть і завдання організації торговельної мережі

Товаропостачання роздрібної торговельної мережі – це комплекс комерційних і технологічних операцій, спрямованих на доведення товарів до роздрібної торговельної мережі в кількості та асортименті, що відповідають попиту населення.

Товаропостачання роздрібних торговельних підприємств є необхідною передумовою доведення товарів від виробництва до споживання, задоволення попиту населення та реалізації товарів. Тільки за умови, коли вся товарна маса, закуплена від постачальників торговельним підприємством з метою продажу населенню, буде доведена до пунктів роздрібного продажу товарів (роздрібних торговельних підприємств або їх структурних підрозділів –


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15