Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент3

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Науково-методичні основи розвитку туризму в Україні 5

1.1. Стан і перспективи розвитку туризму в Україні 5

1.2. Мета та основні завдання розвитку туризму 6

1.3. Стратегія розвитку галузі туризму 6

1.4. Фінансове забезпечення Основних напрямів 10

1.5. Очікувані результати 10

1.6 Проблеми національного ринку туризму 10

1.7. Пропозиції щодо розв’язання проблеми 13

Розділ 2. Характеристика сучасного стану розвитку міжнародного туристичного бізнесу загалом 17

2.1. Міжнародницй туристичний бізнес. 29

Розділ 3. Характеристика розвитку міжнародного туристичного бізнесу на прикладі Болгарії 30

3.1. Дозвілля у Болгарії 29

3.2. Культурний туризм Болгарії 34

Висновки 41

Список використаної літератури 45

Вступ

У багатьох державах світу туризм розвивається як система, що надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає доход у скарбницю.

Не говорячи вже про те, що “годує” ця система дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи інакше зв'язаних з наданням туристичних послуг. Крім значної статті доходу туризм є ще й одним з могутніх факторів посилення престижу країни, росту її значення в очах світового співтовариства і рядових громадян.

Туристична діяльність у розвинутих країнах є важливим джерелом підвищення добробуту держави. У 1995 році США від реалізації туристичних послуг іноземним громадянам одержали 58 млрд. $, Франція й Італія - по 27 млрд. $, Іспанія -25 млрд. $

В Україні туристичний бізнес розвивається з переважною орієнтацією на виїзд. Переважна більшість діючих у нас туристичних фірм воліють займатися відправленням своїх співвітчизників за рубіж, і лише невелика їхня частина працює на залучення гостей в Україну - тобто усе робиться так, що капітал від тур. бізнесу спливає за рубіж.

В даний час індустрія туризму є однієї з найбільше що динамічно розвиваються форм міжнародної торгівлі послугами. В останні 20 років середньорічні темпи росту числа прибуттів іноземних туристів у світі склали 5,1%, валютних надходжень - 14%.

Згідно даним всесвітньої туристичної організації, у 1995 році у світі було зареєстровано 576 мільйонів прибуттів туристів, надходження від міжнародного туризму досягло 372 мільярда доларів (без обліку надходжень від міжнародного транспорту). У цілому обсяги валютних надходжень від туризму за період з 1950 по 1995 рік виросли в 144 рази.

За прогнозами експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму буде продовжуватися і далі. По різних підрахунках, до 2000 року ця галузь стане ведучою експортною галуззю у світі. Очікується, що при збереженні сформованих темпів росту число міжнародних подорожей до 2005 року досягне 900 млн. чоловік, а до 2010 року збільшиться і складе порядку 937 млн. чоловік.

На думку різних аналітиків, в основі розвитку міжнародного туризму лежать наступні фактори:

Економічний ріст і соціальний прогрес привели до розширення обсягу ділових поїздок і поїздок з пізнавальними цілями.

Удосконалювання усіх видів транспорту здешевило поїздки.

Збільшення числа найманих робітників та службовців у розвитих країнах і підвищення їх матеріального і культурного рівня.

Інтенсифікація праці й одержання працюючими більш тривалих відпусток.

Розвиток міждержавних зв'язків і культурних обмінів між країнами привело до розширення міжособистісних зв'язків між і усередині регіонів.

Розвиток сфери послуг стимулювало розвиток сфери перевезень і технологічний прогрес в області телекомунікацій.

Ослаблення обмежень на вивіз валюти в багатьох країнах і спрощення прикордонних формальностей.

Значення туризму у світі постійно зростає, що пов'язано зі зрослим впливом туризму на економіку окремої країни

Основна мета даної роботи - дослідити якими рекреаційними ресурсами володіє Болгарія, а також охарактеризувати сучасний стан індустрії туризму.

Об’єктом дослідження в курсовій роботі є туристичний ринок України, міжнародний ринок туризму, зокрема туристичний ринок Болгарії.

Це дозволить збільшити потік українських туристів що в'їжджають до Болгарії з пізнавальними, лікувально-оздоровчими, екскурсійними і іншими цілями, що приведе до взаємної співпраці двох країн.

Для вирішення даного завдання в курсовій роботі були використані різні джерела, такі як: періодика, енциклопедичні видання, статистичні дані наукових статей, навчальні посібники, путівники, довідники, сервери мережі Інтернет.

Розділ 1. Науково-методичні основи розвитку туризму в Україні

1.1. Стан і перспективи розвитку туризму в Україні

Невід'ємною складовою світового туристичного процесу є вітчизняна


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17