Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


1. Місцем проходження мною виробничої практики була Дирекція АППБ “АВАЛЬ” по Кіровоградській області Реферат 27 стр.
2. Нове в бухгалтерському обліку Інше 76 стр.
3. АЛФАВІТНА КАРТКА Інше 1 стр.
4. Банківські портфелі цінних паперів Реферат 6 стр.
5. Облік грошових засобів Реферат 23 стр.
6. Роль та значення непрямих податків у податковій системі України Реферат 35 стр.
7. Роль та значення непрямих податків у податковій системі України Реферат 33 стр.
8. Теоретичні аспекти банківської конкуренції Реферат 7 стр.
9. "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" Реферат 17 стр.
10. 26 січня –Міжнародний день митниці. Контрольна робота 3 стр.
11. 34 задачі з розв’язками на державний іспит «Контроль і ревізія» Реферат 27 стр.
12. 35 задач з розв’язками на державний іспит «Бухоблік» Реферат 24 стр.
13. Cудово-бухгалтерська експертиза Реферат 14 стр.
14. Cутність податків, їх вплив на розвиток суспільства. Реферат 8 стр.
15. Cуть, види та облік відповідно поточної та довгострокової заборгованості. Реферат 9 стр.
16. Factors of Development Retail Electronic Bankingin Poland Стаття 15 стр.
17. Iнвестування Реферат 6 стр.
18. Iсторiя розвитку аудиту в свiтi та характеристика тенденцiй, що впливають на нього. Реферат 9 стр.
19. Oблік реалізації цінностей і податкових зобов’язань з ПДВ Інше 49 стр.
20. Oблік реалізації цінностей і податкових зобов’язань з ПДВ Реферат 44 стр.
21. Publіc Relatіons Контрольна робота 3 стр.
22. Pоль НБУ Реферат 22 стр.
23. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій. Реферат 14 стр.
24. « Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями » Інше 19 стр.
25. «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ: статус і завдання.» Стаття 15 стр.
26. «Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат» Реферат 12 стр.
27. «Облік заробітної плати» Реферат 72 стр.
28. «Пластиковий» бум Реферат 7 стр.
29. «Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку.» Стаття 9 стр.
30. Європейський банк реконструкції та розвитку Реферат 10 стр.
31. Єдиний (фіксований) сільськогосподарський податок. Реферат 5 стр.
32. Єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон Реферат 9 стр.
33. Єдиний податок Реферат 13 стр.
34. Єдиний податок Реферат 11 стр.
35. Єдиний податок Реферат 10 стр.
36. Іміджеве забезпечення ОДПС Реферат 7 стр.
37. Інвентаризації каси:порядок проведення та їх відображення Реферат 13 стр.
38. ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ТОВАРІВ, ПРИЙНЯТИХ НА ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ Інше 3 стр.
39. ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ФАКТИЧНИХ ТОВАРНИХ ЗАЛИШКІВ, ПО ЯКИХ НЕ ПРОВЕДЕНО РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ СТАНОМ НА 01.10.97. Інше 3 стр.
40. ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ФАКТИЧНИХ ТОВАРНИХ ЗАЛИШКІВ, ПО ЯКИХ НЕ ПРОВЕДЕНО РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ СТАНОМ НА Інше 3 стр.
41. ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ФАКТИЧНИХ ТОВАРНИХ ЗАЛИШКІВ, ПО ЯКИХ ПРОВЕДЕНО РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ СТАНОМ НА Інше 4 стр.
42. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ Реферат 9 стр.
43. Інвентаризація Реферат 17 стр.
44. Інвентаризація Реферат 2 стр.
45. Інвентаризація Реферат 7 стр.
46. Інвентаризація в підсобних господарствах Реферат 7 стр.
47. Інвентаризація матеріальних цінностей Реферат 8 стр.
48. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Реферат 11 стр.
49. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Реферат 8 стр.
50. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку Реферат 29 стр.
51. Інвентаризація, як один з видів контролю за збереженням тварин на вирощуванні та відгодівлі Реферат 3 стр.
52. Інвестиції Реферат 6 стр.
53. Інвестиційні операції комерційного банку  Реферат 9 стр.
54. Інвестиційні операції комерційного банку  Реферат 10 стр.
55. Інвестиційні податкові кредити як фактор фінансового розвитку регіону Реферат 9 стр.
56. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ Реферат 14 стр.
57. Індекси фондового ринку Реферат 5 стр.
58. Індосамент і цесія. Форми посередництва в акцепті та платежі Реферат 9 стр.
59. Індустрія цінних паперів  Реферат 9 стр.
60. Інноваційний аналіз Реферат 7 стр.
61. Іноземний досвід медичного страхування Реферат 11 стр.
62. Іноземний капітал в банківському секторі України Реферат 5 стр.
63. Іноземний капітал у банківській системі України: тенденції й перспективи Реферат 3 стр.
64. Інститут банківської таємниці в зарубіжному законодавстві Реферат 10 стр.
65. Інститут банківської таємниці в зарубіжному законодавстві Реферат 10 стр.
66. Інститут податкового права Реферат 5 стр.
67. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку Інше 147 стр.
68. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку Реферат 3 стр.
69. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операційпідприємств і організацій Реферат 126 стр.
70. Інструменти грошово-кредитної політики Реферат 5 стр.
71. Інструменти ринку цінних паперів Реферат 10 стр.
72. Інтеграція обліку на підприємстві Реферат 13 стр.
73. Інформаційні системи і технології у фінансових установах Реферат 22 стр.
74. Інформаційні системи і технології у фінансових установах Реферат 22 стр.
75. Інформаційна культура як чинник модернізації державної податкової служби України Реферат 11 стр.
76. Інформаційна структура органів ДПС України Реферат 8 стр.
77. Інформаційне забезпечення СЕП Реферат 8 стр.
78. Інформаційний зміст та структура Web-сайту Реферат 8 стр.
79. Інформація — основа побудови автоматизованої системи оперативного обліку та контролю Реферат 7 стр.
80. Інфраструктура ринку цінних паперів Реферат 3 стр.
81. Інші форми кредитів, які надаються при кредитуванні підприємств Реферат 3 стр.
82. Іпотечні цінні папери як інструмент рефінансування діяльності кредиторів Реферат 3 стр.
83. Іпотечний кредит як засіб довгострокового фінансування промислових підприємств Реферат 8 стр.
84. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ Реферат 28 стр.
85. Історія діяльності товарних бірж в Україні Реферат 9 стр.
86. Історія розвитку аудиту Реферат 18 стр.
87. Історія розвитку бухгалтерського обліку Реферат 9 стр.
88. Історія розвитку вітчизняної банківської системи за роки незалежності Реферат 19 стр.
89. Історія розвитку кредитних відносин у незалежній Україні ще досить коротка Реферат 19 стр.
90. Історія створення і становлення Райффайзен Банку Аваль. Стаття 16 стр.
91. Історичний аспект розвитку податкової політики та можливості модернізації її інституту в Україні Реферат 6 стр.
92. Історичний аспект розвитку податкової політики та можливості модернізації її інституту в Україні Реферат 6 стр.
93. Історичний розвиток державного податкового менеджменту на території України Реферат 10 стр.
94. Італійська фінансова гегемонія у пізньому середньовіччі Реферат 12 стр.
95. Італійська фінансова гегемонія у пізньому середньовіччі: вразливі альянси банків та монархів Реферат 11 стр.
96. А К Тінвентаризації товарів, які знаходяться в дорозі Інше 3 стр.
97. Автоматизація Реферат 13 стр.
98. Автоматизація аналізу кредитного портфеля, визначення розміру резервування та формування звітності по кредитуванню Реферат 9 стр.
99. Автоматизація визначення оцінки кредитоспроможності позичальника і визначення ступеня ризику його кредитування Реферат 9 стр.
100. Автоматизація визначення параметрів кредиту та формування кредитного договору Реферат 5 стр.