Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


601. Валютне регулювання і валютний контроль Реферат 9 стр.
602. Валютне регулювання та вдосконалення валютних операцій. Виконання банками функцій агентів валютного контролю Реферат 16 стр.
603. Валютне регулювання та контроль Реферат 12 стр.
604. Валютне регулювання та контроль Реферат 16 стр.
605. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства Реферат 11 стр.
606. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства Реферат 11 стр.
607. Валютний ризик в діяльності банківської системи Реферат 7 стр.
608. Валютний ризик в діяльності банківської системи Реферат 7 стр.
609. Валютний ризик в діяльності банківської системи Реферат 6 стр.
610. Валютний ризик, його види; прогнозування валютного курсу. Реферат 16 стр.
611. Валютно-розрахункові операції комерційних банків. Дипломна робота 123 стр.
612. Вартість капіталу як мір а прибутковості Реферат 5 стр.
613. Вартість нерухомості і її основні види, визначення зносу об'єкта нерухомості Реферат 11 стр.
614. Вартість нерухомості і її основні види, визначення зносу об'єкта нерухомості Реферат 10 стр.
615. Вартість цінних паперів, її визначення Реферат 15 стр.
616. Вартість цінних паперів, її визначення Реферат 12 стр.
617. Введення Наріжний камінь банківської системи Реферат 25 стр.
618. Введення спеціальних регістрів для забезпечення бухгалтерією чіткого аналізу і звітності Реферат 5 стр.
619. Вдосконалення банківської діяльності в контексті особливостей функціонування банківських систем європейських країн Стаття 13 стр.
620. Вдосконалення маркетингової діяльності на прикладі ВАТ СКБ “Дністер Дипломна робота 166 стр.
621. Вдосконалення механізму справляння ПДВ в Україні Реферат 21 стр.
622. Вдосконалення системи бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств при переході на міжнародні стандарти Реферат 11 стр.
623. Ведення обліку на підприємствах з використанням персональних комп'ютерів Реферат 4 стр.
624. Ведення рахунків клієнтів Реферат 6 стр.
625. Вексель Курсова робота 38 стр.
626. Вексель Реферат 31 стр.
627. Вексель Реферат 35 стр.
628. Вексель Курсова робота 31 стр.
629. Вексель, як кредитно-розрахунковий засіб. Реферат 10 стр.
630. Вексельні позики Реферат 11 стр.
631. Вексельна форма розрахунків. Розрахункові операції банків з векселями Реферат 7 стр.
632. Вексельний обіг в Україні Реферат 18 стр.
633. Вексельний обіг в Україні і перспективи його розвитку Курсова робота 112 стр.
634. Вексельний обіг в Україні: історія розвитку, основні функції, регулювання Реферат 18 стр.
635. Великі державні банкрутства в Європі у XVI і XVII ст. Реферат 10 стр.
636. Взаємовідносини підприємства з банківськими установам при відкриття та обслуговування рахунків Курсова робота 30 стр.
637. Взаємозв’язок податкової політики з податковим менеджментом суб’єктів господарювання Реферат 7 стр.
638. Взаємообумовленість оподаткування та економічного розвитку Реферат 9 стр.
639. Виїзне інспектування банків Реферат 10 стр.
640. Вибір клієнта, погодження з клієнтом, договір на проведення аудиту та відповідальність аудиторських фірм (аудиторів). Реферат 10 стр.
641. Вибіркові і суцільні спостереження у фінансово-господарському контролі й аудиті Реферат 3 стр.
642. Вибіркова перевірка Реферат 5 стр.
643. Вибіркове дослідження в аудиті Реферат 5 стр.
644. Вивчення стану ринку продукції як зовнішнього чинника податкоспроможності суб’єктів господарювання Реферат 8 стр.
645. Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати на ПП”Ранок” Курсова робота 32 стр.
646. Види і характеристика валютних операцій Реферат 11 стр.
647. Види бірж Реферат 12 стр.
648. Види біржових угод Реферат 10 стр.
649. Види біржових угод і операцій Реферат 12 стр.
650. Види банків. Загальна класифікація банківських послуг. Банки як суб'єкти централізованого фондового ринку Реферат 11 стр.
651. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття Реферат 4 стр.
652. Види банківських ризиків Реферат 31 стр.
653. Види банківських ризиків і методи управління ними Реферат 13 стр.
654. Види банківського капіталу та їх характеристика Реферат 20 стр.
655. Види банківського кредиту та їх характеристика Реферат 17 стр.
656. Види ділового спілкування. Методика проведення прес-конференцій, брифінгів, “круглих столів”, інтерв’ю Реферат 8 стр.
657. Види котирувань Реферат 7 стр.
658. Види кредитів комерційних банків Курсова робота 59 стр.
659. Види кредитних ризиків у банку Реферат 2 стр.
660. Види кредитних ризиків у банку Реферат 12 стр.
661. Види перевірок податкових органів Реферат 4 стр.
662. Види платіжних документів та форми безготівкових розрахунків Реферат 9 стр.
663. Види платіжних документів та форми безготівкових розрахунків Реферат 8 стр.
664. Види покарань та порушень в податковому менеджменті. Курсова робота 47 стр.
665. Види порушень податкового законодавства Контрольна робота 1 стр.
666. Види та операції комерційних банків Реферат 11 стр.
667. Види та організація угод на фондовому ринку Реферат 22 стр.
668. Види цінних паперів Реферат 14 стр.
669. Види цінних паперів, їх характеристика та призначення. Основні операції з цінними паперами Реферат 8 стр.
670. Визнання витрат і доходів за будівельним контрактом. Планування собівартості Реферат 7 стр.
671. Визначення інвестиційної кредитоспроможності підприємства-позичальника Реферат 9 стр.
672. Визначення курсової вартості та дохідності акцій Реферат 5 стр.
673. Визначення курсової вартості та дохідності банківських сертифікатів і векселів Реферат 2 стр.
674. Визначення курсової вартості та дохідності облігацій Реферат 6 стр.
675. Визначення обліку. Види, користувачі, міжнвродні стандпрти, основи, вимірники, мета і завдання бухгалтерського обліку. Реферат 9 стр.
676. Визначення очікуваної дохідності та ризику портфеля Реферат 10 стр.
677. Визначення платника податку з власників транспортних засобів Реферат 5 стр.
678. Визначення прибутку для оподаткування Реферат 9 стр.
679. Визначення проектних ризиків Реферат 21 стр.
680. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків Реферат 15 стр.
681. Визначення та класифікація нематеріальних активів Реферат 6 стр.
682. Визначення фінансового результату від діяльності і порядок заповнення форми №2 “Звіт про фінансові результати” Реферат 5 стр.
683. Виконання угод з цінними паперами в депозитарній системі  Реферат 15 стр.
684. Виконання фіскальної функції податку на додану вартість Реферат 9 стр.
685. Використання інтернет-технологій для впровадження страхових продуктів з інвестиційною складовою Реферат 3 стр.
686. Використання інтернет-технологій у роботі з платниками податків Реферат 11 стр.
687. Вимірники в бухгалтерському обліку та види оцінки об’єктів Реферат 9 стр.
688. Вимірники в бухгалтерському обліку та види оцінки об’єктів Реферат 6 стр.
689. Вимірювання і оцінка у фінансовому обліку Реферат 10 стр.
690. Виникнення і розвиток біржових структур Реферат 6 стр.
691. Виникнення зобов’язань, їх класифікація та відображення у фінансовій звітності Реферат 8 стр.
692. Виникнення та еволюція банківської справи Реферат 11 стр.
693. Виникнення та еволюція банківської справи Реферат 12 стр.
694. Виникнення та розвиток аудиту у системі фінансово-господарського контролю Реферат 8 стр.
695. Виникнення центральних банків, їх задачі та функції Курсова робота 58 стр.
696. Виникнення центральних емісійних банків та загальна характеристика їх статусу Реферат 4 стр.
697. Виникнення центральних емісійних банків та загальна характеристика їх статусу Реферат 4 стр.
698. Виникнення центральних емісійних банків та загальна характеристика їх статусу. Створення національного банку України і його статус Реферат 7 стр.
699. Виплата пенсій Реферат 69 стр.
700. ВИСНОВОК про суми відшкодування податку на додану вартість Інше 4 стр.