Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


2901. Роль традицій у розвитку банківських технологій в Європі у XVI і XVII ст.: Ярмарки у Женеві, Кастилії та Ліоні. Реферат 13 стр.
2902. СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску цінних паперів Інше 1 стр.
2903. Світовий банк Реферат 4 стр.
2904. Світовий банк Реферат 6 стр.
2905. Світовий досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні Реферат 4 стр.
2906. Сек'юритизація - один із напрямів розвитку ринку боргових інструментів Реферат 4 стр.
2907. Сервісні можливості Інше 5 стр.
2908. Сертифікати, векселі й казначейські зобов’язання Реферат 7 стр.
2909. Синергетика обліку та контролю в управлінні інвестиційними процесами на промислових підприємствах Стаття 18 стр.
2910. СИНТЕТИЧНИЙ І АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ Інше 75 стр.
2911. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства Реферат 10 стр.
2912. Система SAP - основна система ведення бухгалтерського обліку в країнах Європейської Ради Реферат 4 стр.
2913. Система «Клієнт-банк» Реферат 12 стр.
2914. Система і джерела податкового права Реферат 7 стр.
2915. Система і джерела податкового права Реферат 6 стр.
2916. Система інформаційного забезпечення податкового менеджменту Реферат 6 стр.
2917. Система державних органів регулювання РЦП України Реферат 4 стр.
2918. Система електронних платежів в Україні Реферат 18 стр.
2919. Система електронних платежів в Україні Реферат 15 стр.
2920. Система електронних платежів національного банку України Реферат 36 стр.
2921. Система кредитування та її сучасні форми» (на прикладі АБ «Таврика») Дипломна робота 96 стр.
2922. Система місцевих податків України та Японії Реферат 11 стр.
2923. Система обліку, бухгалтерський (фінансовий) облік у банках. Реферат 5 стр.
2924. Система оподаткування банківських установ Дипломна робота 102 стр.
2925. Система оподаткування в ракурсі соціальної політики Реферат 8 стр.
2926. Система оподаткування в Украiнi Реферат 11 стр.
2927. Система оподаткування в Україні Курсова робота 7 стр.
2928. Система оподаткування в Україні Реферат 16 стр.
2929. Система оподаткування фізичних осіб в Україні, та аналіз їх надходжень до бюджету. Курсова робота 44 стр.
2930. Система органів, що здійснюють валютне регулювання Реферат 5 стр.
2931. Система органів, що здійснюють валютне регулювання Реферат 4 стр.
2932. Система податків у державі Курсова робота 26 стр.
2933. Система податкових органів України та їх правовий статус Реферат 15 стр.
2934. Система професійної підготовки кадрів – запорука успішної діяльності Реферат 13 стр.
2935. Система рахунків бухгалтерського обліку. Їх зміст і класифікація Реферат 6 стр.
2936. Система рейтингів цінних паперів Реферат 3 стр.
2937. Система сплати податків в Україні. Система податкових пільг у малих підприємствах Курсова робота 64 стр.
2938. Система та методи контролю податкового менеджменту Реферат 11 стр.
2939. Система та процес управління Реферат 10 стр.
2940. Система управлінських рішень в органах ДПС України Реферат 11 стр.
2941. Система штатних і місцевих податків Реферат 15 стр.
2942. Системи оплати праці на підприємстві Реферат 14 стр.
2943. Системи оплати праці на підприємстві Реферат 11 стр.
2944. Системи “банк-клієнт” Реферат 15 стр.
2945. Ситуація з комерційними банками в Україні Курсова робота 23 стр.
2946. Ситуація з комерційними банками в Україні Курсова робота 29 стр.
2947. Ситуація з комерційними банками в Україні Курсова робота 21 стр.
2948. Ситуація з комерційними банками в Україні Реферат 20 стр.
2949. Склад і класифікація витрат сільськогосподарських підприємств Реферат 22 стр.
2950. Склад і класифікація витрат сільськогосподарських підприємств Реферат 30 стр.
2951. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку Реферат 7 стр.
2952. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку Реферат 8 стр.
2953. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку Реферат 7 стр.
2954. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку Реферат 6 стр.
2955. Склад інформації що використовується для формування системи Управлінського обліку Інше 8 стр.
2956. Склад інформації що використовується для формування системи Управлінського обліку. Реферат 6 стр.
2957. Склад витрат операційної діяльності за економічними елементами. Реферат 21 стр.
2958. Склад, класифікація, оцінка та завдання обліку запасів Курсова робота 26 стр.
2959. Складання і подання звітності бюджетними установами Реферат 11 стр.
2960. Складання інвесторських кошторисів Реферат 12 стр.
2961. Складання планової (нормативної) калькуляції, методи прийняття управлінських рішень на основі релевантної інформації Реферат 16 стр.
2962. Складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів Реферат 40 стр.
2963. Скласти програму аудиту запасів. Приведіть види процедур при аудиті грошових коштів. Укажіть дії аудитора при заборгованості зі скінченим терміном позикової давност Реферат 25 стр.
2964. Службові відрядження у межах України Реферат 4 стр.
2965. Смарт-картки Реферат 14 стр.
2966. Смисловий зміст біржової угоди Реферат 3 стр.
2967. Собівартість будівельно-монтажних робіт Реферат 15 стр.
2968. Соціальна реклама на податкову тематику Реферат 11 стр.
2969. Соціальний експеримент у податковій сфері Реферат 10 стр.
2970. Соціально-економічні ефекти податків Реферат 17 стр.
2971. Соціально-економічні ефекти податків Реферат 18 стр.
2972. Соціально-психологічна структура органів ДПС України Реферат 9 стр.
2973. Співвідношення понять „адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів” і „адміністрування податкового боргу” Реферат 11 стр.
2974. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРЯМИХ І НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Стаття 5 стр.
2975. Спекулятивні угоди. Товарний арбітраж Реферат 6 стр.
2976. Спеціальні принципи і джерела банківського права Реферат 6 стр.
2977. Спеціальні принципи і джерела банківського права Реферат 6 стр.
2978. Спеціальне мито Курсова робота 26 стр.
2979. Специфіка і проблеми оподаткування спадщини в Україні Реферат 9 стр.
2980. Специфікація банківської діяльності,необхідність та способи її регулювання Реферат 17 стр.
2981. СПИСОК ОСІБ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ В НАДУРОЧНИЙ ЧАС Інше 1 стр.
2982. Сплата податків і зборів Реферат 11 стр.
2983. Споживчі кредити Реферат 23 стр.
2984. Споживче кредитування банками Курсова робота 41 стр.
2985. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні Дипломна робота 243 стр.
2986. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні ( на матеріалах Ощадного банку України ) Дипломна робота 182 стр.
2987. Споживчий кредит Курсова робота 71 стр.
2988. Споживчий кредит Курсова робота 66 стр.
2989. Способи забезпечення кредитів Курсова робота 52 стр.
2990. Способи реалізації інвестиційних проектів Реферат 6 стр.
2991. Способи ухилення від оподаткування та шляхи протидії податковим правопорушенням в Україні Реферат 10 стр.
2992. Способи ухилення від сплати податків Реферат 12 стр.
2993. Спотові ринки біржових товарів як основа ф'ючерсної торгівлі в Україні Реферат 8 стр.
2994. Спрощена система оподаткування Реферат 11 стр.
2995. Спрощення системи оподаткування для малих підприємств Курсова робота 32 стр.
2996. Стабільність банків і механізм її забезпечення Реферат 4 стр.
2997. Ставка оподаткування Реферат 4 стр.
2998. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування Реферат 9 стр.
2999. Стан європейського ринку електронних грошей Реферат 5 стр.
3000. Стан кредитних відносин між банками і підприємствами Реферат 3 стр.