Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


2701. Пропозиція грошей Реферат 8 стр.
2702. Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів Реферат 6 стр.
2703. Професійна етика податківця: проблеми формування Реферат 11 стр.
2704. Професійний такт і етикет Реферат 12 стр.
2705. Процедура лістингу на фондовому ринку Реферат 13 стр.
2706. Процедура укладання договорів на проведення аудиту, критерії вибору клієнта аудиторською фірмою і навпаки. Аудит грошових коштів у дорозі. Скласти програму аудиту статутного капіталу у вигляді таблиці Реферат 10 стр.
2707. Процедури аналітичної обробки внутрішньої інформації органів Реферат 10 стр.
2708. Процентна політика комерційного банку Курсова робота 42 стр.
2709. Процес інвестування капіталу та його стадії. Реферат 21 стр.
2710. Процес банківського кредитування Реферат 11 стр.
2711. Процес справляння податкових платежів в Україні та його забезпечення Реферат 10 стр.
2712. Процес управління конкурентоспроможністю комерційного банку. Курсова робота 51 стр.
2713. Прямі і непрямі податки Реферат 8 стр.
2714. Прямі податки Курсова робота 30 стр.
2715. Прямі податки і їх роль у системі фінансового регулювання. Що характеризує пряма Лаффера? Які існують пільги при сплаті податку на додану вартість? Реферат 12 стр.
2716. Прямі податки та механізм їх справляння Дипломна робота 53 стр.
2717. Прямі податки, механізм їх справляння Курсова робота 47 стр.
2718. Пряме оподаткування Курсова робота 48 стр.
2719. Прямий податок Реферат 22 стр.
2720. Рівні податкової системи Канади Реферат 12 стр.
2721. Рівні податкової системи Канади Курсова робота 12 стр.
2722. Різновиди кредитних операцій Реферат 19 стр.
2723. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис Реферат 36 стр.
2724. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис Курсова робота 31 стр.
2725. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова Курсова робота 16 стр.
2726. Рахунок 92 “Адміністративні витрати” Інше 13 стр.
2727. Рахунок 92 “Адміністративні витрати” Реферат 11 стр.
2728. РАХУНОК-ФАКТУРА Інше 1 стр.
2729. рганізація звітності на підприємстві Курсова робота 19 стр.
2730. Реєстр до договору поданих до інкасування векселів Інше 1 стр.
2731. Реєстр до договору поданих до врахування векселів Інше 1 стр.
2732. Реєстрація і ліцензування комерційних банків Реферат 9 стр.
2733. Реєстрація емісії цінних паперів. Міжнародно-правове регулювання ринку цінних паперів. Дивідендна політика корпорацій. Форми міжнародного руху капіталів та інвестицій Інше 20 стр.
2734. Реєстрація та ліцензування банківської діяльності Реферат 11 стр.
2735. Реєстрація та оформлення біржових угод Реферат 2 стр.
2736. Реєстри та форми бухгалтерського обліку Реферат 2 стр.
2737. Ревізія і контроль Реферат 7 стр.
2738. Ревізія витрат і фактичної собівартості продукції Реферат 23 стр.
2739. Ревізія операцій, пов’язаних із виробництвом, собівартістю і реалізацією готової продукції Реферат 14 стр.
2740. Ревізія розрахунків з бюджетом і позабюджетних платежів Інше 5 стр.
2741. Ревізія розрахунків з бюджетом і позабюджетних платежів. Реферат 4 стр.
2742. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві Курсова робота 19 стр.
2743. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції Реферат 6 стр.
2744. Регіональні податки Реферат 11 стр.
2745. Регулювання біржової діяльності через оподаткування. правове регулювання біржової діяльності за кордоном Реферат 10 стр.
2746. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ Реферат 28 стр.
2747. Регулювання малого підприємництва в Україні через податковий механізм Реферат 10 стр.
2748. Регулювання офертно-тендерних відносин Реферат 11 стр.
2749. Регулювання ринку цінних паперів Реферат 7 стр.
2750. Регулювання ринку цінних паперів Реферат 6 стр.
2751. Режим оподаткування капітального будівництва. Реферат 17 стр.
2752. РЕКОМЕНДАЦІЇ Інше 30 стр.
2753. РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо застосування нового Плану рахунків бухгалтерського облікуна підприємствах і в організаціях України з 2000 року Реферат 37 стр.
2754. Ремонт і поліпшення виробничих запасів Реферат 3 стр.
2755. Ремонт і поліпшення виробничих запасів Реферат 3 стр.
2756. Ресурси комерційних банків та порядок їх регулювання Реферат 17 стр.
2757. Ресурси комерційного банку, їх формування та менеджмент  Реферат 5 стр.
2758. Ресурси комерційного банку, їх формування та менеджмент  Реферат 18 стр.
2759. Ресурсні платежі Курсова робота 39 стр.
2760. Ретроспективна періодизація розвитку оподаткування Реферат 9 стр.
2761. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку прибуткового оподаткування юридичних осіб Реферат 15 стр.
2762. Реферат на тему: Банківська система Франції Реферат 15 стр.
2763. Реформи в банківській справі 30-х років XX ст. Реферат 4 стр.
2764. Реформування відомчого контролю в Україні Реферат 11 стр.
2765. Реформування податкової політики України Реферат 25 стр.
2766. Реформування податкової системи через європейський напрямок розвитку України Реферат 4 стр.
2767. Реформування податку з до-хо-дів фізичних осіб у контексті вимог сталого розвитку Реферат 8 стр.
2768. Ризик кредитних операцій комерційного банку Курсова робота 57 стр.
2769. Ризик кредитних операцій комерційного банку Курсова робота 57 стр.
2770. Ризики лізингових та факторингових операцій Реферат 11 стр.
2771. Ринок облігацій. Оцінка якості облігацій. Рейтинги Реферат 8 стр.
2772. Ринок фінансових послуг Реферат 8 стр.
2773. Ринок фінансових ресурсів і цінних паперів Реферат 10 стр.
2774. Ринок факторингових послуг в Україні Реферат 4 стр.
2775. Ринок цінних паперів Курсова робота 108 стр.
2776. Ринок цінних паперів Реферат 19 стр.
2777. Ринок цінних паперів Інше 17 стр.
2778. Ринок цінних паперів Інше 24 стр.
2779. Ринок цінних паперів Курсова робота 120 стр.
2780. Ринок цінних паперів Курсова робота 56 стр.
2781. Ринок цінних паперів і інвестиції. Правові особливості обігу цінних паперів українських емітентів на іноземних фондових ринках. Курсова робота 23 стр.
2782. Ринок цінних паперів в Івано-Франківській області Реферат 2 стр.
2783. Ринок цінних паперів та його основні характеристики Курсова робота 15 стр.
2784. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенн Курсова робота 15 стр.
2785. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні Реферат 29 стр.
2786. Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону Курсова робота 90 стр.
2787. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах Курсова робота 43 стр.
2788. Ринок цінних паперів як механізм залучення фінансових активів Реферат 9 стр.
2789. Ринок цінних паперів, особливості при наданні фінансових послуг Реферат 18 стр.
2790. Ринок цінних паперів: його суть і значення Курсова робота 35 стр.
2791. Ринок цінних паперів: його суть і значення. Реферат 38 стр.
2792. Робота банків із обслуговування готівкового обороту Реферат 19 стр.
2793. Робота з проблемними банками Реферат 10 стр.
2794. Робота з програмою в режимі «Уведення початкових даних» Реферат 15 стр.
2795. Робота з програмою в режимі «Уведення проміжних даних» Реферат 5 стр.
2796. Робота комерційних банків з цінними паперами Курсова робота 30 стр.
2797. Робочі документи аудитора Реферат 19 стр.
2798. Робоча програма проходження практики з курсів:“Податкова система”, “Бухгалтерський облік” Реферат 9 стр.
2799. Рогатинське відділення Надра Банку Реферат 6 стр.
2800. Розвиток інвестиційних процесів у світі в XXст. Реферат 8 стр.