Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


2601. Прибутковий податок з громадян: особливості вдосконалення Курсова робота 38 стр.
2602. Прибуток і затрати комерційного банку Реферат 35 стр.
2603. Прибуток і затрати комерційного банку Курсова робота 35 стр.
2604. Прибуток і затрати комерційного банку Курсова робота 39 стр.
2605. Прибуток і затрати комерційного банку Реферат 35 стр.
2606. Прибуток і затрати комерційного банку Курсова робота 24 стр.
2607. Прибуток і затрати комерційного банку Курсова робота 24 стр.
2608. Приватизація, законодавча база, стадії приватизації, класифікація об’єктів. Торговці цінними паперами. Особливості їх діяльності та функції. Види акцій, передбачені Законом України "Про цінні папери та фондову біржу", їх характеристика та реквізити. Реферат 17 стр.
2609. Приватна банківська справа в стародавньому грецькому світі Реферат 27 стр.
2610. Призначення інтегрованих АСУ. Інтегрована АСУ підприємством (об’єднанням). Особливості організації виконання функцій керування в умовах АСУП Реферат 10 стр.
2611. Призначення балансу та його структура Реферат 6 стр.
2612. Призначення пенсій, соціальні пенсії Реферат 17 стр.
2613. Призначення та механізм формування статутного капіталу банку Реферат 19 стр.
2614. Призначення та механізм формування статутного капіталу банку Реферат 19 стр.
2615. Призначення, статус та основи організації центрального банку Курсова робота 31 стр.
2616. Призначення, статус та основи організації центрального банку Реферат 10 стр.
2617. Приклад побудови ймовірнісно-автоматної моделі діяльності комерційного банку Реферат 8 стр.
2618. Приклади задач Реферат 2 стр.
2619. Принцип розрахунку сплати та заповнення податкової звітності з комунального податку. Терміни подання звітності Реферат 4 стр.
2620. ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ Реферат 13 стр.
2621. Принципи аудиторського контролю Реферат 3 стр.
2622. Принципи аудиту.Стандарти і норми аудиту Реферат 12 стр.
2623. Принципи банківського кредитування Реферат 5 стр.
2624. Принципи визначення валових доходів підприємства. Комунальний податок як один з видів місцевих податків. Ставка податку. Термін сплати Реферат 9 стр.
2625. Принципи кредитування Реферат 5 стр.
2626. Принципи моделювання зв'язку між активними та пасивними операціями банку. Форми фінансової звітності, що створюються на основі аналізу балансу банку Реферат 8 стр.
2627. Принципи обліку основних господарських процесів Реферат 34 стр.
2628. Принципи обліку основних господарських процесів Курсова робота 21 стр.
2629. ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ Реферат 13 стр.
2630. Принципи оподаткування та податкова політика Реферат 12 стр.
2631. Принципи оподаткування та податкова політика Реферат 12 стр.
2632. Принципи організації готівкового обігу Реферат 4 стр.
2633. Принципи побудови та критерії оцінки податкової системи Реферат 29 стр.
2634. Природа та сутність податку на прибуток Курсова робота 56 стр.
2635. Природа та сутність податку на прибуток Курсова робота 53 стр.
2636. Природа та сутність податку на прибуток Курсова робота 53 стр.
2637. Природа, принципи, функції податків Реферат 22 стр.
2638. Причини та наслідки демонетизації економіки України в 1991-1995 рр. Реферат 15 стр.
2639. Про активізацію процесу нагромадження капіталу Реферат 4 стр.
2640. Про механізми реформування податку з доходів фізичних осіб в Україні Реферат 10 стр.
2641. Про податок з доходів фізичних осіб Реферат 17 стр.
2642. Про податок на додану вартість Реферат 16 стр.
2643. Про проходження виробничої практики Реферат 21 стр.
2644. Про проходження виробничої практики зі спеціальності в ДПІ Києво-Святошинського району Київської області Реферат 23 стр.
2645. ПРО РЕФОРМУВАННЯ Й МОДЕРНІЗАЦІЮ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ Курсова робота 51 стр.
2646. Про систему оподаткування в Україні Реферат 14 стр.
2647. Про систему оподаткування в Україні Реферат 14 стр.
2648. Про систему оподаткування в Україні Реферат 14 стр.
2649. Проблеми удосконалення, нарахування та стягування відсотків по кредититах у комерційних банках (по матеріалах ProСreditBank) Дипломна робота 75 стр.
2650. Проблеми автоматизації бізнес-процесів податкової служби Реферат 10 стр.
2651. Проблеми акціонування державних підприємств з позиції бухгалтерського обліку Реферат 6 стр.
2652. Проблеми банківських ризиків: аналіз, оцінка, мінімізація та управління Курсова робота 7 стр.
2653. Проблеми бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ Інше 50 стр.
2654. Проблеми бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ Курсова робота 47 стр.
2655. Проблеми бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ Реферат 43 стр.
2656. Проблеми вдосконалення роботи податкових органів Курсова робота 35 стр.
2657. Проблеми взаємодії платників і податківців: інституційний аспект Реферат 9 стр.
2658. Проблеми визначення податкового коефіцієнта в Україні Реферат 14 стр.
2659. Проблеми визначення податкового коефіцієнта в Україні Реферат 13 стр.
2660. Проблеми внутрішньогосподарського контролю за здійсненням витрат та калькулюванням собівартості продукції Реферат 3 стр.
2661. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємстві Реферат 4 стр.
2662. Проблеми експансії іноземного банківського капіталу в Україну Реферат 16 стр.
2663. Проблеми обліку кредитних операцій Реферат 4 стр.
2664. Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). Курсова робота 88 стр.
2665. Проблеми оподаткування додаткових благ: теоретичний аспект Реферат 11 стр.
2666. Проблеми оподаткування малого бізнесу в умовах інтеграції економіки України у світове співтовариство Реферат 3 стр.
2667. Проблеми оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна в Україні та напрями їхнього вирішення Реферат 10 стр.
2668. Проблеми оподаткування та шляхи удосконалення податкової системи Реферат 10 стр.
2669. Проблеми організації дистанційного навчання фахівців у галузі страхування Реферат 6 стр.
2670. Проблеми реалізації принципів бухгалтерського обліку в Україні при переході до міжнародних стандартів Реферат 6 стр.
2671. Проблеми реформування податкової політики України Реферат 3 стр.
2672. Проблеми реформування системи оподаткування на сучасному етапі Реферат 3 стр.
2673. Проблеми ринку цінних паперів  Реферат 18 стр.
2674. Проблеми розвитку безготівкових розрахунків в Україні Реферат 3 стр.
2675. Проблеми розвитку безготівкових розрахунків в Україні Реферат 3 стр.
2676. Проблеми складання консолідованої звітності у міжнародних корпораціях Реферат 3 стр.
2677. Проблеми та перспективи застосування податку на нерухомість в Україні Реферат 4 стр.
2678. Проблеми та перспективи застосування податку на нерухомість в Україні Реферат 4 стр.
2679. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні Реферат 13 стр.
2680. Проблеми та перспективи розвитку довгострокового кредитування в Україні Курсова робота 36 стр.
2681. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні. Реферат 9 стр.
2682. Проблеми трактування понять "фонд", "резерв", "оціночний резерв", "регулятив", "забезпечення" Стаття 12 стр.
2683. Проблеми удосконалення оподаткування Реферат 16 стр.
2684. Проблеми удосконалення податкової системи в державному податковому менеджменті: історичний аспект Реферат 9 стр.
2685. Проблеми формування ефективної структури служб, задіяних в адмініструванні податків Реферат 15 стр.
2686. Проблеми формування ефективної структури служб, задіяних в адмініструванні податків Реферат 15 стр.
2687. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні. Реферат 16 стр.
2688. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні Інше 19 стр.
2689. Проблеми функціонування податку на прибуток підприємства та шляхи їх вирішення Реферат 13 стр.
2690. Проблемні питання визначення доходів від реалізації послуг водопостачання у період реформування житлово-комунального господарства Реферат 4 стр.
2691. Проблемні питання обліку виплат працівникам: аналіз Стаття 7 стр.
2692. Проблемні позички і засоби реструктуризації безнадійних кредитів Реферат 25 стр.
2693. Прогнозування розміру податку з прибутку підприємств Реферат 5 стр.
2694. Прогнозування та планування в органах ДПС України Реферат 10 стр.
2695. Програмне забезпечення для аудитора Реферат 9 стр.
2696. Продуктивність праці: методологія вимірювання, передумови зростання Стаття 10 стр.
2697. Проект податкового кодексу України: деякі проблеми та межі їх вирішення Реферат 8 стр.
2698. Проектне фінансування банками Реферат 14 стр.
2699. Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку Реферат 9 стр.
2700. Пропозиція грошей Реферат 9 стр.