Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


2501. Порядок визначення суми податкових зобов’язань і представлення податкових декларацій. Підстави і порядок застосування адміністративного арешту Реферат 16 стр.
2502. Порядок визначення суми податкових зобов’язань і представлення податкових декларацій. Підстави і порядок застосування адміністративного арешту Реферат 14 стр.
2503. Порядок визначення суми податкових зобов’язань і представлення податкових декларацій. Підстави і порядок застосування адміністративного арешту Реферат 14 стр.
2504. Порядок здійснення безготівкових розрахунків Реферат 11 стр.
2505. Порядок кредитування населення Реферат 16 стр.
2506. Порядок кредитування населення Реферат 16 стр.
2507. Порядок нарахування амортизації основних засобів і відображення її в бухгалтерському та податковому обліку Реферат 15 стр.
2508. Порядок обчислення і сплати податку на прибуток. Характеристика його елементів Курсова робота 36 стр.
2509. Порядок організації безготівкових розрахунків в Україні Реферат 15 стр.
2510. Порядок підготовки та розроблення прогнозів касових оборотів Реферат 11 стр.
2511. Порядок підписання, реєстрації та зберігання акту документальної перевірки Реферат 7 стр.
2512. Порядок перевірки облікової документації під час ревізії Реферат 9 стр.
2513. Порядок побудови робочого плану рахунків як елемента облікової політики підприємства Стаття 12 стр.
2514. Порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами Курсова робота 48 стр.
2515. Порядок призначення та проведення ревізії і перевірок Реферат 7 стр.
2516. Порядок проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності Реферат 14 стр.
2517. Порядок реєстрації комерційного банку Реферат 11 стр.
2518. Порядок реєстрації комерційного банку в Україні Реферат 12 стр.
2519. Порядок роботи котирувальної комісії Реферат 8 стр.
2520. Порядок складання кошторису доходів і видатків Реферат 8 стр.
2521. Порядок складання Податкової Декларації Реферат 3 стр.
2522. Порядок складання прогнозних розрахунків касових оборотів банків за окремими статтями Реферат 7 стр.
2523. Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ Курсова робота 103 стр.
2524. Порядок створення і припинення діяльності комерційного банку Реферат 11 стр.
2525. Порядок створення і припинення діяльності комерційного банку Реферат 11 стр.
2526. Порядок створення і реєстрації комерційних банків. Реферат 19 стр.
2527. Порядок створення аудиторських фірм Реферат 14 стр.
2528. Порядок та способи сплати податкових платежів Реферат 4 стр.
2529. Порядок формування економічних показників звітності Реферат 5 стр.
2530. Посередницькі операції комерційних банків з іноземною валютою Реферат 12 стр.
2531. Посилення практичної складової підготовки фахівців з бухгалтерського обліку Стаття 12 стр.
2532. Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу Реферат 6 стр.
2533. Послуги комерційних банків Реферат 12 стр.
2534. Поточні біологічні активи як об'єкт обліку та аналізу Реферат 4 стр.
2535. Поточні біологічні активи як об'єкт обліку та аналізу Реферат 4 стр.
2536. Потреба комерційного банку в ліквідних коштах Стаття 46 стр.
2537. Потреба комерційного банку в ліквідних коштах Поняття ліквідності Реферат 35 стр.
2538. Похідні цінні папери Реферат 10 стр.
2539. Похідні цінні папери Реферат 5 стр.
2540. Походження і функції банків Реферат 7 стр.
2541. Походження депозитних операцій Реферат 15 стр.
2542. Походження та розвиток комерційних банків Реферат 3 стр.
2543. Походження та розвиток центральних банків Реферат 12 стр.
2544. Походження та суть кредиту Реферат 12 стр.
2545. Походження, суть та вартість грошей Реферат 10 стр.
2546. Права, обов’язки та відповідальність платників податку Реферат 8 стр.
2547. Права, обов’язки та відповідальність ревізорів. Використання методів аналізу фінансово-господарської діяльності під час ревізії і перевірок на підприємствах Реферат 19 стр.
2548. Право в сільськогосподарських підприємствах Реферат 12 стр.
2549. Право власності юридичних осіб Курсова робота 32 стр.
2550. Правова охорона банківської таємниці Реферат 6 стр.
2551. Правова охорона банківської таємниці Реферат 5 стр.
2552. Правова природа податкового обов'язку Реферат 18 стр.
2553. Правова природа податкового обов'язку Реферат 17 стр.
2554. Правова регламентація банківської діяльності в зарубіжних країнах Реферат 6 стр.
2555. Правова регламентація банківської діяльності в зарубіжних країнах Реферат 6 стр.
2556. Правове регулювання валютних операцій Реферат 10 стр.
2557. Правове регулювання валютних операцій Реферат 10 стр.
2558. Правове регулювання грошового обігу Реферат 5 стр.
2559. Правове регулювання грошового обігу Реферат 5 стр.
2560. Правове регулювання кредитних операцій банків Дипломна робота 119 стр.
2561. Правове регулювання місцевих податків і зборів Реферат 18 стр.
2562. Правове регулювання місцевих податків і зборів Реферат 18 стр.
2563. Правове регулювання податкової системи Реферат 5 стр.
2564. Правове регулювання податкової системи Реферат 5 стр.
2565. Правове регулювання податку Реферат 18 стр.
2566. Правове регулювання податку Реферат 17 стр.
2567. Правове регулювання процесу банківського кредитування в Україні Дипломна робота 77 стр.
2568. Правове регулюваня діяльності банків на ринку цінних паперів Дипломна робота 95 стр.
2569. Правовий статус банків та фінансово-кредитних установ в Україні Реферат 42 стр.
2570. Правовий статус банків та фінансово-кредитних установ в Україні Реферат 39 стр.
2571. Правовий статус та суть податків Дипломна робота 102 стр.
2572. Практика в Івано-Франківському АКІБ «Укрсиббанк» Курсова робота 52 стр.
2573. Практика застосування фіксованого сільськогосподарського податку як одного з інструментів стимулювання сільськогосподарського виробництва Стаття 7 стр.
2574. Практичні аспекти емісії єврооблігацій комерційними банками України  Реферат 4 стр.
2575. Практична реалізація та ефективність програм зв’язків із громадськістю Реферат 15 стр.
2576. Предмет i метод податкового права Реферат 3 стр.
2577. Предмет i метод податкового права Реферат 2 стр.
2578. Предмет і метод аудиторської діяльності Реферат 10 стр.
2579. Предмет і метод аудиторської діяльності Реферат 8 стр.
2580. Предмет і метод бухгалтерського обліку Реферат 20 стр.
2581. Предмет і метод бухгалтерського обліку Курсова робота 14 стр.
2582. Предмет аудиторського контролю Реферат 2 стр.
2583. Предмет бухгалтерського обліку Реферат 10 стр.
2584. Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти Реферат 6 стр.
2585. Предмет та методи аналізу діяльності банку Реферат 12 стр.
2586. Предмет, масштаб і одиниця оподаткування Реферат 3 стр.
2587. Предмет, масштаб і одиниця оподаткування Реферат 2 стр.
2588. Предмет, метод і завдання статистики банківської діяльності. система статистичних показників банківської діяльності Реферат 17 стр.
2589. Предмет, об’єкти і суб’єкти аудиту Реферат 8 стр.
2590. Предметна область досліджень Реферат 31 стр.
2591. Прибуткове оподаткування громадян Курсова робота 23 стр.
2592. Прибуткове оподаткування громадян Курсова робота 27 стр.
2593. Прибуткове оподаткування громадян Курсова робота 20 стр.
2594. Прибуткове оподаткування громадян Реферат 15 стр.
2595. Прибуткове оподаткування підприємницької діяльності: сутність, значення і наслідки у розвитку малого бізнесу Реферат 20 стр.
2596. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні Курсова робота 16 стр.
2597. Прибуткове оподаткування підприємств: проблеми становлення і розвитку в Україні Реферат 10 стр.
2598. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні Курсова робота 22 стр.
2599. Прибутковий касовий ордер № Інше 1 стр.
2600. Прибутковий податок Курсова робота 35 стр.