Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


2101. Пільговий механізм прибуткового оподаткування в Україні: проблеми та шляхи розв’язання Реферат 11 стр.
2102. Пасив балансу і його загальна характеристика Реферат 4 стр.
2103. Пасивні операції банків Реферат 11 стр.
2104. Патентування підприємницької діяльності. 2. Методи боротьби з ухиленням від податків. 3. Ресурсні платежі. Реферат 38 стр.
2105. ПДВ в системі непрямого оподаткування"(на базі Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції) Курсова робота 65 стр.
2106. ПДВ ТА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ФРАНЦІЇ Реферат 10 стр.
2107. Пенсійні вклади та їх сучасна специфіка Реферат 7 стр.
2108. Пенсійні вклади та їх сучасна специфіка Реферат 5 стр.
2109. Пенсійний фонд України Довідка для пред’явлення в банк Інше 1 стр.
2110. Періодизація розвитку податків та оподаткування Реферат 13 стр.
2111. Первинне публічне розміщення цінних паперів як інструмент виходу на світовий фондовий ринок Реферат 3 стр.
2112. Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками попередньої ревізії Реферат 6 стр.
2113. Перевірка організації та оцінка стану системи обліку на підприємстві Реферат 14 стр.
2114. Перевірка правильності зберігання основних засобів Реферат 12 стр.
2115. Перевірка правильності складання фінансової звітності Реферат 12 стр.
2116. Перевірка як основна форма податкового контролю Реферат 12 стр.
2117. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Інше 22 стр.
2118. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Курсова робота 22 стр.
2119. Передісторія оподаткування, базові засади сутності податку Реферат 20 стр.
2120. Передумови виникнення аудиту в Україні Реферат 6 стр.
2121. Передумови виникнення аудиту в Україні Реферат 5 стр.
2122. Передумови виникнення та розвитку податків Реферат 46 стр.
2123. Передумови оптимізації податкового навантаження в Україні Реферат 8 стр.
2124. ПЕРЕДУМОВИ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ Інше 18 стр.
2125. Передумови регулювання кредитної діяльності в Україні: історія і сучасність Реферат 17 стр.
2126. ПЕРЕДУМОВИ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ Реферат 18 стр.
2127. Передумови формування системи обліку в Україні Стаття 15 стр.
2128. Переказний вексель Інше 1 стр.
2129. Перелік витрат, що не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт Реферат 7 стр.
2130. Переміщення валют України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України Реферат 12 стр.
2131. Переоформлення рахунків в іноземній валюті. Реферат 10 стр.
2132. Переоцінка об’єктів бухгалтерського обліку відповідно до зміни цін і впливу інфляції: досвід зарубіжних країн та України Реферат 16 стр.
2133. Переоцінка основних засобів Реферат 6 стр.
2134. ПЕРЕРАХУНОК Інше 2 стр.
2135. Перерахунок чистого прибутку на просту акцію Реферат 3 стр.
2136. Персоніфікований облік в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування Реферат 6 стр.
2137. Персоніфікований облік.конфіденційність інформації Реферат 6 стр.
2138. Персонал суб'єктів аудиторської діяльності Реферат 8 стр.
2139. Перспективи і можливості переходу України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку Реферат 3 стр.
2140. Перспективи і можливості переходу України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку Реферат 3 стр.
2141. Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів Реферат 44 стр.
2142. Перспективи розвитку платіжної системи України Реферат 11 стр.
2143. Перспективи розвитку формування банківських ресурсів на позичковій основі Реферат 17 стр.
2144. Перша світова війна та її наслідки для банківської справи й фінансів у Європі Реферат 9 стр.
2145. Питання вдосконалення банківського законодавства Реферат 7 стр.
2146. Питання вдосконалення банківського законодавства Реферат 7 стр.
2147. Питання гармонізації відносин контролюючих органів у сфері оподаткування та платників податків Реферат 12 стр.
2148. Питання функціонування банківської системи України Реферат 4 стр.
2149. Питання функціонування банківської системи України Реферат 4 стр.
2150. План рахунків Інше 34 стр.
2151. План рахунків Реферат 57 стр.
2152. ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку Інше 49 стр.
2153. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу й господарських операцій Реферат 4 стр.
2154. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу й господарських операцій Реферат 3 стр.
2155. ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань Реферат 11 стр.
2156. План рахунків, які приміняються в банківській системі. Інше 14 стр.
2157. План рахунків, які приміняються в банківській системі. Реферат 14 стр.
2158. Планування аудиту, перевірка фірми Реферат 17 стр.
2159. Планування аудиту, стадії і процедури аудиту Реферат 26 стр.
2160. Планування в органах ДПС України Реферат 8 стр.
2161. Планування витрат звичайної діяльності. Реферат 16 стр.
2162. Планування конкретної аудиторської перевірки Реферат 15 стр.
2163. Планування податкових платежів Курсова робота 20 стр.
2164. Планування, стадії і процедури аудиту Реферат 12 стр.
2165. Планування, стадії і процедури аудиту Курсова робота 17 стр.
2166. Планування, стадії і процедури аудиту Курсова робота 18 стр.
2167. Планування, стадії і процедури аудиту Реферат 7 стр.
2168. Планування, стадії і процедури аудиту Реферат 11 стр.
2169. Планування, стадії та процедури аудиту Реферат 7 стр.
2170. Пластикові картки як новий платіжний засіб в Україні Реферат 6 стр.
2171. Платіжна матриця Реферат 4 стр.
2172. ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № Інше 1 стр.
2173. Платіжний баланс і фактори, що його визначають Реферат 17 стр.
2174. Платіжний баланс і фактори,що його визначають Реферат 17 стр.
2175. Плата (податок) за землю Реферат 6 стр.
2176. Плата (податок) за землю Реферат 19 стр.
2177. Плата (податок) за землю Реферат 13 стр.
2178. Плата (податок) за землю Реферат 5 стр.
2179. Плата за торговий патент Реферат 17 стр.
2180. Плата за торговий патент Реферат 16 стр.
2181. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, класифікація податків, акцизний збір. Реферат 7 стр.
2182. Платники податків і зборів Реферат 22 стр.
2183. Платники податків і зборів Реферат 22 стр.
2184. Платоспроможність підприємства: управління, аналіз, можливості підвищення. Курсова робота 30 стр.
2185. Побудова системи управлінського обліку в Україні Реферат 5 стр.
2186. Побудова системи управлінського обліку в Україні Реферат 5 стр.
2187. Побудова та оптимізація математичних моделей об’єктів оподатковування в умовах обмеженості інформації Реферат 10 стр.
2188. Повідомлення Інше 1 стр.
2189. Повний перелік послуг, які належать до побутових і підлягають патентуванню Інше 6 стр.
2190. Податки Реферат 23 стр.
2191. Податки Курсова робота 26 стр.
2192. Податки і гральний бізнес Реферат 3 стр.
2193. Податки і податкова політика Курсова робота 49 стр.
2194. Податки і податкова політика Курсова робота 21 стр.
2195. Податки і податкова політика Курсова робота 40 стр.
2196. Податки і податкова система Реферат 7 стр.
2197. Податки в системі державних доходів України Реферат 8 стр.
2198. Податки в системі фінансових методів Дипломна робота 99 стр.
2199. ПОДАТКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Курсова робота 22 стр.
2200. Податки в Україні Курсова робота 26 стр.