Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


2001. Особливості бухгалтерського обліку позабюджетних коштів бюджетних установ (на прикладі Коломийського економіко-правового коледжу) Курсова робота 37 стр.
2002. Особливості відображення в обліку витрат на дослідження і розробки інтелектуальної власності Реферат 3 стр.
2003. Особливості відображення в обліку та податковій звітності податку з власників транспортних засобів Реферат 5 стр.
2004. Особливості ведення та автоматизації аналітичного обліку Реферат 7 стр.
2005. Особливості використання комерційними банками України відсоткових банківських продуктів Реферат 30 стр.
2006. Особливості виробничої діяльності підприємств транспорту та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку Реферат 7 стр.
2007. ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ Реферат 9 стр.
2008. ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ Реферат 8 стр.
2009. Особливості впливу податкової конкуренції на економічний розвиток Реферат 3 стр.
2010. Особливості господарської діяльності будівельних галузей та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку Реферат 6 стр.
2011. Особливості класифікації матеріально-виробничих запасів у хлібопекарській промисловості Реферат 4 стр.
2012. Особливості кредитування малого і середнього бізнесу в Україні Реферат 4 стр.
2013. Особливості менеджменту у банку Реферат 14 стр.
2014. Особливості надання та погашення окремих видів банківських позик Реферат 13 стр.
2015. Особливості нарахування амортизації на сільськогосподарських тварин Реферат 4 стр.
2016. Особливості нарахування амортизації основних засобів Реферат 4 стр.
2017. Особливості нормативної бази готівково-розрахункових операцій Реферат 8 стр.
2018. Особливості обліку витрат на зернопереробних підприємствах Реферат 8 стр.
2019. Особливості обліку витрат та калькулювання собівартості у рослинництві Реферат 5 стр.
2020. Особливості обліку витрат та калькулювання собівартості у рослинництві Реферат 5 стр.
2021. Особливості обліку витрат, пов'язаних із забезпеченням місць для стоянки і зберігання автотранспорту Реферат 35 стр.
2022. Особливості обліку власного капіталу спільних підприємств Реферат 16 стр.
2023. Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку Курсова робота 28 стр.
2024. Особливості обліку податку з власників транспортних засобів, на забруднення навколишнього середовища Реферат 8 стр.
2025. Особливості обліку статутного капіталу у товариствах з обмеженою відповідальністю Реферат 8 стр.
2026. Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва Курсова робота 50 стр.
2027. Особливості обліку, нарахування і сплати ПДВ по спецрахунку №1. Документальне відображення результатів проведення інвентаризації Реферат 9 стр.
2028. Особливості оподатковування в сільськогосподарському секторі Реферат 5 стр.
2029. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків Реферат 14 стр.
2030. Особливості організації обліку і контролю якості продукції молочного скотарства Реферат 4 стр.
2031. Особливості побудови соціального захисту населення в:адміністративно-розподільчій економіці | ринковій економіці Інше 4 стр.
2032. Особливості податкової системи Франції Реферат 14 стр.
2033. Особливості податкового обліку у разі погашення відсотків Реферат 18 стр.
2034. Особливості проведення інвентаризації окремих видів виробничих запасів Реферат 3 стр.
2035. Особливості розвитку агропромислового комплексу України в сучасних умовах Реферат 5 стр.
2036. Особливості розвитку податкової теорії в Росії та Україні Реферат 11 стр.
2037. Особливості складання балансу для субєктів малого підприємництва за П(С)БО 25 Реферат 10 стр.
2038. Особливості складання звітності у сільськогосподарських підприємствах Реферат 15 стр.
2039. Особливості складання звітності у сільськогосподарських підприємствах Реферат 15 стр.
2040. Особливості сплати податків в інших країнах світу Реферат 16 стр.
2041. Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні Реферат 8 стр.
2042. Особливості та завдання обліку торгової діяльності Реферат 5 стр.
2043. Особливості та завдання обліку торгової діяльності Реферат 22 стр.
2044. Особливості та недоліки оподаткування операцій з недержавного пенсійного забезпечення в Україні Реферат 8 стр.
2045. Особливості та потенціал формування сучасної моделі податкової дисципліни в Україні Реферат 9 стр.
2046. Особливості та принципові підходи до розробки податкової політики підприємства в різних країнах світу Реферат 7 стр.
2047. Особливості укладання окремих договорів у інвестиційній сфері Реферат 11 стр.
2048. Особливості управління реальними інвестиціями Реферат 8 стр.
2049. Особливості управлінського обліку витрат будівельного виробництва Реферат 6 стр.
2050. Особливості управлінського обліку витрат будівельного виробництва Реферат 6 стр.
2051. Особливості формування власних і залучених коштів комерційних банків Реферат 9 стр.
2052. Особливості формування ринку акцій Реферат 5 стр.
2053. Особливості формування собівартості будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом Реферат 3 стр.
2054. Особливості функціонування іноземного капіталу в банківському секторі України Реферат 4 стр.
2055. Особливості функціонування акціонерних підприємств в умовах ринкової економіки Реферат 8 стр.
2056. Особливості функціонування ДЦФ Реферат 23 стр.
2057. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів Реферат 9 стр.
2058. Особливості ціноутворення в інвестиційній сфері Реферат 13 стр.
2059. Особові рахунки платників податків та порядок їх ведення Реферат 3 стр.
2060. ОСОБОВА КАРТКА № ОБЛІКУ СПЕЦОДЯГУ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА ЗАПОБІЖНИХ ПРИСТРОЇВ Інше 1 стр.
2061. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції Реферат 9 стр.
2062. Оформлення результатів ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства Реферат 32 стр.
2063. Оформлення розрахункових документів та їх приймання установами банків Курсова робота 33 стр.
2064. Офшорні зони та оподаткування Реферат 19 стр.
2065. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства Реферат 7 стр.
2066. Оцінка біологічних активів сільських господарств Реферат 11 стр.
2067. Оцінка власних джерел фінансування та можливостей залучення ресурсів для інвестування Реферат 15 стр.
2068. Оцінка грошових потоків щодо проекту. Реферат 9 стр.
2069. Оцінка ефективності інвестиційних проектів: облікове забезпечення Стаття 9 стр.
2070. Оцінка ефективності платіжних карток у системі електронних платежів Реферат 11 стр.
2071. Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів Реферат 10 стр.
2072. Оцінка запасів при їх надходженні на підприємство Реферат 12 стр.
2073. Оцінка кредитоспроможності позичальника Реферат 17 стр.
2074. Оцінка кредитоспроможності позичальника як основний напрямок управління кредитними ризиками комерційного банку Реферат 9 стр.
2075. Оцінка кредиту Реферат 10 стр.
2076. Оцінка можливих резервів підвищення ефективності кредитної діяльності ІФФ ВАТ «Банк Універсальний» Курсова робота 29 стр.
2077. Оцінка основних видів ризиків комерційного банку Реферат 4 стр.
2078. Оцінка податкового потенціалу офіційного сектора економіки України Реферат 8 стр.
2079. Оцінка проектів за обмежених інвестиційних можливостей Реферат 7 стр.
2080. Оцінка рівня витрат суб’єктів господарювання як чинника податкоспроможності Реферат 14 стр.
2081. Оцінка умов розміщення виробництва. Реферат 25 стр.
2082. Оцінка фінансових результатів та рентабельності як чинників податкоспроможності Реферат 16 стр.
2083. Оцінка фінансового стану банку Дипломна робота 129 стр.
2084. Оцінка фінансового стану й фінансових результатів діяльності фірми Реферат 10 стр.
2085. Оцінювання точок лаффера на основі двопараметричного методу Реферат 7 стр.
2086. Оцінювання фінансової звітності Реферат 24 стр.
2087. Оцінювання фінансової звітності Курсова робота 23 стр.
2088. Підвищення ефективності адміністрування податку на прибуток Реферат 15 стр.
2089. Підвищення ефективності банківської системи України за допомогою інструментарію логістики Реферат 6 стр.
2090. Підвищення кваліфікації та пересертифікація аудиторів Реферат 9 стр.
2091. Підготовка організації і проведення аудиту на підприємстві Курсова робота 33 стр.
2092. Підприємництво як сучасна форма господарювання Дипломна робота 14 стр.
2093. Підприємства та комерційний банк Курсова робота 81 стр.
2094. Підприємства та комерційний банк, основи взаємодії Курсова робота 90 стр.
2095. Підприємства та комерційний банк, основи взаємодії Курсова робота 78 стр.
2096. Підприємства та комерційний банк: основи взаємодії Курсова робота 46 стр.
2097. Підстави застосування податкового законоадвства і порядок використання активів, які знаходячться в заставі. Призупинення застви Реферат 10 стр.
2098. Підходи до методики визначення фінансових результатів в системі бухгалтерського обліку  Реферат 5 стр.
2099. Пізнавальні методи вчення про податки Реферат 10 стр.
2100. Пільги при сплаті податку на додану вартість Реферат 15 стр.