Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


1901. Організація обліку зворотних відходів Реферат 4 стр.
1902. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ Реферат 18 стр.
1903. Організація обліку матеріальних запасів Реферат 9 стр.
1904. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Реферат 4 стр.
1905. Організація обліку праці та її оплати Реферат 23 стр.
1906. Організація обліку праці та її оплати. Реферат 22 стр.
1907. Організація обліку розрахунків банківськими платіжними картками Реферат 8 стр.
1908. Організація обліку розрахунків за претензіями Реферат 5 стр.
1909. Організація обліку та аудиту амортизації (зносу) основних засобів в сільськогосподарських підприємствах” (СТОВ ”Стоколос” Лубенського району Полтавської області) Курсова робота 114 стр.
1910. Організація обліку фінансових результатів. Обов`язки керівника підприємства з питань організації бухгалтерського обліку. Охарактеризувати рахунок 16 і відповідні субрахунки. Курсова робота 8 стр.
1911. Організація платіжного обігу Реферат 10 стр.
1912. Організація податкової служби в Великобританії Реферат 4 стр.
1913. Організація податкового планування на підприємствах (установах, організаціях) Реферат 14 стр.
1914. Організація податкового планування на підприємствах (установах, організаціях) Реферат 13 стр.
1915. Організація роботи аудитора Стаття 11 стр.
1916. Організація роботи аудитора Реферат 10 стр.
1917. Організація роботи аудитора Реферат 10 стр.
1918. Організація роботи з оподаткування у платників податків Реферат 16 стр.
1919. Організація роботи з платниками податків та зв’язків із громадськістю в органах державної податкової служби України Реферат 11 стр.
1920. Організація роботи Національного банку України Реферат 14 стр.
1921. Організація роботи Національного банку України Реферат 13 стр.
1922. Організація розрахунків у системі масових електронних платежів Реферат 20 стр.
1923. Організація системи банківського регулювання та нагляду Реферат 11 стр.
1924. Організація системи управління органами державної податкової служби Реферат 16 стр.
1925. Організація спрощеної системи обліку і звітності малого підприємництва Реферат 7 стр.
1926. Організація та контроль готівкового обігу установами НБУ Реферат 7 стр.
1927. Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків Курсова робота 108 стр.
1928. Організація та стандартизація бухгалтерського обліку Курсова робота 35 стр.
1929. Організація управлінської праці в органах державної податкової служби Реферат 14 стр.
1930. Організація управлінського обліку Курсова робота 35 стр.
1931. Органи управління товарною біржею Реферат 4 стр.
1932. Органолептичні методичні прийоми Реферат 11 стр.
1933. Основи банківського кредитування Реферат 10 стр.
1934. Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави Реферат 4 стр.
1935. Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави Реферат 4 стр.
1936. Основи захисту прав та інтересів учасників і кредиторів банку Реферат 37 стр.
1937. Основи кредитування в Україні Курсова робота 30 стр.
1938. Основи оподаткування в Україні Реферат 16 стр.
1939. Основи організації банківського кредитування Реферат 14 стр.
1940. Основи організації бухгалтерського обліку Реферат 15 стр.
1941. Основи організації бухгалтерського обліку Курсова робота 14 стр.
1942. Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків Реферат 5 стр.
1943. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ Курсова робота 32 стр.
1944. Основи побудови фінансового обліку Реферат 9 стр.
1945. Основи побудови фінансового обліку в банках україни Реферат 26 стр.
1946. Основи управління інвестиціями банків у цінні папери Реферат 10 стр.
1947. Основи формування Декларації про доходи фізичних осіб. Терміни її подання Реферат 7 стр.
1948. Основні види податків Реферат 15 стр.
1949. Основні види податкової звітності Реферат 11 стр.
1950. Основні визначення бухгалтерського обліку Реферат 6 стр.
1951. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи складання. Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення Реферат 9 стр.
1952. Основні задачі та вимоги до захисту банківської інформації в СЕП Реферат 7 стр.
1953. Основні засоби Реферат 31 стр.
1954. Основні напрями автоматизації банківської діяльності Реферат 6 стр.
1955. Основні напрями діяльності центрального банку Реферат 17 стр.
1956. Основні напрями емісійної політики банку, емісійна діяльність, розміщення акцій банку на ринку. Реферат 4 стр.
1957. Основні напрями ефективності контролю на підприємствах Реферат 10 стр.
1958. Основні напрями роботи з платниками податків та зв’язків із громадськістю в органах державної податкової служби України Реферат 6 стр.
1959. Основні напрямки роботи податкових органів Реферат 16 стр.
1960. Основні номінали грошового обігу України X-XX століть Стаття 17 стр.
1961. Основні номінали грошового обігу України X-XX століть Реферат 17 стр.
1962. Основні номінали грошового обігу України X-XX століть Реферат 16 стр.
1963. ОСНОВНІ НОМІНАЛИ ГРОШОВОГО ОБІГУ УКРАЇНИ Х-ХХ СТОЛІТЬ Реферат 15 стр.
1964. Основні об’єкти обліку в бюджетних організаціях. Облік касових операцій. Облік вибуття необоротних активів. Практичне завдання. Реферат 19 стр.
1965. Основні операції та документи банківської справи Реферат 11 стр.
1966. Основні операції та документи банківської справи Реферат 12 стр.
1967. Основні операції та документи банківської справи Реферат 16 стр.
1968. Основні положення щодо проектування підприємств, будівель та споруд. Реферат 5 стр.
1969. Основні правила обліку операцій на поточних рахунках, вкладах і депозитах фізичних осіб Реферат 9 стр.
1970. Основні принципи визначення податкового кредиту. Терміни подання декларації з ПДВ. Відповідальність платників ПДВ за невчасне подання декларації Реферат 14 стр.
1971. Основні принципи облікової політики банку, методи оцінки статей балансу банку Реферат 7 стр.
1972. Основні принципи організації бухгалтерського обліку і бухгалтерських записів на ПМХ Інше 8 стр.
1973. Основні принципи організації бухгалтерського обліку і бухгалтерських записів на ПМХ Реферат 8 стр.
1974. Основні принципи планування собівартості продукції (робіт, послуг) Реферат 5 стр.
1975. Основні принципи побудови бухгалтерського обліку Реферат 12 стр.
1976. Основні принципи побудови системи банківського нагляду і регулювання в Україні Реферат 11 стр.
1977. Основні принципи фінансового моніторингу у банку Реферат 9 стр.
1978. Основні принципи формування декларації про прибуток підприємств” (місячна, квартальна, річна Реферат 5 стр.
1979. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн Реферат 8 стр.
1980. Основні теоретичні відомості про АРМ "Облік платників - податків юридичних осіб" Реферат 15 стр.
1981. Основні умови надання кредитів та їх види Реферат 17 стр.
1982. Основні форми бухгалтерської звітності Реферат 13 стр.
1983. Основні функції НБУ як центрального банку країни Реферат 9 стр.
1984. Основні функції фінансового менеджменту у банку Реферат 9 стр.
1985. Основні характеристики фондового ринку, типи фінансових посередників, акції та їх види, векселі. Інше 20 стр.
1986. Основний принцип банківського маркетингу Реферат 3 стр.
1987. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку Курсова робота 38 стр.
1988. Особливості податкової системи Франції Реферат 14 стр.
1989. Особливості інфляційного процесу в Україні Реферат 9 стр.
1990. Особливості автоматизації облікової роботи на підприємствах різних галузей аграрного господарства Реферат 15 стр.
1991. Особливості автоматизації облікової роботи на підприємствах різних галузей народного господарства Реферат 16 стр.
1992. Особливості автоматизації товарних операцій Реферат 3 стр.
1993. Особливості автоматизації товарних операцій Реферат 15 стр.
1994. Особливості акцій українських акціонерних товариств Реферат 3 стр.
1995. ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ В КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Реферат 4 стр.
1996. ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ В КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Реферат 4 стр.
1997. Особливості аудиту у банках. Реферат 10 стр.
1998. Особливості біржового процесу в Україні Реферат 3 стр.
1999. Особливості банківського маркетингу Курсова робота 26 стр.
2000. Особливості бухгалтерського і податкового обліку бартерних операцій Реферат 9 стр.