Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


1401. Мито Реферат 6 стр.
1402. Моє бачення майбутньої професії (Бухгалтерський облік і аудит) Реферат 11 стр.
1403. МОЄ БАЧЕННЯМАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ”(БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ) Реферат 11 стр.
1404. Моделі банківських систем Реферат 9 стр.
1405. Моделі банківських систем Реферат 8 стр.
1406. Моделі бухгалтерського обліку витрат Реферат 11 стр.
1407. Моделі грошових реформ Реферат 18 стр.
1408. Моделі мотивації ухилення від сплати податків Реферат 13 стр.
1409. Моделі обслуговування кореспондентських рахунків комерційних банків (філій) у СЕП НБУ Реферат 4 стр.
1410. Модель Ліндаля-Вікселля Реферат 10 стр.
1411. Модель оптимального оподаткування зовнішньоекономічної діяльності Реферат 7 стр.
1412. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Стаття 15 стр.
1413. Моделювання діяльності банків, фондових бірж та акціонерних підприємств Реферат 12 стр.
1414. Моделювання кредитних ризиків в комерційному банку Дипломна робота 80 стр.
1415. Моделювання кредитних ризиків в комерційному банку Дипломна робота 80 стр.
1416. Модернізація податкової служби як складова кодифікації податкового законодавства України Реферат 6 стр.
1417. Можливості оптимізації бази і ставок оподаткування податком на прибуток Реферат 11 стр.
1418. Можливості прикладної бухгалтерської програми (ПБП) Інше 9 стр.
1419. Можливості “1С:Бухгалтерії” Інше 3 стр.
1420. Молодіжне підприємництво - перспективний шанс для молодих спеціалістів Стаття 9 стр.
1421. Моніторинг реалізації інвестиційних проектів Реферат 9 стр.
1422. Моніторинг ресурсного забезпечення банківської ліквідності Реферат 6 стр.
1423. Моніторинг ухилення від сплати податків Реферат 11 стр.
1424. Монетарна система в XIX ст.: Тріумф золотого стандарту. Концентрація емісійної діяльності та надання банкнотам офіційного статусу Реферат 10 стр.
1425. Монетарна система в ХІХ ст. Поширення банківських грошей. Виникнення центральних банків Реферат 7 стр.
1426. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші Реферат 8 стр.
1427. Моя бачення майбутньої професії - бухгалтер Реферат 12 стр.
1428. МШП Курсова робота 35 стр.
1429. Нагляд Національного банку України за діяльністю комерційних банків Реферат 15 стр.
1430. Назвати основні обов’язки платників податків. Реферат 16 стр.
1431. Назвати основні обов’язки платників податків. Як класифікуються податкові ставки. Який порядок розрахунку і сплати акцизного збору. Подвійне оподаткування Реферат 16 стр.
1432. Накладні витрати і планові накопичення Реферат 4 стр.
1433. Накладна ___________________№ на відпуск товарно-матеріальних цінностей Інше 1 стр.
1434. НАКЛАДНА № ___________ Інше 1 стр.
1435. Напрями вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб Реферат 8 стр.
1436. Напрями модернізації системи оподаткування Реферат 16 стр.
1437. Напрями подальшого удосконалення підсистеми прямого оподаткування в Україні Реферат 15 стр.
1438. Напрями удосконалення непрямого оподаткування України в сучасних умовах економічної інтеграції Реферат 12 стр.
1439. Напрямки вдосконалення АІС і технологій в ДПС Реферат 18 стр.
1440. Напрямки економічних концепцій теорії податків Реферат 7 стр.
1441. Напрямки підвищення ефективності системи місцевого оподаткування на Україні Стаття 10 стр.
1442. Напрямки реформування ПДВ в сучасних умовах господарювання Реферат 12 стр.
1443. Напрямки реформування податкової політики України Курсова робота 21 стр.
1444. Напрямки реформування податкової політики України Реферат 19 стр.
1445. Напрямки розвитку аудиту в Україні Реферат 3 стр.
1446. Напрямки розвитку аудиту в Україні Реферат 3 стр.
1447. Напрямки розвитку сучасних інформаційних технологій у банківських структурах України Реферат 3 стр.
1448. Нарахування амортизації на підприємстві. Курсова робота 14 стр.
1449. Нарахування амортизації на підприємстві. Курсова робота 10 стр.
1450. Нарахування заробітної плати Реферат 20 стр.
1451. Настройка рахунків, субконто та інших параметрів Інше 10 стр.
1452. Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С:Бухгалтерії Інше 21 стр.
1453. Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту. Інше 25 стр.
1454. Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту. Реферат 7 стр.
1455. Науковий зміст методу бухгалтерського обліку Реферат 3 стр.
1456. Національні і міжнародні нормативи аудиту Реферат 5 стр.
1457. Національні податкові системи Реферат 26 стр.
1458. Національна кредитна система Курсова робота 59 стр.
1459. Національна система електронних платежів Реферат 10 стр.
1460. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) Реферат 10 стр.
1461. Національна фінансово-кредитна система Реферат 17 стр.
1462. Національний Банк України Реферат 22 стр.
1463. Національний банк України Курсова робота 32 стр.
1464. Національний Банк України Реферат 19 стр.
1465. Національний Банк України Реферат 68 стр.
1466. Національний банк України Реферат 7 стр.
1467. Національний банк України - центр готівкового обігу, регламентація готівкового обігу в комерційних банках Реферат 5 стр.
1468. Національний банк України - центр методичного забезпечення організації бухгалтерського обліку в банках Реферат 8 стр.
1469. Національний банк України - центр методичного забезпечення організації бухгалтерського обліку в банках Реферат 16 стр.
1470. Національний банк України - центральний банк держави. Його роль у системі органів державної влади Реферат 19 стр.
1471. Національний банк України в банківській системі України, його призначення, функції та організаційна структура. Реферат 15 стр.
1472. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, МЕРЕЖА ТА СТРУКТУРА Реферат 13 стр.
1473. Національний Банк України: статус і завдання Стаття 14 стр.
1474. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ: статус і завдання. Реферат 9 стр.
1475. Національний банк-організатор грошового обігу в країні. Функції та операції Національного банку України Стаття 9 стр.
1476. Національний банк-організатор грошового обігу в країні. Функції та операції Національного банку України Реферат 5 стр.
1477. Наявність та структура основних засобів сільськогосподарських підприємств Житомирської області Реферат 3 стр.
1478. Небанківські фінансово-кредитні установи Реферат 11 стр.
1479. Недоліки вітчизняної моделі оподаткування ПДВ та методи її поліпшення Реферат 3 стр.
1480. Недоліки хеджування, практика хеджування. Реферат 4 стр.
1481. Незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції Реферат 8 стр.
1482. Незалежність центральних банків Реферат 3 стр.
1483. Незалежність Центрального банку та чинники що її виконують Реферат 13 стр.
1484. Нематеріальні активи як об’єкт обліку Реферат 3 стр.
1485. Нематеріальні ресурси та активи Реферат 6 стр.
1486. Нематеріальні ресурси, нематеріальні активи, оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів. Реферат 26 стр.
1487. Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду Реферат 8 стр.
1488. НЕОБХІДНІСТЬ І СУТНІСТЬ КРЕДИТУ Реферат 22 стр.
1489. Необхідність змін в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників Курсова робота 32 стр.
1490. Необхідність знаймоства з бізнесом клієнта Реферат 24 стр.
1491. Необхідність та сутність і склад позабюджетних фондів України Реферат 4 стр.
1492. Необхідність у плануванні аудиторської діяльності Реферат 13 стр.
1493. Неоднозначність тлумачення законодавчих норм оподаткування при придбанні та експлуатації легкових автомобілів Реферат 3 стр.
1494. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей Реферат 8 стр.
1495. Непрямі податки Реферат 17 стр.
1496. Непрямі податки Реферат 11 стр.
1497. Непрямі податки, механізм їх справляння Курсова робота 43 стр.
1498. Непрямі податки, механізм їх справляння Курсова робота 43 стр.
1499. Непрямі податки, механізм їх справляння Реферат 14 стр.
1500. Непряме оподаткування в Україні: тенденції та перспективи Реферат 6 стр.