Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


1301. Менеджмент банківської системи Курсова робота 107 стр.
1302. Менеджмент банківської системи на прикладі Ощадного банку України Курсова робота 76 стр.
1303. Менеджмент банківської системи на прикладі Ощадного банку України Путильського відділення 6799 Чернівецької області Дипломна робота 90 стр.
1304. Менеджмент банківської системи на прикладі Ощадного банку України Путильського відділення 6799 Чернівецької області Дипломна робота 89 стр.
1305. Менеджмент банківської системи на прикладі Ощадного банку України Путильського відділення 6799 Чернівецької області Дипломна робота 87 стр.
1306. Мережа й організаційна структура Національного банку України Реферат 4 стр.
1307. Мережа й організаційна структура Національного банку України Реферат 4 стр.
1308. Мета і завдання аудиту безготівкових розрахунків Реферат 13 стр.
1309. Мета і завдання аудиту виробничих запасів Реферат 10 стр.
1310. Мета і завдання аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці Реферат 12 стр.
1311. Мета і завдання аудиту розрахунків із бюджетом Реферат 14 стр.
1312. Мета і завдання правового регулювання банківської системи України Реферат 10 стр.
1313. Мета і завдання правового регулювання банківської системи України Реферат 9 стр.
1314. Мета й завдання аудиту витрат і собівартості продукції Реферат 12 стр.
1315. Мета й завдання аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій Реферат 14 стр.
1316. Мета й завдання аудиту установчих документів і власного капіталу Реферат 9 стр.
1317. Мета та загальні принципи аудиту Реферат 6 стр.
1318. Мета та методи фінансового аналізу Реферат 4 стр.
1319. Мета та склад фінансової звітності Реферат 4 стр.
1320. Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види Курсова робота 9 стр.
1321. Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види Реферат 8 стр.
1322. Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види Реферат 5 стр.
1323. Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види Реферат 5 стр.
1324. Метод і методичні прийоми аудиту Реферат 5 стр.
1325. Метод аудиторського контролю Реферат 11 стр.
1326. Метод бухгалтерського обліку Реферат 12 стр.
1327. Метод бухгалтерського обліку Реферат 6 стр.
1328. Метод прямого пiдрахунку. Реферат 4 стр.
1329. Методи і спеціальні прийоми ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства Реферат 11 стр.
1330. Методи і спеціальні прийоми(способи) податкового аудиту Реферат 7 стр.
1331. Методи аудиторської перевірки, ознаки та критерії оцінки фінансової звітності Реферат 10 стр.
1332. Методи аудиту та критерії оцінки аудитором фінансової звітності Реферат 14 стр.
1333. Методи банківського кредитування Реферат 8 стр.
1334. МЕТОДИ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРЕДМЕТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Реферат 20 стр.
1335. МЕТОДИ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРЕДМЕТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Реферат 17 стр.
1336. Методи державного регулювання економіки та їх взаємодія Реферат 27 стр.
1337. Методи дослідження явища сезонності та їхнє використання у сфері податкового контролю Реферат 8 стр.
1338. Методи забезпечення безпеки розрахунків Реферат 22 стр.
1339. Методи нарахування амортизації згідно з стандартами бух обліку Реферат 8 стр.
1340. Методи обліку витрат у будівельних організаціях. Реферат 7 стр.
1341. Методи обліку, калькулювання та узагальнення собівартості продукції: сучасний стан і шляхи удосконаленняМетоди обліку, калькулювання та узагальнення собівартості продукції: сучасний стан і шляхи удосконалення Реферат 14 стр.
1342. Методи оцінювання ризиків на ринку цінних паперів Реферат 7 стр.
1343. Методи регулювання інфляції Реферат 7 стр.
1344. Методи розрахунку прибутку від реалізації Реферат 6 стр.
1345. Методи та прийоми аналізу інвестиційних проектів. Реферат 6 стр.
1346. Методи управління активами і пасивами у банку Реферат 10 стр.
1347. Методи управління кредитним ризиком Реферат 13 стр.
1348. Методи управління ризиком кредитного портфеля банку Реферат 9 стр.
1349. Методика аналізу кредитної діяльності банку. Контрольна робота 2 стр.
1350. Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку заданими фінансової звітності Курсова робота 63 стр.
1351. Методика й організація аудиту активів підприємства Реферат 17 стр.
1352. Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”).ЗМІСТ Курсова робота 124 стр.
1353. Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту. Реферат 17 стр.
1354. Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит. Курсова робота 39 стр.
1355. Методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємствах різних форм власності. Курсова робота 34 стр.
1356. Методика обліку операцій з депозитами Реферат 7 стр.
1357. Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду”(на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) Реферат 95 стр.
1358. Методика податкового контролю формування валових витрат підприємства з використанням інформаційних можливостей бухгалтерського обліку Стаття 19 стр.
1359. Методика проведення аудиту Реферат 9 стр.
1360. Методика проведення аудиту Реферат 8 стр.
1361. Методика проведення загального аудиту Реферат 23 стр.
1362. Методика складання і аудит фінансової звітності. Дипломна робота 81 стр.
1363. Методика складання і аудит фінансової звітності. Реферат 65 стр.
1364. Методика та технiка облікової реєстрації. Нормативні документи, порядок, етапи облікової реєстрації Реферат 9 стр.
1365. Методика та техніка складання річного фінансового звіту Курсова робота 56 стр.
1366. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Курсова робота 90 стр.
1367. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Курсова робота 91 стр.
1368. Методичні засади визначення інвестиційних ризиків і розроблення заходів щодо їх зменшення Реферат 12 стр.
1369. Методичні основи планування відрахувань у централізовані державні фонди при складанні оперативного плану Реферат 6 стр.
1370. Методичні прийоми внутрішнього аудиту Реферат 16 стр.
1371. Методологічні засади забезпечення контрольних функцій ДПС у сфері обігу підакцизних товарів Реферат 12 стр.
1372. Методологічні засади податкового менеджменту Реферат 12 стр.
1373. Методологічні засади управління органами державної податкової служби Реферат 10 стр.
1374. Методологія дослідження податків Реферат 20 стр.
1375. Методологія оперативного обліку міжнародних економічних операцій Реферат 12 стр.
1376. Методологія платіжного балансу України Реферат 18 стр.
1377. Методологія розрахунку ставку оподаткування та її зміст Реферат 16 стр.
1378. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення Курсова робота 25 стр.
1379. Механізм кредитування банками України Реферат 19 стр.
1380. Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення Дипломна робота 151 стр.
1381. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ Реферат 13 стр.
1382. Механізм реалізації грошово-кредитної політики Реферат 13 стр.
1383. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ Реферат 9 стр.
1384. Механізм регулювання грошово-кредитної політики НБУ Реферат 30 стр.
1385. Механізм розрахунків у зовнішньоторгових операціях Реферат 14 стр.
1386. Механізм розрахунків у зовнішньоторгових операціях Реферат 10 стр.
1387. Механізм соціального управління Реферат 13 стр.
1388. Механізм соціального управління Реферат 12 стр.
1389. Механізм транскордонних банківських злиттів і поглинань  Реферат 4 стр.
1390. Механізм угод з купівлі-продажу ф’ючерсних контрактів Реферат 11 стр.
1391. Механізм укладення біржових угод Реферат 6 стр.
1392. Механізм укладення угод з валютою Реферат 7 стр.
1393. Механізм формування власного капіталу банку та шляхи його вдосконалення Реферат 18 стр.
1394. Митна вартість товару Реферат 12 стр.
1395. Митна логістика Реферат 5 стр.
1396. Митне оподаткування Курсова робота 42 стр.
1397. Митний контроль Дипломна робота 72 стр.
1398. Митно-тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі Реферат 6 стр.
1399. Мито Реферат 7 стр.
1400. Мито Реферат 6 стр.