Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементКурсова робота з оподаткування

Cтан системи оподаткування фізичних осіб в Україні, її переваги та недоліки, перспективи розвитку.

План курсової роботи

Вступ.........................................................................................................3

І. Економічна суть прямих податків з громадян..................................5

ІІ. Сучасний стан прямого оподаткування в Україні...........................13

ІІІ. Шляхи вдосконалення прямих податків з громадян......................24

Висновок....................................................................................................30

Література..................................................................................................32

ВСТУП

Я обрала тему “Прямі податки з населення” тому, що вважаю в поповненні бюджету кожної держави, податки займають одне з перших місць. Саме з податків нараховується заробітня плата бюджетним робітникам, вчителям, лікарям тощо.

Це тема дуже цікава мені як майбутньому економісту і в майбутньому, я сподіваюсь, як керівника підприємства, тому що своєчасно виплачуючи податки, я тим самим вношу свій вклад в економічний розвиток нашої держави. А це є обовязком кожного громадянина. У сучасних умовах перебудови економіки України, становлення та розвитку ринкових відносин у державі важливе місце займає державне регулювання фінансово-господарської діяльності фізичних осіб-суб"єктів підприємницької діяльності, а також накопичень громадян. Одним із вагомих важелів регулювання розподілу між державою та населенням фінансових ресурсів є прибутковий податок з громадян та інші податки, які входять до складу податкової системи України.Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою частиною фінансового механізму держави. У результаті перерозподілу доходів (платежів) фізичних осіб, з одного боку, реалізується економічна доктрина щодо рівня добробуту різних верств населення, а з іншого - формується фінансова база держави. Сфера перерозподілу доходів фізичних осіб є одним з основних фінансових ресурсів держави.У бюджетах місцевих рад питома вага прибуткового податку складає значну частку і коливається в межах від 25 до 60 %. Тобто прибутковий податок істотно впливає на утримання бюджетної сфери багатьох міст і районів України.

Прибутковий податок з громадян - загальнодержавний податок, а тому порядок його сплати, пільги, розміри ставок встановлюються законодавчими актами України.Він є прямим податком, тобто самостійно сплачується громадянином безпосередньо з отриманого доходу.Податки з громадян - це економічні відносини у грошовій формі, які виникають між держвою і населенням та є одним із важливих обов'язків громадян, пов"язаних із дотриманням Конституції.(1)

(1)' Бондаренко Г.І., Данілов О.Д., Лекарь С.1., Зайцев В.І., Нестеренко В.С. Оподаткування фізичних осіб.-Ірпінь.,2001.

Конституційний обов"язок громадян — сумлінно і своєчасно сплачувати податки та подавати декларацію - закріплений не лише у Конституції України, але й у конституціях усіх провідних держав світу.

Мета даної роботи - проаналізувати стан системи оподаткування фізичних осіб в Україні, розкрити її переваги та недоліки, перспективи розвитку. Завдання - дослідити механізм функціонування даної системи, з"язувати, хто є платниками цього податку в Україні, визначити об"єкт оподаткування, доходи, з яких стягується податок, та, доходи, які не оподатковуються, можливі пільги, ставки податку тощо.

Під час написання даної роботи використовувалися закони України, декрети Кабінету Міністрів України, публікації провідних українських видань, книги, підручники, навчальні посібники тощо.

 

 

І. Економічна суть прямих податків з громадян

Податки як головне джерело державних доходів мають багатовікову історію. Цілісна система оподаткування кожної країни сформувалася завдяки тривалому періоду становлення та розвитку держави. У культурних країнах стародавнього світу існували досить складні системи податків. У древніх класичних державах податки стають вже суто світською повинністю з огляду на розвиток самої ідеї дер-жавності. У римській імперії справлялися дуже різні подат-ки. Крім того, проводилися досить складні розрахунки чи-сельності населення - для стягнення подушних податків; вартості майна - для справляння майнових і прибуткових податків.

Наприкінці XV — початку XVI ст. відбулося значне зміц-нення урядової влади, формувалась постійна армія, розвива-лась внутрішня та зовнішня торгівлі, натуральне господарство поступово витіснялося грошовим. Усе це стало поштовхом для розвитку і вдосконалення обкладання. Найбільшого по-ширення набули податки у вигляді мита, тобто плати за пос-луги, які держава надавала окремим громадянам (судове ми-то, мито за переміщення людей і товарів, мито як винагорода за безпеку на дорогах, за устрій доріг, мостів, портів тощо).

Цікаво, що суцільне оподаткування власних підданих вва-жалося образливим, тому що воно нагадувало данину, якою обкладалися підкорені народи. Але поступово, під тиском все зростаючих потреб держави, оподаткування запроваджується і всередині країни, спочатку у вигляді непрямих


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12