Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементНове в бухгалтерському обліку

основних операцій торговельних

підприємств

всіх форм власності

В С Т У П

З набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997р. № 168/97 ВР з 1 жовтня сталися грунтовні зміни в методології бухгалтерського обліку, особливо в торгівлі, але вони не були належно забезпечені інструктивними матеріалами, необхідною теоретичною і практичною підготовкою бухгалтерів. І так достатньо складний бухгалтерський облік у торгівлі став ще складнішим і, головне, принципово змінився.

В практичному посібнику (далі Посібник), що пропонується увазі читача, зроблена спроба дати бухгалтетерам торговельних підприємств поради з організації і ведення бухгалтерського обліку основних операцій торгівлі після введення в дію Закону про податок на додану вартість і раціонального застосування Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (далі Інструкція), враховуючи, що в Інструкції обійдено ряд важливих питань бухгалтерського обліку руху товарів, хоч вони пов’язані з відображенням в обліку ПДВ.

У Посібнику враховані основні положення законодавства України і нормативних документів з розглянених в ньому питань за станом на 1 лютого 1998р. Посібник розроблявся автором в першу чергу для практичних працівників бухгалтерського обліку торговельних підприємств, але він може бути успішно використаний як навчальний посібник з бухгалтерського обліку в торгівлі. Складність розробки Посібника в тому, що в ньому розглядаються питання бухгалтерського обліку як не врегульовані, так і недостатньо врегульовані відповідними інструкціями, а в наявних інструктивних матеріалах є недостатньо чітко викладені положення, що допускають можливість неоднозначного їх трактування.

Із-за недостатності інструктивних матеріалів з бухгалтерського обліку та відсутності нової Інструкції з порядку обчислення і сплати податку на додану вартість (замість Інструкції №3 від 10.02.93р.) необхідно вести облік , виходячи із положень нормативних документів, що не суперечать чинному законодавству.

З питань обліку в торгівлі, що не вирішуються Інструкцією про бухгалтерський облік ПДВ, в Посібнику даються бухгалтерські записи в авторському розумінні. Навіть спеціалісту з належною теоретичною і практичною підготовкою не завжди легко розібратися в інструктивних матеріалах з бухгалтерського обліку і в тій масі змін, не рідко суперечливих, що відбуваються в останній час в бухгалтерському обліку.

Враховуючи, що бухгалтерський облік не можна відкласти до надходження відповідних інструктивних матеріалів з ведення бухгалтерського обліку товарів і товарних надбавок в торгівлі, а його необхідно вести з 1.10.97 р. по-новому, нами зроблена спроба дати відповіді на практичні питання обліку, виходячи із змісту Закону України "Про податок на дадану вартість", Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ та інших нормативних документів. При надходженні відповідних інструктивних матеріалів у зроблені бухгалтерські записи можна буде внести в установленому порядку необхідні виправлення.

Склалася така ситуація, що при недостатньому інструктивному забезпеченні бухгалтери вимушені самостійно вирішувати складні питання методології, організації і ведення бухгалтерського обліку, коли значна частина з них не має належної теоретичної і практичної підготовки. Тим більше, що не проведено відповідного навчання, не здійснена необхідна перепідготовка бухгалтерів для роботи в нових умовах.

Регістри бухгалтерського обліку, що застосовуються в даний час при різних його формах, не пристосовані до нового порядку записів в обліку, а будь-які рекомендації з цього питання відсутні. При відсутності характеристики бухгалтерських рахунків, що відповідала б вимогам нормативних документів, самостійно розібратись в складних питаннях бухгалтерського обліку практично вельми трудно.

Розглядаючи питання сучасного обліку в торгівлі, треба виходити з того, що з 1.10.97 р. бухгалтерський облік практично і остаточно розділився на два види обліку: облік бухгалтерський і облік податковий. Бухгалтерський облік і бухгалтерський баланс більше не мають фіскального значения. Але записи на бухгалтерських рахунках, особливо в аналітичному обліку, повинні бути зроблені правильно, з врахуванням нормативних документів та економічного змісту господарських операцій. Практично за даними бухгалтерського аналітичного обліку будуть визначатись валові витрати, валові доходи і прибуток підприємства, що підлягає оподаткуванню.

В тих випадках, коли в тексті Посібника наводяться окремі положення нормативних документів, то в кінці цих положень, як правило, даються посилання на відповідний пункт нормативного документа. Для кращої орієнтації у викладеному


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25