Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент|

Додаток № 2

(підприємство, організація) | до Порядку проведення повної інвентаризації

товарних залишків за станом на 1 жовтня

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | 1997 року на підприємствах, що здійснюють

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ | торговельно-посередницьку,оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність

інвентаризаційний опис фактичних

товарних залишків, по яких не проведено розрахунки

з постачальниками станом на 01.10.97.

РОЗПИСКА

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на товарні залишки здано в бухгалтерію та всі товари, які надійшли на мою (нашу) відповідальність, оприбутковано, а ті, які вибули, списано на видаток.

Матеріально відповідальна(і) особа(и)

________________________ _____________________ _________________________________________

(посада) (підпис) (ім”я, по батькові, прізвище)

________________________ _____________________ _________________________________________

(посада) (підпис) (ім”я, по батькові, прізвище)

На підставі наказу (розпорядження) від “____” __________ 199__ р. № _______ проведено зняття фактичних залишків товарів

За станом на “____”_______________ 199__р.

Інвентаризація: почата на “____”_______________ 199__р.

Закінчена “____”_______________ 199__р.

№ п/п | Код | Рахунок, субра- | Товари, (назва, | Оди-ниця | Фак-тична | Вартість товарів, придбаних до 01.10.97, по цінах придбання без урахування сум переоцінок | Вартість по цінах продажу товарів (після інвентаризації на 01.10.97) | Ціна прода- | Сума по продаж-

хунок | вид, | вимі- | кіль- | (+ чи —), проведених до інвентаризації | за одиницю товару | загальна вартість | жу | них

бухг. | сорт, | ру | кість | за одиницю товару | загальна вартість | дата фак- | ціна Покупна вартість товару без ПДВ (гр.12) = (гр.7 — гр.8) + торговельна націнка. | ПДВ Сума ПДВ (гр.13) = гр.12 х 20% : 100%. | ціна При продажу товарів у товарних, касових чеках в обов’язковому порядку вказується:

"Вартість товарів без ПДВ — ....... грн.

Сума ПДВ 20 % — ....... грн.

------------------------------------------------------------------

Сума продажу з ПДВ — ....... грн. " | Сума | Всього | товарів | цінах до

обліку | група) | ціна придба-ння з ПДВ | ПДВ | вартість придбання з ПДВ | ПДВ | тичної оп-лати, № платіжного документа | без ПДВ | продажу з ПДВ | продажу з ПДВ | ПДВ | до інвента-ризації | інвента-ризації

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Всього |

Х |

Х |

Х |

Х |

Х |

Х |

Х |

Х |

Х |

Х

Разом по опису: кількість порядкових номерів ______________________________________________

(літерами)

Загальна кількість одиниць фактично ______________________________________________________

(літерами)

Всього після проведення

інвентаризації: вартість товарів, грн. ______________________________________________________

(літерами)

сума ПДВ, грн.__________________________________________________

(літерами)

Голова комісії: _______________ _______________ _______________________________

(посада) (підпис) (ім”я, по бітькові, прізвище)

Члени комісії: _______________ _______________ ___________________

(посада) (підпис) (ім”я, по бітькові, прізвище)

_______________ _______________ ___________________

(посада) (підпис) (ім”я, по бітькові, прізвище)

_______________ _______________ ___________________

(посада) (підпис) (ім”я, по бітькові, прізвище)

Всі товари пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з № ____ по № ____ комісією перевірено в натурі в моїй (нашій) присутності та внесено в опис, у зв”язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Товари, перелічені в описі, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні.

Матеріально-відповідальна(ні) особа(и):

“____” ________________ 199__ р.

Вказані в цьому описі дані та підрахунки перевірив

________________________ _____________________

посада підпис

“____” ________________ 199__ р